Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області \ ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області та їх рейтинг \ 41. Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ІФІ ВМУРЛ "Україна"

Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", ІФІ ВМУРЛ "Україна"

« Назад

Серед відділень університету на території Прикарпаття чільне місце посідає Івано – Франківська філія.

Івано-Франківська-філія-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна

Історія Івано – Франківської філії ВМУРЛ "Україна"

Свою історію Івано – Франківська філія Університету «Україна» веде у 1999р. 17 липня указом по Університету «Україна» було утворено перші територіально окремі функціональні відділення.

З 2004 р. філією керує ректор Г. В. Кіт.

Цілеспрямованість і педмайстерність професорсько–педагогічного колективу та його правління надає змогу удосконалитись та збільшити ранг і функції Івано – Франківської філії.

На сьогоднішній день було взято курс на модерний, інтерактивний характер учбово – виховного процесу, якісне науково – методичне забезпечення його реалізації.

Івано-Франківська-філія-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна, ІФІ-ВМУРЛ-Україна

Спеціальності ІФІ ВМУРЛ "Україна"

Івано-Франківська філія проводить навчальну роботу, пов'язану з отриманням вищої освіти за 2-ма навчально-фаховими програмами формування бакалавра та молодшого фахівця на очній та заочній формах навчання:

– Інформатика та обчислювальна техніка:

-- (кваліфікація: «Програмна інженерія»);

- Журналістика та інформація:

-- (кваліфікація: «Видавнича діяльність та редагування»).

Для осіб з певними вадами – дистанційна форма навчання. Навчання за кошти місцевих бюджетів та Фонду інвалідів. Інваліди І і ІІ груп приймають участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – на базі конкурсу сертифікатів або предметного тестування.

Науково-дослідна діяльність у Івано-Франківській філії Університету "Україна"

Науково – дослідна діяльність - одна з головних аспектів формування модерного спеціаліста, тому її здійснення та реалізація є одним з головних завдань, яке розв’язує науково-педагогічний склад Івано-Франківської філії. Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до тематичного плану наукових досліджень філії, плану діяльності кафедр, циклових комісій та загального плану діяльності філії.

Сили науково-педагогічних робітників філії направлені на інтеграцію освіти і науки як основи фахового навчання високоосвічених спеціалістів, забезпечення їхньої конкурентоспроможності на сьогоднішньому ринку праці.

Організаційне та методичне керівництво науково-пошуковою діяльністю з 2007 р. займається замісники керівника Івано-Франківської філії Колибаб'юк С. П.

За період становлення учбового закладу, тематика наукових пошуків досить різноманітна і спрямована на персональні зацікавлення дослідників.

Перепідготовка та збільшення спеціалізації педагогів є одним з головних завдань в роботі філії. На даний час докторами є 3 особи, 22 - канд. наук, доценти, 2 заслужені журналісти України, 25 осіб - фахівці вищої кваліфікації.

Спрямованість наукових досліджень ІФІ ВМУРЛ "Україна" окреслюються напрямками, що проводить формування спеціалістів в сфері комп'ютерних наук та журналістики.

Головними формами наукової та наукової – роботи є:

1. здійснення наукових досліджень в рамках загально університетської тематики;

2. науково – дослідна діяльність в структурі наукових секцій;

3. створення і реалізація студентських науково - практичних симпозіумів та конференцій.

Івано-Франківська-філія-Відкритого-міжнародного-університету-розвитку-людини-Україна ІФІ-ВМУРЛ-Україна

Організація освітнього процесу в Івано-Франківській філії

Проведення і реалізація учбового процесу у Івано-Франківській філії відбувається відповідно з законодавчими і розпорядчими документами: Законами України, указами КабМіну України, указами МОН, молоді та спорту України, положеннями вищої освіти, постановами та указами університету. Освітній процес відбувається на основі єдиного плану діяльності філії на учбовий рік, затвердженого керівником філії та щомісячних планів діяльності кафедри.

Планування учбового процесу у Івано-Франківській філії відбувається відповідно до Положення про проведення учбового процесу у вищих освітніх закладах, зареєстрованим указом МОН України №161 від 2 червня 1993 року.

Термін навчання за очною та заочною формами навчання для отримання певного навчально-спеціалізованого рангу визначається навчальним планом в межах нормативної тривалості навчання, установленого для певного навчально-спеціалізованого рангу.

Організація учбового процесу ІФІ ВМУРЛ "Україна" відбувається кафедрою інформаційних технологій та програмування, цикловою комісією поліграфічної справи та редагування.

Заняття на очній та заочній формах навчання проводиться за розкладом, який формується що семестру на базі робочих освітніх планів, який реєструється указом керівника філії. Розклад створюється за умови рівномірного розподілу занять на протязі тижня.

Учбовий процес визначається освітніми планами щодо напрямів формування спеціалістів певних кваліфікацій. Освітні плани утворені на базі навчально-фахових програм із напрямів формування спеціалістів та структурно-логічних схем згідно з методичними рекомендаціями щодо створення учбового плану вищих освітніх закладів II,III,IV рангів, погоджених у науково-методичних комісіях за професійним направленням, Науково-методичному центрі вищої освіти, департаменті вищої освіти МОН України і затверджені президентом університету.

Учбовий план є головним законодавчим документом, що окреслює перелік та обсяг предметів нормативної частини за циклами гуманітарної та соціальної підготовки, вибіркової частини предметів самостійного вибору освітнього закладу і вільного вибору студента.

На основі учбових планів кафедрою та цикловою комісією формуються робочі освітні плани для певних кваліфікацій за курсами. Робочий учбовий план, який конкретизує освітній процес поточного учбового року за семестрами, реєструється керівником філії.

Для кваліфікацій «Видавнича діяльність та редагування», «Програмне забезпечення автоматизованих структур» створені уніфіковані освітні плани.

Учбовий процес у Івано-Франківській філії відбувається за кредитно-модульною системою.

З цією ціллю: створено і затверджено «Положення про організацію учбового процесу за кредитно-модульною системою»; робочі освітні плани І-ІУ курсів кваліфікацій «Програмна інженерія», «Видавнича діяльність та редагування» створені за модульним змістом поділу освітнього матеріалу; утворено модульні варіанти учбових програм.

Отже, Івано-Франківська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" – це сучасний заклад, який надає міцні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!