Роздрукувати сторінку

Житомирський державний університет імені Івана Франка, ЖДУ ім. І. Франка

« Назад

Сьогодні Житомирський державний університет - сучасний навчальний заклад IV рівня акредитації, один з провідних вищих навчальних закладів України, потужний центр вищої педагогічної освіти регіону.

Житомирський-державний-університет-імені-Івана-Франка, ЖДУ-ім.-І.-Франка

Контакти ЖДУ ім. І. Франка

Адреса: вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008.

Телефон: (0412) 37-27-63.

Сайт: zu.edu.ua.

ЖДУ-ім.-І.-Франка

Історія ЖДУ ім. І. Франка

Житомирський державний університет імені Івана Франка - найстаріший і найбільший вищий навчальний заклад Житомирщини.

Його історія безпосередньо пов'язана з відомою Житомирською Першою чоловічою гімназією, заснованою в 1833 р. на її матеріальній базі 16 жовтня 1919 р. було відкрито.

Волинський педагогічний інститут, що розпочав роботу у складі словесно-історичного, фізико-математичного і природничо-географічного факультетів, на яких навчалися близько 200 студентів.

У 1920 р. педінститут був реорганізований у вчительський, а згодом - в Інститут народної освіти ім. І. Франка, в 1929 р. - в інститут соціального виховання, в 1934 р. знову став педагогічним, у 1935 р. - вчительським, у 1938 р. набув статус Житомирського державного педагогічного інституту, 5 травня 1999 р. - педагогічний університет, а 24 березня 2004 р. його реорганізовано у класичний університет.

Міжнародним Академічним Рейтингом популярності та якості удостоєний звання символ класичної освіти", срібної медалі "Слава на вірність Вітчизни, срібної стели якості і диплома якості.

Досягнення університету відзначено високими нагородами престижних рейтингів "Софія Київська", Ділових кіл України, Міжнародного фонду за високу якість у бізнесі (Женева) та клубу ректорів Європи. Університет є власником дипломів Лідер сучасної освіти", двох бронзових, однієї срібної й навіть двох золотих медалей за запровадження інноваційних технологій навчання та нових форм організації навчально-виховного процесу.

Житомирський-державний-університет-імені-Івана-Франка

Матеріально-технічна база Житомирського державного університету імені Івана Франка

У складі Житомирського державного університету імені Івана Франка діють три навчально-наукових інститути та 7 факультетів, де одержують освіту із 46 спеціальностей та спеціалізацій близько 10 тисяч студентів і аспірантів.

Новітню професійну підготовку студентів постачають на 38 кафедрах понад 560 викладачів, у т. ч. 52 доктори наук, професори, 9 членів галузевих академій, близько 300 кандидатів наук, доцентів, три народних артисти України, 15 заслужених працівників освіти, культури, фізичного виховання і спорту України.

До послуг студентів - 5 навчальних корпусів, обсерваторія, бібліотека, 5 читальних залів, комп'ютерний центр, локальна комп'ютерна мережа, що має вихід у систему Інтернет, агробіостанція загальною площею 18 гектарів, 5 музеїв, спортивний комплекс, тренажерні майданчики, стадіон, їдальня, 6 буфетів, 5 студентських гуртожитків, пункт охорони здоров'я тощо.

ЖДУ ім. І. Франка не лише надає можливість фахового оволодіння подвійними спеціальностями, але й здійснює підготовку фахівців цілої низки робітничих професій, що дозволяє випускникам університету впевненіше почувати себе на ринку праці, створює умови для оволодіння інноваційними технологіями та іноземними мовами; здійснює перепідготовку фахівців та надає другу вищу освіту, готує наукові кадри через аспірантуру і докторантуру.

Житомирський-державний-університет-імені-Івана-Франка ЖДУ-ім.-І.-Франка

Навчальна та виховна робота ЖДУ ім. І. Франка

Метою навчальної роботи університету є створення інноваційного освітнього середовища та успіх високої якості освіти у контексті вимог Болонського процесу. Навчальний процес проходить з рахуванням перспектив новітніх інформаційних технологій навчання та педагогіки співробітництва й орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, фахової мобільності та стрімкої адаптації до змін у соціально-економічній сфері, системи управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

В університет розроблені інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення усіх базових дисциплін, створені віртуальні навчальні системи, організовано роботу перших в Україні університетського інноваційного центру та Центру роботи з обдарованою молоддю, запроваджено проведення щорічних науково-методичних ярмарків, організовано роботу кар'єр-центру, студентської соціальної служби, служби психологічної адаптації студентів молодших курсів, соціальної лабораторії, університетської газети "Універсам", радіо- та телестудії.

