Роздрукувати сторінку

Бердичівський медичний коледж, БМК

« Назад

БМК навчальний заклад, що підпорядковується Міністерству освіти науки та проводить підготовку на основі ліцензії.

Бердичівський-медичний-коледж, БМК

Контакти Бердичівського медичного коледжу

Адреса: м. Бердичів, вул. Шевченка, 14.

Телефон: (04143) 2-02-17.

Електронна пошта: berdichev.med@gmail.com.

Сайт: http://bmk.zt.ua.

Бердичівський-медичний-коледж

Історія Бердичівського медичного коледжу

Архівні паперу свідчать, що ніби Народний комісаріат охорони здоров'я восени 1930 році відкрив у містечку Бердичеві медтехнікум для підготовки середнього медичного персоналу - акушерокодного диспансеру з 4-х річним терміном вивчення.

На I курс технікуму прийнято 90 осіб. До кінця року в технікумі навчалися 222 учня (4 категорії одного диспансеру та 2 категорії акушерок).

В будівлі для медтехнікуму працював флігель, в якому були розташовані 4 аудиторії, канцелярія, учительська і книгосховище.

Крім головного медтехнікуму в даному приміщенні навчалися і 2 курсу робітфаку Київського фармацевтичного ВУЗу, 2 курси вечірніх занять для санітарного персоналу медичних закладів та заочна філія середнього медвиховання.

Таким чином, медтехнікум розширював власну активність. На кінець 1931 тут нараховувалось10 груп учнів, діяло 22 педагога, з їх 12 - це фахівці в галузі медицини.

На період відкриття у технікумі не було відповідної матеріальної бази. Проте з часом в офісах виникли експонати, банери, речовини в особливих скляних ящиках і техніка. Заклад (а в той час інтернат) мав 15 кімнат, в яких мешкало 130 учнів. Стипендію отримували 70% учнів, величина якої складала від 10 до 50 гривень.

Аудіювання в технікумі велося бригадно-лабораторними та лекційними способами. Виробнича практика учнів проходила в лікарсько-профілактичних установах.

Загальна характеристика про БМК

Вся довголітня - з 1930 р - історія становлення Бердичівського медичного коледжу говорить про його високу життєздатність. Навчальний заклад володіє давніми звичаями, пройшов чудовий історичний шлях. Тисячам випускників він віддав путівку в життя.

Гаслом в коледжі служить чесність. Інакше неможливо: даного вимагає прийдешня спеціальність.

Важливість людини вважається основною цінністю, на якому ґрунтується людство, як культура. Переорієнтація виховання на людину, як самоцінність, вважається головним і видатним умовою новітньої філософії виховання.

Зараз БМК діє на прийдешнє, готуючи кадри медпрофесіоналів новітньої формації.

Бердичівський-медичний-коледж БМК

Керівнцтво БМК

Володимир Петрович уродженець подільської землі, він приніс із собою на Полісся трудовий ентузіазм, закоханість у працю лікаря, високий професіоналізм, щедрість душі.

Основні трудові віхи біографії Володимира Петровича: завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Тиврівської центральної районної лікарні на Вінниччині; начальник пологового відділення, головний позаштатний акушер-гінекологармії м. Магдебург, Німеччина; головний лікар Чуднівського ТМО; заступник головного лікаря Житомирської обласної лікарні.

З травня 2000 р. - директор Бердичівського медичного коледжу.

Нагороджений медаллю "Товариство німецько-радянської дружби" за співпрацю з Магдебурзькою медичною академією, нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2007 р.).

Кандидат медичних наук. Автор наукових праць та статей. В.П. Клименюк успішно закінчив навчання зі спеціальності "Управління в сфері медичного обслуговування" в Міжнародному центрі Всесвітньої служби здоров'я штату Алабама при Бермінгемській школі державної служби охорони здоров'я.

"Кожна школа славна славою учнів", - саме ці слова видатного вченого М.І. Пирогова є девізом у роботі Бердичівського медичного коледжу, заснованого в 1930 р. Тут, у коледжі, студенти усвідомлюють непересічну істину: "Існує єдине благо - знання". За результатами Всеукраїнського державного ліцензійного іспиту "Крок-М" коледж упродовж останніх шести років входить до першої десятки медичних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації.

Навчальний заклад відзначений дипломами за участь у Міжнародних виставках "Сучасна освіта в Україні" - свідчення вагомого внеску у модернізацію національної системи освіти.

Спеціальності та матеріально технічна база БМК

Бердичівський медичний коледж здійснює професійну підготовку за спеціальностями "Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Стоматологія ортопедична".

В трьох навчальних корпусах, 24 кабінетах, 22 навчальних кімнатах, 2 комп'ютерних кабінетах вчаться студенти рятувати людину від страждань, дарувати людям радість прийдешнього дня; тут забезпечують культурний і духовний розвиток особистості, прилучають студентів до світу краси (у коледжі діє картинна галерея).

 Серед студентів коледжу є переможці IV Всеукраїнського фестивалю "Ліра Гіппократа". Всеукраїнського фестивалю мистецтв "Київська весна".

Заклад пишається своїми випускниками - докторами медичних наук, професорами, доцентами, рядовими охорони здоров'я, хто зміцнює сьогодні імідж навчального закладу з усталеними традиціями організації навчально-виховної роботи.

Практика Бердичівського медичного коледжу

Обов'язковою складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки прийдешніх докторів вважається навчальна, підсумкова, виробнича та переддипломна практики, проходять учні Бердичівського медичного коледжу на базах 29 лікарсько-профілактичних та санітарно-епідеміологічних закладів містечка та області.

Завдяки спільній роботі з Бердичівською ЦМЛ обладнано 12 навчальних кімнат; на складі Бердичівської ЦРЛ працюють 5 навчальних кімнат; ОГВВ ЖОР м. Бердичева - 3 навчальних кімнати. У період проходження практик в учнів закладаються основи експерименту фахової роботи, фактичних умінь, професійних властивостей.

Належить виділити специфіку проходження переддипломної практики за місцем майбутнього влаштування на роботу випускників. Це сприяє стрімкому росту випускників і формуванню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Отже, БМК – провідний медичний навчальний заклад на Житомирщині, що проводить підготовку спеціалістів в сфері медицини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!