Роздрукувати сторінку

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ОНУ ім. І. І. Мечникова

« Назад

Поміж закладів України виділяється ряд таких, які прийнято вважати класичними. До них, крім Київського, Харківського і Львівського, по праву відноситься Одеський національний університет імені Мечникова. При цьому даний вуз користується заслуженим авторитетом не лише в Україні, але й далеко за її кордонами. Так, у рейтингу 75 кращих університетів світу ОНУМ посідає вагоме 48 місце. Загальновідомим є також те, що відомі вузи Одеси створено саме на основі факультетів університету. Це Державний медичний університет, Національна юридична академія та Державний економічний інститут.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ОНУ ім. І. І. Мечникова

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова був сформований в 1(13) травня 1865 року, посідає одне із визначних місць у становленні системи освіти, у формуванні наукових досліджень і культури в Україні. На даний час в закладі працюють 5 призерів державних премій, 15 заслужених співробітників освіти та діячів науки і техніки.

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова сертифікований у повному обсязі за IV рівнем кваліфікації. Відповідно до розпорядження Міністерства освіти формування студентів в університеті відбувається за багатоступеневою структурою: бакалавр, спеціаліст, магістр. На сьогоднішній день ректором університету є доктор фізико-математичних наук, професор, академік В. А. Сминтина.

Контакти ОНУ ім. І.І. Мечникова

Адреса: м. Одеса, Французький бульвар, 24/26.

Телефон: 0482 – 681284

URL: www.onu.edu.ua

Напрями навчання:

- Біологія та екологія;

- Географія та геологія;

- Журналістика та видавнича діяльність;

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Історія;

- Математика;

- Політологія і міжнародні відносини;

- Психологія та педагогіка;

- Соціологія;

- Фізика;

- Філологія та іноземні мови;

- Філософія та релігія;

- Хімія;

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

ОНУ ім. І. І. Мечникова

Одеський національний університет ім. І. в. Мечникова – володар статусу одного з найбільших вузів країни. Крім того, установа є однією з фундаментальних складових системи освіти, культури та дослідницької діяльності в Україні.

Сформоване в 1865 році, і відоме на той момент, як найбільш визначний учбовий заклад, що носило статус Імператорського, до 20-го року діяльності в його лавах навчались близько 6000 чоловік на різних спеціальностях. У 40-х роках ОНУ було, мабуть, єдиним учбовим закладам, який продовжував свою діяльність і в тяжкі роки війни. Університет є володарем Ордена Трудового червоного Прапора, присвоєний йому в 1965 році. Вже до кінця 70-х ОНУ, в результаті безперервної продуктивної роботи протягом багатьох десятиліть, входить в список найбільш престижних учбових закладів на території Країни Рад.

В університеті донині функціонує одна з найбільш стародавніх і великих бібліотек в нашій країні. Її основу датується 1817 роком, на даний час кількість літературних томів досягає 3,6 мільйонів. У їх числі безліч видань XV-XVIII ст. ст., а також приблизно 9000 рідкісних літературних джерел.

При ОНУ також розташовані кілька найстаріших музеїв і наукових центрів.

Університет відомий також як просунутий дослідний центр, який складається з 28 підрозділів, в їх числі НДІ, а також галузеві і проблемні лабораторії. Крім того, тут розташовані центри, що спеціалізуються на охороні навколишнього середовища, інформатики та забезпечення безвідмовності електроніки.

Університет – володар статусу одного з найбільш шанованих українських ВНЗ на світовій арені. Довгострокові контракти з них на сьогоднішній день уклали понад 40 установ з світовими іменами.

Сьогодні кількість студентів в учбовому закладі досягає колосальної позначку в 20 000 чоловік. Викладацький корпус – 1380 високопрофесійних наукових діячів, серед яких: 759 кандидатів наук, 156 професорів і докторів наук.

