Роздрукувати сторінку

Бердичівський педагогічний коледж, БПК

« Назад

Бердичівський педагогічний коледж - ліцензований і акредитований вищий навчальний заклад І рівня, в якому працює досвідчений, життєлюбний педагогічний колектив, основними пріоритетами якого є визнання самостійності особистості студента, його духовне збагачення та особистісно орієнтована освіта.

Бердичівський-педагогічний-коледж, БПК

Контакти БПК

Адреса: м. БЕРДИЧІВ, вул. Карла Лібкнехта, 53/1.

Телефон: 8(041)432-03-37.

Електронна пошта: brd_ped@bk.ru.

Сайт: http://bpedk.com.ua.

БПК

Історія Бердичівського педагогічного коледжу

18 квітня 1923 р. на базі вищих педагогічних курсів, які знаходились у с. Круподерниця Погребищенського району (нині Київська область), у Бердичеві в будинку комерційного училища було організовано педагогічне училище.

У 1923 р. кількість учнів становила 95 осіб, а викладачів - 17. Педтехнікум готував учителів 1-4 класів.

До 1931 р. педучилище носило ім'я Гринченка, а у 1931 р. йому присвоєно ім'я Затонського. В 1933 р. було відкрито заочне відділення вчителів 1-4 класів, У 1935 р. Бердичівський педтехнікум став педшколою шкільного і дошкільного відділень, були відкриті річні курси вчителів 1-4 класів.

У червні 1941 р. діяльність педшколи була припинена у зв'язку з тимчасовою німецько-фашистською окупацією. У січні 1944 р. педшкола і відновила свою діяльність.

У 1947 р. Бердичівська педшкола перейменована у Бердичівське педагогічне училище, де працювали шкільний і дошкільний відділи. У 1958 р. в Бердичівському педучилищі було закрито шкільний відділ і відкрито музичний відділ.

У 1997 р. відкрито нову спеціальність "Соціальна педагопка". 3 29 квітня 2003 р. Бердичівське педагогічне училище увійшло в навчально-науковий комплекс при Житомирському державному університеті імені І. Франка "Полісся". Рішенням Житомирської обласної ради у жовтні 2003 р. педагогічне училище реорганізовано в педагогічний коледж Бердичівський педагогічний коледж ліцензований і акредитований як вищий навчальний заклад 1-го рівня.

Керівництво Бердичівського педагогічного коледжу

Алла Олександрівна народилася 4 березня 1963 року в м. Сарни Ровенської області в родині службовців.

Закінчила у 1984 р. Ровенський державний педагогічний інститут ім. ДЗ. Мануїльського, педагогічний факультет. 31 серпня 1984 р. працювала в Бердичівському педагогічному коледжі викладачем педагогіки та психології. У вересні 1996 р. призначена на посаду завідувачки заочного відділу коледжу.

28 травня 2002 р. призначена на посаду директора Бердичівського педагогічного коледжу.

Бердичівський-педагогічний-коледж БПК

Навчальний процес в БПК

Головним завданням у підготовці майбутніх спеціалістів у коледжі є формування в студентів соціально значимих ціннісних орієнтацій, професійної компетентності, природних здібностей і якостей, знань і вмінь, які забезпечують успіх професійної діяльності майбутніх педагогів.

Специфіка викладання в коледжі полягає в тому, що викладачі займають гуманістичну позицію у своїй діяльності, яка виявляється у ставленні до студента як до самостійного суб'єкта діяльності, як до особистості, як до індивідуальності; в прагненні викладачів створити всі необхідні умови для самореалізації студентів, у включенні їх у процес прийняття рішень як активних учасників, у демократичному стилі взаємодії з ними.

Бердичівський педагогічний коледж відрізняється сформованим високопрофесійним творчим педагогічним колективом, який належно організовує педагогічний процес, забезпечує його ефективність на основі співробітництва і співтворчості, знаходить підхід до кожного студента і розкриває його природні можливості та індивідуальні здібності.

У закладі запроваджені та успішно застосовуються такі інноваційні технології, як:

- технологія ігрового навчання;

- особистісно орієнтовані технології;

- інформаційно-комунікативні технології;

- технологія проектного навчання;

- інтерактивні технології, завдяки яким у студентів формуються професійні знання, вміння та здатність втілювати їх у практичну діяльність.

У коледжі спостерігається постійне збільшення числа абітурієнтів на спеціальності "Вихователь дошкільного закладу", "Соціальний педагог”, “Вчитель музики, музичний керівник". Якщо у 2007 році конкурс на вищезгадані спеціальності становив відповідно на спеціальність Вихователь дошкільного закладу” - 2 особи на місце, "Соціальний педагог - 1,4; "Вчитель музики, музичний керівник - 1.1, то у 2010 р. спостерігалося зростання кількості поданих заяв і конкурс становив відповідно за спеціальностями 3,5; 3,1; 1,5 особи на одне місце.

Спеціальності та матеріально-технічна база БПК

Підготовка спеціалістів здійснюється за спеціальностями: "Дошкільне виховання" - денна та заочна форми навчання, "Музичне виховання" і "Соціальна педагогіка" - денна форма навчання.

Навчально-методична база коледжу складається з двох навчальних корпусів, навчальна площа яких становить 2877 кв. м.

У БПК діють 20 кабінетів для аудиторних занять, 2 лабораторії, 2 майстерні, 50 класів для проведення індивідуальних занять.

Для заняття хорових класів і ритміки обладнані спеціальні аудиторії, створена кімната українського побуту. Є спортивний зал, гуртожиток на 450 місць. Бібліотека коледжу має багатий книжковий фонд близько 78 тис. примірників книг та періодичних видань.

У педагогічному коледжі працює досвідчений, творчий життєлюбний педагогічний колектив. Серед 100 викладачів: кандидат наук, 5 викладачів-методистів, 20 старших викладачів, 76 викладачів вищої категорії. Троє викладачів займаються науковою роботою. Багато викладачів коледжу відзначено урядовими нагородами, грамотами Міністерства освіти.

Викладачами коледжу розроблено понад 40 програм з окремих предметів. Колектив плідно працює над поширенням психолого-педагогічних, екологічних та інших наукових знань серед працівників освіти міста, району, області.

На базі педагогічного коледжу з листопада 2000 р. працює громадська організація "Школа Рівних Можливостей", мета якої - проведення освітньої і просвітницької роботи за методикою "Рівний - рівному".

Отже, в силу своєї специфіки Бердичівський педагогічний коледж залишається завжди молодим та буде проводити підготовку найкращим чином.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!