Роздрукувати сторінку

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, ЖККБіП

« Назад

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права – навчальний заклад на Житомирщині, який готує майбутніх юристів, бухгалтерів, товарознавців та фінансистів.

Житомирський-кооперативний-коледж-бізнесу-і-права ЖККБП

Контакти ЖККБП

Адреса: м. Житомир, вул. Київська, 82.

Телефон:(0412)37-47-63.

Електронна пошта: zhitocol@ukr.net.

Сайт: http://zkkbp.com.ua.

Житомирський-кооперативний-коледж-бізнесу-і-права

Історія ЖККБП

У центрі Житомира на Київській вулиці, яка розпочинає автомобільну магістраль до столиці нашої держави, пестить око красивий з колонами чотирьох-поверховий будинок – Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права – вищий навчальний заклад, який має пишну історію і традиції.

Кооперативно-облікові курси таку назву заклад мав в 1922 році.

Житомирський кооперативний технікум Всеукраїнської спілки споживчої кооперації, який мав 3 відділи був утворений в 1931 році.

Рішенням президії правління Вукоопспілки в 1935 році технікум ліквідований.

Відкриття Житомирського Учбово-Курсового Комбінату відбулося в 1944 році.

Акредитація технікуму за статусом ВНЗ відбулася в 1997 році.

В 1999 році здобута ліцензія на підготовку молодших спеціалістів з усіх спеціальностей. Здобута ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.

Сучасну назву навчальний заклад отримав 2002 році, коли відбулося перейменування з Житомирського кооперативного економіко-правового технікуму на Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права.

Житомирський-кооперативний-коледж-бізнесу-і-права, ЖККБП

Спеціальності Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права

Коледж акредитований акредитованим за І (першим) рівнем з спеціальностей:

1. Правознавство

Вибравши коледж можна опанувати такою професією як юрист.

Юридичні науки - одні з найстаріших у світі, їх глибини домагаються в столітні літописі, конфігурації, перетворень.

У наш час ця спеціальність придбала не абиякий сенс. Саме юриспруденція вважається єдиної з переважаючих часток розвитку країни.

На охорону розпорядку, істини і законності стоять конкретно адвокати - люди багатосторонньо інтелігентні в основах і секторах економіки юридичної науки, законодавстві, нормативних актах, і тому подібне.

Для підготовки передового спеціаліста в створено всі необхідні умови і на сприяння прийдуть наші грамотні педагоги.

Нарівні з циклом гуманітарних та суспільно-фінансових дисциплін вивчають: юридичну деонтологію, нотаріат України, конституційне право, адвокатуру України.

Учні правознавчого відділу забезпечені новою юридичною літературою, кодексами, законами України, періодичними юридичними виданнями.

Випускник кваліфікації "Правознавство" набуває кваліфікацію – молодший фахівець і спеціалізований для роботи в органах юстиції, апеляційних і місцевих судах, арбітражних судах, органах ЗАГС, органах внутрішніх справ, органах державної влади та районного самоврядування, юридичної та кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання.

2. Технологія харчування

3. Бухгалтерський облік

4. Розробка програмного забезпечення

Вступивши в Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права можна отримати елітну професію в галузі "Інформатика та обчислювальна техніка". Навчальний заклад проводить підготовку молодших професіоналів понад 9 років і практика показує, що випускники працевлаштовані і мають ймовірність досконалою мірою втілити власні професійні здібності та можливості.

У сучасному світі неможливо існувати жодній сфері діловитості у відсутності застосування комп'ютерної техніки.

Професія "Розробка програмного забезпечення" вважається найбільш потрібною на нинішній день.

Прийдешні програмісти під час навчання в коледжі готуються для професійної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються кошти обчислювальної техніки, вони приймають роль в розробці програмного постачання, у праці та обробці баз цих, дають консультації згідно питань інформатизації.

Нинішній програміст зобов'язаний вільно володіти державною мовою, майстерно розмовляти на одній з іноземних мов, розцінювати історичні та інноваційні процеси та завдання в житті держави, володіти високими моральними якостями, вміння організаторської та управлінської діловитості, могти сприймати майстерно - грамотні рішення з урахуванням їх соціальних результатів.

Для підготовки передового спеціаліста в коледжі створені всі умови: обладнанні 11 комп'ютерних лабораторій, учні забезпечені потрібною літературою. Зі студентами діють юні, ініціативні педагоги.

5. Ресторанне обслуговування

Вибравши Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права можна роздобути елітну професія за спеціальністю «Ресторанне обслуговування». Практика показує, що випускники конкурентоспроможні на ринку праці і мають всі шанси в досконалій мірі втілити власні пізнання і можливості.

Для підготовки передового спеціаліста в коледжі створено всі необхідні умови і на сприяння прийдуть грамотні педагоги.

На відділенні зроблені можливості для широкого застосування в навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій, мультимедійних засобів з впровадженням Internet для ознайомлення з великим експериментом в ресторанному бізнесі

Практичне виховання виповнюється згідно наскрізними програмами в навчально-виробничої їдальні коледжу, на провідних підприємствах ресторанного господарства області. Згідно підсумками проходження практики учні отримують робочі спеціальності бармена, офіціанта.

Виховання згідно обраної кваліфікації дозволяє гарувати в умовах ринкової економіки працювати на посадах керівника установи готельно-ресторанного господарства і його підрозділів, клерка.

Після завершення інституту випускники мають ймовірність продовжити виховання в Київському державному торговельно-фінансовому інституті, Полтавському інституті споживчої кооперації України.

Отже, це провідний навчальний заклад, що проводить підготовку майбутніх молодших спеціалістів найкращим чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!