Наукова діяльність університету зосереджена на семи пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки (фундаментальні дослідження з математики, фізики, психології, біології, зоології, хімії, філософії, діалектології, новітні біотехнології; екологія і природокористування, нові речовини і матеріали, створення напівпровідникових матеріалів з високоякісною поверхнею, рідка кристали, надтонка плівки, полімерні плівки, альтернативна енергетика та ресурсозберігаючі технології, напівпровідникова електроніка та електровимірювальні системи, новітні технології пошуку, управління, доступу, використання та обміну електронними науковими ресурсами). В університеті діють 32 науково-дослідних інститути, лабораторії та центри, започатковано ряд перспективних міжнародних проектів. В закладі сформувалася низка наукових шкіл, основними з яких є Поліська діалектологічна (проф. В.М. Мойсієнко), теорії та історії драми (проф. О.С. Чирков), Поліська школа філософії та феноменології релігії (проф. П. Ю. Саух), теоретико-методичні основи управління системою фізичного виховання (проф. РФ. Ахметов), професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів (проф. О.А. Дубасенюк), історична поетика української літератури (проф. П.В. Білоус), проблеми семантики в контексті структурно-функціональної теорії інформації (проф. А.В. Сингаївська), нанофізики (проф. С.І. Покутній). Сьогодні науковцями здійснюються дослідження з 12-ти проектів бюджетної та договірної тематики.

Університет має власне видавництво, випускає періодичні наукові журнали "Вісник житомирського університету", "Українська полоністика", "Волинь - Житомирщина", "Історія. Філософія. Релігієзнавство". Функціонує наукове електронне видання "Економіка. Управління. Інновації". Науково-дослідницькою та науково-пошуковою роботою охоплено близько 70% студентів денної форми навчання. Результати студентських наукових досліджень оприлюднюються в друкованих і електронних збірниках.

Щорічно публікується понад 200 студентських наукових розвідок, у т. ч. й монографій. Університет підтримує зв'язки з провідними вітчизняними науково-дослідними установами, багатьма зарубіжними університетськими центрами (Росії, Білорус, Казахстану, Молдови, Польщі, Македонії, Великобританії, США, ФРН, Франції, Голландії, Мексики).

Сотні викладачів та студентів пройшли стажування та короткотермінові курси навчання в майстер-класах та тренінгових центрах зарубіжних вищих навчальних закладів. В університеті створено Регіональний центр європейської та євроатлантичної інтеграції, Євро-клуб, Центри полоністики, чесько-український культурно-освітній центр.

Потужний потенціал професорсько-викладацького складу, модернізована матеріально-технічна база, сучасні інноваційні технології навчання зробили Житомирський університет одним із престижних навчальних закладів України.

Структура ЖДУ ім. І. Франка

Особливо динамічно університет удосконалюється останні 10 років. Зараз він перевтілився у важку поліструктурну систему.

У текстурі університету - 3 інституту, 5 факультетів, центр довузівської та післядипломної виховання, в яких вчиться біля 8000 учнів. ЖДУ імені Івана Франка володіє IV ступінь акредитації і обхоплює ступеневу підготовку всіх освітньо-кваліфікаційних значень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». В університеті працюють ад'юнктура і докторантура, в якому місці навчається і проводять вивчення найбільш 200 аспірантів і докторантів, 2 рекомендації згідно охороні кандидатських дисертацій і 1 докторська комітет.

В університеті працюють 17 відомих в Україні та за її межами науково-педагогічних середніх навчальних закладів, 30 науково-дослідних лабораторій і 20 цивілізовано-просвітницьких центрів. На 41 кафедрі діє 589 педагогів, посеред яких 65 докторів наук і 297 претендентів наук. Звичайний вік професорсько-викладацького складу 38 років.

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка

Бібліотека вважається навчальним, науковим, інформаційним і цивілізовано-просвітницьким структурним підрозділом університету, головна задачка якого постачання досконалого, високоякісного та своєчасного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного сервісу учнів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, службовців.

Бібліотечний фонд становить понад 472 тис. примірників. Раз на рік бібліотеку відвідує найбільш 535 тис. читачів: педагогів, наукових трудівників, службовців, учнів. Їм видається біля 518 тис. книжок, журналів, газет, як на картонних, отак і на електричних носіях.

У бібліотеці проводяться електричний каталог АБІС «Ірбіс» і класичні карткові збірники: абетковий (кар'єрний, користувацький) систематичний; топографічний. Електричний каталог формується з 2010 року. Зберігаючи довголітні звичаї, в бібліотеці вводяться електричні технології при формуванні інформаційно-ресурсної бази бібліотеки та системи бібліографічною-інформаційного сервісу користувачів. Бібліотека - напевно не тільки читачі і книжки, проте й віддані улюбленому заняттю люди.

Отже, ЖДУ ім. І. Франка –багатопрофільний навчальний заклад, що проводить підготовку майбутніх спеціалістів з різних напрямків. Навчання проводиться на денному а заочному відділеннях за кошти держава та фізичних осіб. Кожен студент має можливість пройти практику на провідних підприємствах, в установах та державних органах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!