Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Житомирської області \ ЗВО (ВНЗ) Житомирської області та їх рейтинг \ 13. Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ЖТЕК КНТЕУ

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ЖТЕК КНТЕУ

« Назад

ЖТЕК КНТЕУ проводить підготовку за різноманітними напрямами підготовки та славиться в Україні рівнем підготовки студентів.

Житомирський-торговельно-економічний-коледж-Київського-національного-торговельно-економічного-університету, ЖТЕК-КНТЕУ

Контакти ЖТЕК КНТЕУ

Адреса: вул. Черняховського, 101, м. Житомир.

Телефон:(0412)24-25-33.

Електронна пошта: ztek@meta.ua.

Сайт: http://www.ztec.com.ua.

Житомирський-торговельно-економічний-коледж-Київського-національного-торговельно-економічного-університету ЖТЕК-КНТЕУ

Освітній процес в Житомирському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету

Освітній процес у ЖТЕК КНТЕУ – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері освіти, що упроваджується у ЖТЕК КНТЕУ через систему методичних та педагогічних заходів та цілеспрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Мета освітнього процесу в ЖТЕК КНТЕУ – підготовка конкурентоспроможних спеціалістів, забезпечення розвитку та набуття ними необхідних загальних та професійних компетентностей, можливостей для особистісного розвитку.

Освітній процес у ЖТЕК КНТЕУ базується на принципах активізації мобільності студентів і педагогічних кадрів; підготовки молоді до активного життя демократичному суспільстві, закладення основи для їх професійної кар’єри й особистого розвитку.

Практична підготовка у ЖТЕК КНТЕУ

Практика студентів є неминучою складовою підготовки фахівців за відповідними спеціальностями і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з обраного фаху на різних етапах навчання.

Метою практики є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, набутих студентами під час навчання, та формування компетентностей майбутнього фахівця.

Види і тривалість практики визначаються вимогами стандарту вищої освіти та відображаються у навчальних планах і графіках освітнього процесу.

Основним видом практики є виробнича практика. Різновидом виробничої практики є навчальна, технологічна, переддипломна практика.

Житомирський-торговельно-економічний-коледж-Київського-національного-торговельно-економічного-університету

Спеціальності Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

1. Інформаційна діяльність підприємства

Молодший фахівець у сфері інформаційної діяльності підприємства зобов'язаний знати:

- знати причини впливу зовнішнього середовища на фінансове становище компанії;

- бази стратегічного і своєчасного планування;

- бази характеристики фінансово-домашньої діяльності підприємства, порядок їх розбору і моделювання;

- розпорядок складання виробничої програми компанії і бізнес-наміри;

- спрямованості збільшення фінансової віддачі виготовлення;

- інноваційні способи збору інформації та формування баз;

- спосіб розбору і моделювання фінансових обстановок з впровадженням передових математичних моделей і найсвіжіших інформаційних технологій;

- методи налагодження комунікаційних сіток;

- засоби захисту інформації;

- бази алгоритмізації та програмування;

- особливості програмного супроводження інформаційної діяльності підприємства.

Молодший спеціаліст у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен вміти:

- Формувати мережу електричних торгових центрів;

- розробляти асортиментний список для організації та функціонування веб-аукціонів;

- застосовувати веб - технології в інформаційній діяльності підприємства;

- управління різними розділами економіки: гроші, банки, управління;

- вводити нові технічні засоби, інформаційні системи і комп'ютерні технології в систему управління фінансовими системами і діями.

2. Маркетингова діяльність

3. Оціночна діяльність

Спеціаліст з оцінки - це і рекламщик, що вивчає ринок, і економіст, ведучий підрахунки, а ще в якоїсь ступені адвокат, оформляючи паперу.

Фахівці в даній сфері зовсім потрібні, з'явилися новітні бізнес-спрямованості, пов'язані з оціночної діловитістю. одні лише асоціацій та об'єднання в оцінювачів зареєстровано в Україні більше 10-ки. Тому потрібні спеціалісти з єдиною фінансовою підготовкою, які спеціалізуються на оціночної діловитості, які мали можливість б діяти на підприємствах, в організаціях різних форм власності.

Уряд і приватний відділ мають необхідність у фахівцях, які промишляють оцінкою проблем і віянь крупного ринку у сфері біржової діловитості, можуть розцінювати і розбирати економічне становище компанії, виводити вмовляння на брокерське обслуговування між брокерською фірмою і покупцем, виконувати відкриття рахунку покупця, врахувати операції згідно купівлі - реалізація значущих паперів і виплаті дивідендів і т. д.

4. Виробництво харчової продукції

5. Економіка підприємства

6. Правознавство

При розвитку Української країни, спеціальність отримує все найбільший сенс. Адвокати, юристи, прокурори, нотаріуси - напевно потрібні фахівці як в особистій практиці, так і в міському і муніципальному управлінні.

Перспективність спеціальності?

- захоплююча і різна служба;

- благородна плата праці (при даному заробітна плата в недержавній сфері значно більше).

Професійний рівень відповідальності:

- відати головними законодавчими актами, могти їх пояснювати і використовувати на практиці;

- юридично вірно визначити прецеденти і дії;

- складати документацію правового характеру, примати правові рішення і консультації;

- приймати правові рішення і виконувати юридичні дії в чіткому погодженні з законодавством;

- регулярно збільшувати власну професійну кваліфікацію, вчити законодавство та практику його впровадження.

7. Фінанси та кредит

8. Товарознавство та комерційна діяльність

9. Товарознавство та комерційна діяльність(спеціалізація товарознавство в митній справі).

Отже, навчальний заклад проводить підготовку за різноманітними напрямами підготовки та славиться в Україні рівнем підготовки студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!