Вибір факультетів для абітурієнта в університеті досить широкий

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ОНУ ім. І. І. Мечникова

Учбовий процес у ОНУ ім. І.І. Мечникова

Учбовий процес в університеті створюють 4 інститути (інститут математики, економіки і механіки, інститут соціальних наук, інститут післядипломної освіти) і 10 підрозділів:

- історичний;

- філологічний;

- романо-германської філології;

- економіко-правовий;

- біологічний;

- геолого-географічний;

- хімічний;

- фізичний.

Є факультет довузівського навчання. Крім того, функціонують спеціалізований деканат по праці з іноземними студентами, підготовчий підрозділ для іноземців, коледж підприємництва та соціальної роботи. В закладі діють 102 кафедри, магістратура.

Педагогічний склад Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Загальна чисельність працівників закладу нараховує біля 3500 чоловік, у тому числі 179 доктора наук, професора, 732 кандидатів наук, доцентів. Кількість науково-педагогічних кадрів, які проводять учбовий процес і науково-дослідну діяльність, становить 1671 чоловік. В учбовому процесі приймають участь 125 докторів наук, професорів; 576 кандидатів наук, доцентів, у тому числі 57 академіків, членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій, заслужених діячів науки, призерів Державних та інших премій.

Для забезпечення учбового процесу університет має 8 головних навчальних приміщень. Соціально-побутова структура закладу включає 8 гуртожитків, 4 столові і буфети, медичні пункти та спортивно-оздоровчий табір "Чорноморка" на 500 місць. Для відпочинку є база спортивних споруд. Університет пишається своєю науковою бібліотекою, книжковий фонд, що налічує більше 3,6 мільйонів томів, серед яких унікальні старовинні видання XV-XVIII століть.

Університет, з дня створення, займає провідні місця по формуванню системи освіти, у розвитку наукових досліджень в країні. ОНУ є єдиним вищим учбовим закладом України, який працював під час Другої Світової війни, навіть коли перебував в евакуації.

Будучи класичним вищим учбовим закладом європейського типу в університеті готуються фахівці гуманітарних та природничих наук більш ніж сорока спеціальностей. Для школярів, які бажають покращити свої знання з профільних предметів, підготуватися до вступу у ВУЗ та здачі іспитів незалежного оцінювання, створено підготовче відділення, яке проводить різні за тривалістю курси (до дев'яти місяців) різних форм: денні, заочні.

Щорічно ВНЗ для абітурієнтів організовує і проводить День відкритих дверей, на яких всі бажаючі можуть відвідати університет з екскурсією, ознайомитися з навчальними корпусами і аудиторіями, дізнатися про інноваційні методи викладання, про правила вступу, про пільги, які існують, про вартість послуг, задати свої питання та отримати кваліфіковані відповіді. Вища освіта в закладі відбувається на бюджетній, контрактній формах навчання на денній, заочній формах з підготовкою бакалаврів, молодших спеціалістів, магістрів.

Гордістю університету є його музеї, серед яких зоологічний, петрографо-мінералогічний, палеонтологічний музеї, в яких зібрані унікальні колекції музейних експонатів.

Для іноземних громадян у 1992 році створено підготовче відділення, послугами якого скористалися абітурієнти з більш ніж шістдесяти країн світу і успішно продовжили своє навчання в ОНУ, ставши на своїх батьківщинах економістами, лікарями, інженерами, дипломатами, юристами.

Національний університет тісно співпрацює з багатьма навчальними закладами, в тому числі і за кордоном за програмами обміну студентами і співробітниками. Серед них Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Московський державний університет ім. Ломоносова (Росія), а також Вузи з Франції, Словаччини, Нідерландів, Греції, Великобританії, Туреччини, США, Румунії, Польщі, Литви, Кореї, Китаю, Італії та інших країн світу. При цьому передбачено ряд стипендій для навчання студентів у Франції, Швейцарії.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

З ім'ям університету пов'язані видатні вчені: М. І. Пирогов, В. М. Сеченов, І. в. Мечников, О. О. Богомолець, О. О. Ковалевський, Д. К. Заболотний та інші.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка і можуть продовжити своє навчання в аспірантурі та докторантурі.

Отже, Одеський національний університет ім. І. Мечникова – це сучасний освітній заклад, який надає міцні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!