Роздрукувати сторінку

Житомирське музичне училище імені В.С. Косенка, ЖМУ ім. В.С. Косенка

« Назад

Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка Житомирської обласної ради - один із найдавніших навчальних закладів України.

Житомирське-музичне-училище-імені-В-С.-Косенка ЖМУ-ім.-В-С.-Косенка

Контакти ЖМУ ім. В.С. Косенка

Адреса: вул. Пушкінська, 28, Житомир, Житомирська область, 10014, Україна.

Телефон: 0412-372-837, 373-429.

Сайт: http://zhmukos.zt.ua.

ЖМУ-ім.-В-С.-Косенка

Історія ЖМУ ім. В.С. Косенка

ЖМУ ім. В.С. Косенкапроводить власну діяльність з 1905 року, коли при Житомирському відділенні Імператорського Російського Музичного товариства було безперешкодно відкрито музичні класи - головний особливий музичний заклад на Волині.

У 1911 музичні класи були перетворені в училищі. Його випускники створюють блискучу плеяду видатних функціонерів вітчизняної культури. Напевно виконавці інструменталісти, артисти, викладачі, композитори: Михайло Скорульський, Олександр Білаш, Зоя Гайда.

У двадцяті роки минулого століття В.С. Косенко вписав яскраву сторінку в музичному житті містечка. У 1938 році училищу було присвоєно його ім'я.

Серед випускників училища - переможці Інтернаціональних конкурсів, гідні і етнічні актори України, доктора провідних навчальних закладів України, ближнього і далекого зарубіжжя.

З величезним успіхом виступають колективи училища на найкращих сценах України. Переможцем Всеросійських конкурсів вважається духовий оркестр училища. Численні заслуги майже всіх Інтернаціональних змагань привозять співучасники знаменитого тріо баяністів. Неодноразовими переможцями Інтернаціональних та Всеукраїнських конкурсів чимало педагогів та учнів училища.

Житомирське-музичне-училище-імені-В-С.-Косенка, ЖМУ-ім.-В-С.-Косенка

Спеціальності Житомирського музичного училища імені В.С. Косенка

1. Фортепіано

Студенти даної спеціальності вчаться:

- Виконувати сольні концертні програми, що складаються з класичних і сучасних музичних творів, на обраному інструменті (фортепіано, струнні, духові, ударні, народні інструменти);

- Грати партію свого інструмента у складі ансамблю (дует, тріо, квартет) або оркестру;

- Вільно читати з листа партії різної складності для свого інструменту, а також ансамблеві і оркестрові партії;

- Імпровізувати на обраному інструменті в рамках конкретного композиторського стилю, художнього напряму або на задану тему;

- Грати на фортепіано на рівні, необхідному для ознайомлення з музичною літературою та розбору репертуару;

- Створювати власну інтерпретацію музичного твору різних стилів і жанрів;

- Створювати перекладання музичних творів для свого інструменту;

- Формувати концертний репертуар;

- Здійснювати репетиційну роботу в якості концертмейстера;

- Відтворювати по пам'яті музичні твори;

- Переносити на нотний лист почуті одноголосі і багатоголосні твори;

- Настроювати свій музичний інструмент;

- Працювати із звукозаписною апаратурою;

- Працювати в різних умовах: як у залах, так і на відкритому повітрі;

- Планувати й організовувати навчання учнів з урахуванням їх віку, рівня підготовки та можливостей;

- Керувати установами додаткової освіти дітей, творчими та музично-виконавськими колективами та студіями художньої творчості;

- Організовувати і проводити творчі проекти: фестивалі, конкурси, авторські вечори, ювілейні заходи;

- Набирати комп'ютерний текст на одному з сучасних комп'ютерних програм.

2. Оркестрові струнні інструменти

3. Оркестрові духові та ударні інструменти

4. Оркестрові народні інструменти

5. Спів.

