Роздрукувати сторінку

Коростенський технічний коледж, КТК

« Назад

Коростенський технічний коледж – ВНЗ на Житомирщині, що проводить підготовку майбутніх автомобілістів.

Коростенський-технічний-коледж, КТК

Контакти КТК

Адреса: місто Коростень, вул. Кірова 25.

Телефон:(04142) 9-63-39.

Електронна пошта: kor_tek@rambler.ru.

КТК

Історія Коростенського технічного коледжу

Технічний коледж був створений 28 листопада 2002 за допомогою реорганізації Коростенського автомобільного середнього навчального закладу ТСОУ (Розпорядження бюро Центрального комітету Товариства сприяння захисту України від 28 XI 2002р., Протокол №20).

З ініціативи міськвиконкому та райдержадміністрації, допомоги бюро Житомирської районної організації ТСОУ став головним ВНЗ в містечку та регіоні, а ще головним ВУЗом на Україні в публічній організації ТСОУ.

Як навчальний заклад, володіє довголітньою історією, оскільки почав функціонувати 4 листопада 1958, як майстерно-технічний навчальний заклад згідно підготовці шоферів транспортних засобів різних категорій.

За роки існування підготовлено найбільш 70 тис. професіоналів робочої спеціальності «Шофери транспортних засобів», як для Збройних Сил, так і господарства.

Автошкола не раз нагороджувалася за доброякісну підготовку шоферів грамотами Прикарпатського армійського округу, ЦК ДОСААФ УРСР, ЦК ДОСААФ СРСР.

Коростенський-технічний-коледж КТК

Матеріально-технічна база КТК

В інституті функціонує 22 навчальні аудиторії, 5 навчальних майстернях, 4 приміщень інформатики, актовий та фізкультурний зали, книгосховище, парко-гаражний комплекс (в 1989 році визнаний найкращим в системі ДТСААФ), кількість дорівнює 26 одиниць авто техніки - автобуси, вантажні автопричепи та автонавантажувач.

Навчальний та виховний процес гарантують 28 педагогів, серед яких 10 мають кваліфікацію «Фахівець найвищої групи», 1 кандидат фінансових наук, а ще 12 майстрів та інструкторів з виробничою освітою.

Коростенський-технічний-коледж

Спеціальності Коростенського технічного коледжу

Навчання проводиться за такими напрямками підготовки:

1. Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів

За посадою професіонали (бригадир) ділянки з технічного обслуговування і ремонту автомобілів (движків).

Оперативне планування роботи ділянки:

- отримання початкових документів на проведення технічного сервісу і лагодження автомобілів, правил їх прийому та обліку, перевірка надійності їх заповнення;

- розробка змінно - денного плану роботи ділянки і завдань ремонтним трудящим з додатком потрібних документів.

Організація виконання ремонтних справ на ділянці:

- видача доручення на виконання справ і проведення інструктажів ремонтних робіт, оптимальне розташування виконавців;

- постачання правильного застосування виробничих площ, оснащення, оргооснащення, а ще своєчасного постачання ремонтного фонду, запасних часток і експлуатаційних які були використані.

Контроль і регулювання:

- контроль і регулювання виконання змінного доручення і правил техніки безпеки, якості вироблених робіт;

- експлуатаційний вплив на виконання змінного завдання та ліквідації обставин, які можуть спонукати його недовиконання;

- перевірка якості виконання робіт виконавцем.

2. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж

Кваліфікація техніка з обчислювальної техніки дозволяє:

- обслуговувати комп'ютерні прилади, системи, підступи обробки інформації, обробляти текстову, графічну і образну інформацію;

- гарантувати успішне використання засобів обчислювальної техніки, сприймати і передавати інформацію;

- гарантувати виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації і технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки;

- виконувати управління ділянкою згідно забезпечення належної експлуатації міжремонтного сервісу і планового лагодження оснащення і переоснащення;

- виконувати лагодження та сервіс ЕОМ, встановлення комп'ютерних систем;

- виконувати роботи при монтажі пристроїв і техніки самодіючого контролювання, регулювання і систем, пов'язані з ними.

3. Бухгалтерський облік

Молодший спец кваліфікації «Бухгалтер» спеціалізований для обліково-фінансової роботи на підприємствах, в установах і організаціях капітального будівництва усіх форм власності на споконвічних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а ще на посадах, що займаються молодшими спеціалістами, які мають вищу освіту і відповідну кваліфікацію.

Молодший спеціаліст повинен знати основи економіки, вміти творчо розцінювати інноваційні процеси та труднощі в житті держави, доводити новітні організаційні форми вирішення фінансових незгод, виконувати власні багатофункціональні повинності відповідно до завдань чинного законодавства.

Молодший спеціаліст має бути підготовлений до функціональної творчої, професійної та громадської діяльності, яка сприяла прогресу публічного становлення, мистецтву самостійно діставати новітні пізнання, контролювати і коригувати звітності.

Молодший спеціаліст зобов'язаний вільно володіти державною мовою, майстерно застосовувати одну із закордонних мов.

Зобов'язаний вміти розцінювати історичні та інноваційні процеси, труднощі в житті держави, тенденції крупного становлення, зобов'язаний володіти високими моральними якостями, вміння організаторської та управлінської діловитості, могти сприймати професійні рішення з урахуванням соціальних результатів.

Молодший спеціаліст повинен вміти:

- робити роботи на різних ділянках бухгалтерського обліку з впровадженням прогресивної обчислювальної техніки;

- вести реєстри аналітичного обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, виконувати контроль за їх збереженням і ощадливим використанням;

- складати, приймати, випробовувати і класифікувати первинні папери;

- визначати витрати, фінанси і прибуток від реалізації продуктів, вироблених справ і послуг;

- гарантувати виконання фінансово-розрахункової дисципліни;

- користатися довідковими та нормативними документами з оплати праці;

- вміти робити підрахунки з нарахування та утримання із заробітної плати;

- виконувати документальні перевірки і проводити тестові характеристики фінансово-господарської діяльності і виявляти запаси економії.

Отже, Коростенський технічний коледж – провідний навчальний заклад що проводить підготовку за 3 напрямками підготовки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!