Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Житомирської області \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області та їх рейтинг \ 24. Технікум землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету, ТЗ ЖНАУ

Технікум землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету, ТЗ ЖНАУ

« Назад

Технікум землевпорядкування – навчальний заклад, що підпорядковується Міністерству освіти та науки в входить до складу Житомирського національного агроекологічного університету.

Технікум-землевпорядкування-Житомирського-національного-агроекологічного-університету, ТЗ-ЖНАЕУ

Контакти ТЗ ЖНАЕУ

Адреса: Новоград-Волинський район, Ярунська, Ярунь, вул. Миру, 44.

Телефон: 04141 6 33 04.

Електронна пошта: tzgnaeu@i.ua.

Сайт: http://tznaeu.ucoz.ua.

Керівництво ТЗ ЖНАЕУ

Норинчак Василь Іванович у 1968 р. закінчив житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю фізика і загально технічні дисципліни та у 1993 р. Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві".

Директор технікуму землевпорядкування ЖНАEУ. Відмінник освіти України Нагороджений трудовою відзнакою "Знак пошани". Інтерв'ю з директором.

Історія Технікуму землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету

Технікум землевпорядкування ЖНАЕУ один з найстаріших вищих навчальних закладів області 1 рівня акредитації - був заснований у м. Житомирі у 1912 р.

У 1958 р. технікум переведений у с. Ярунь Новоград-Волинського району Житомирської області, і нині готує на рівні сучасних вимог висококваліфіковані кадри молодших спеціалістів землевпорядного та економічного профілів, здатних успішно конкурувати на ринку праці.

Технікум-землевпорядкування-Житомирського-національного-агроекологічного-університету ТЗ-ЖНАЕУ

Навчальний процес ТЗ ЖНАЕУ

Організація навчального процесу за новими галузевими стандартами, створення навчально-методичного забезпечення нововведених дисциплін для аудиторних занять та самостійної роботи студентів. Перехід на нові навчальні програми загальноосвітніх дисциплін, придбання нових підручників для загальноосвітньої підготовки студентів.

Цілеспрямована і систематична профорієнтаційна робота для забезпечення конкурсного відбору абітурієнтів на навчання з усіх спеціальностей.

Подальше впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій, застосування навчально-контролюючих та мультимедійних комп'ютерних програм, сучасних технічних засобів навчання удосконалення організації практичної підготовки студентів перегляд баз практик, збільшення відсотка навчальних годин на практичну підготовку.

Застосування нових підходів до формування особистості кожного студента. що є головним у підготовці майбутнього спеціаліста у Вашій галузі?

Головним у підготовці майбутнього спеціаліста в галузі аграрного виробництва є формування професіонала з глибокими теоретичними знаннями і міцними практичними навичками, здатного швидко адаптуватися в різноманітних умовах виробництва і формах господарювання та володіючого вміннями впроваджувати нові технології, лідера, готового очолити господарство, займатися підприємницькою діяльністю, самостійно приймати рішення і опиратися на власні сили та можливості, комунікабельного у відносинах з людьми, фахівця з органічною потребою і бажанням постійно поглиблювати та розширювати свої знання.

Особистісний орієнтований підхід до фахової підготовки студента з врахуванням його природних здібностей, застосування педагогічної діагностики як однієї з найефективніших форм особистісно орієнтованого навчання та виховання.

Долучення студентів до світових і національних культурних та моральних цінностей, виховання національної свідомості, патріотизму, поваги до Конституції та законів України, систематична робота щодо формування у студентів свідомого ставлення до засвоєння знань, прагнення до самостійного їх поглиблення.

Майбутнє ТЗ ЖНАЕУ

До 100-річчя від дня заснування Технікуму землевпорядкування ЖНAEУ закінчити будівництво гуртожитку для студентів, переоснастити лабораторії сучасною технікою і обладнанням.

Реалізувати започатковані раніше проекти розширення технікуму, ввести нові спеціальності, за якими буде проводитися додатково підготовка фахівців, необхідних для аграрного сектору економіки країни, активізувати діяльність колективу в рамках навчально-науково-виробничих комплексів з університетами, вийти на міжнародний рівень співпраці з іншими навчальними закладами через тісну співпрацю з відповідними кафедрами житомирського національного агроекологічного університету, до структури якого входить технікум, збільшити кількість викладачів, що займаються науково-дослідницькою роботою, з метою формування власних науково-педагогічних кадрів і підвищення статусу навчального закладу.

Спеціальності ТЗ ЖНАЕУ

1. «Землевпорядкування»

Серед природних багатств України особливим значенням володіє територія. Молодші фахівці згідно землеустрою, яких робить технікум, мають всі шанси робити просторий діапазон справ за міжгосподарським і внутрішньогосподарським землеустроєм. Вони мають всі шанси посідати первинні посади копіювальника малюнків і карт, технічної документації, кресляра, техніка-проектувальника, техніка-геодезиста, землевпорядника селищної ради, керуючого геокамера.

Випускники технікуму діють у місцевих і обласних відділах земельних ресурсів, земельно-кадастрових бюро, науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою.

2. «Економіка підприємства»

Професія економіста - 1 з найпопулярніших і потрібних в етнічному господарстві. Молодші фахівців з економіки - випускники технікуму - на споконвічних посадах виконують планову, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну функції.

Вони мають всі шанси діяти на різних посадах: диспетчера виготовлення, техніка згідно планування, техніка згідно праці, згідно нормуванню праці, ревізора згідно виробничо-тех. і фінансовим питанням, асистента керівника підприємства, призвідника діловодства, інспектора згідно вартостям. Випускники технікуму діють в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, місцевих та обласних управліннях сільського господарства, державних установах і організаціях, а при бажанні - особистими бізнесменами, займатися своєю справою.

Отже, ТЗ ЖНАЕУ – провідний навчальний заклад, що проводить підготовку молодших спеціалістів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!