Студенти вчаться:

- Виконувати сольні концертні програми, що складаються з музичних творів різних жанрів, стилів та епох;

- Виступати в складі хору та ансамблю (дует, тріо, квартет), виконувати камерні вокальні твори класичної, народної та сучасної музики;

- Створювати індивідуальну художню інтерпретацію музичного твору;

- Створювати фрагменти і цілі п'єси на задані або власні музичні теми;

- Використовувати фортепіано в роботі над вокальним репертуаром, для ознайомлення та аналізу музичної літератури;

- Брати участь у репетиціях;

- Формувати і постійно розширювати концертний репертуар;

- Складати програми сольних і ансамблевих виступів, враховуючи артистичні бажання і запити слухачів;

- Виконувати музичні твори в студійних умовах (працювати із звукозаписною апаратурою);

- Організовувати і проводити творчі проекти: концерти, фестивалі, конкурси, майстер-класи, ювілейні заходи;

- Викладати вокал учням загальноосвітніх шкіл, музичних шкіл, дитячих шкіл мистецтв;

- Керувати установами додаткової освіти дітей, творчими колективами та студіями художньої творчості.

6. Хорове диригування.

7. Теорія музики

Студенти даної спеціальності вчаться:

- Викладати в дитячих школах мистецтв, дитячих музичних школах, освітніх установах додаткової освіти, загальноосвітніх закладах, технікумах і коледжах;

- Освоювати самостійно навчально-педагогічний репертуар;

- Застосовувати класичні та сучасні методи викладання музично-теоретичних дисциплін;

- Працювати музичним керівником творчого колективу;

- Займатися організацією репетицій і концертів;

- Розробляти лекційно-концертні програми;

- Здійснювати лекційно-концертну роботу в концертних аудиторіях і студіях звукозапису;

- Займатися кореспондентської діяльністю в ЗМІ сфери музичної культури

- Розробляти матеріали про події та факти в галузі культури і мистецтва для публікацій в друкованих ЗМІ, використання на телебаченні, радіо і в мережевих ЗМІ;

- Працювати коректором і редактором музичних і літературних текстів;

- Робити теоретичний і виконавський аналіз музичних творів.

Житомирське-музичне-училище-імені-В-С.-Косенка

Напрямки діяльності ЖМУ ім. В.С. Косенка

Головними напрямками діяльності ЖМУ ім. В.С. Косенка є:

- підготовка згідно з державним замовленням навіть і договірними зобов'язаннями досвідчених спеціалістів з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст для сфери музичної педагогіки;

- також забезпечення умов для оволодіння студентами знань у галузі музичної педагогіки, культури й мистецтва, підготовка їх до професійної діяльності;

- безпосередньо проведення освітньої діяльності зі студентами, які прийняті на основі базової середньої освіти, та надання їм повної середньої освіти;

- реалізація наукової, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- науково-дослідна робота, також підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, культурно-освітня робота, методична, видавнича, організаційна, фінансово-господарча робота;

- надання інакших освітянських послуг, що передбачені законодавством, і навіть надання платних послуг згідно із законодавством України;

- реалізація зовнішніх зв'язків.

Центральними завданнями Училища є:

- реалізація освітньої діяльності з зазначених напрямів, що забезпечує підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і відповідає створеним стандартам вищої освіти;

- реалізація навчальної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

- забезпечення набуття студентами повної загальної середньої освіти;

- забезпечення набуття студентами знань у галузі музичної педагогіки, культури і мистецтва, підготовки їх до професійної діяльності;

- створення відповідних умов для практичного навчання студентів;

- проведення творчої мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців та культурного розвитку держави, підготовка молоді до самостійної викладацької, культурної та мистецької діяльності;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці й сприяння працевлаштуванню випускників, інформування, а студентів, про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.

Отже, Житомирське музичне училище імені В.С. Косенка – провідний навчальний заклад на Житомирщині, що займає найвищу позицію у рейтингу т проводить підготовку майбутніх музичних спеціалістів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!