Роздрукувати сторінку

Івано-Франківський муніципальний коледж, ІФМК

« Назад

Поміж багатьох учбових установ міста Івано-Франківський муніципальний коледж (ІФМК), обіймає вагоме місце. Від початку він планувався, як соціально-навчальний проект, ціллю якого є, не заробляти на навчальних послугах, а надавати допомогу молоді одержати спеціальність і гідне життя.

У закладі впроваджується програма з надання доступної і соціальної освіти для усіх прошарків населення. Коледж функціонує солідарно з органами місцевого самоврядування.

Івано-Франківський-муніципальний-коледж, ІФМК

Зокрема, управління ІФМК уклало договір про товаришування із виконкомом Івано-Франківської міськради. Відповідно до нього, у коледжі безкоштовно здобувають освіту 20 % студенів від річного набору. Це діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, що вимагають соціального захисту. Ті діти, які на сьогоднішній день без допомоги міської громади не змогли б одержати перепустку до гідного життя.

Історія становлення ІФМК

ІФМК був утворений 2007 р. як установа, де одержують спеціальності, популярні та необхідні саме в регіоні. Тут формують спеціалістів навчально-спеціалізованого рангу «молодший фахівець», які могли б бути успішними та забезпеченими в реаліях ХХІ ст.

Івано-Франківський-муніципальний-коледж ІФМК

Спеціальності Івано-Франківського муніципального коледжу

За 5 років своєї роботи заклад став відомим учбовим закладом, у якому студенти здобувають освіту за престижними і необхідними кваліфікаціями:

- «Здійснення туристичного обслуговування»;

- «Маркетингова робота»;

- «Проведення виробництва».

Заклад кожного року проводить формування спеціалістів на очній формі навчання на основі базової загальної середньої освіти.

Івано-Франківський-муніципальний-коледж

Проведення учбового процесу ІФМК

Проведення освітнього процесу в закладі направлена на підготовку персоналу, здатного ефективно і креативно діяти в умовах українського ринку послуг та на модерному виробництві.

Діяльність викладацького складу ціленаправлена не тільки на забезпечення одержання студентами потрібних професійних знань та вмінь, а й на становлення цілісної, всесторонньо розвинутої особистості, спроможної не тільки виконувати виробничі або менеджерські функції, але й бути захоплюючою, комунікабельною та креативно спрямованою людиною. Здійсненню цієї цілі сприяє добра і товариська атмосфера в учбовому колективі, реальна співпраця педагогів і студентів.

Педагоги закладу кожного разу удосконалюють свої учбові програми, збільшують професійний рівень.

В Івано-Франківському муніципальному коледжі проводять викладання три канд. наук, педагоги-методисти, педагоги вищої кваліфікації, педагоги 1 і 2 кваліфікацій.

На найвищому спеціалізованому рівні у закладі відбуваються виховні заходи. Діють театральний, музичний, танцювальний секції. Студенти ІФМК почувають себе не «об’єктами освітньої роботи», а повноцінними учасниками процесу формування учбового колективу модерного типу.

Усі напрями (учбові кваліфікації) ІФМК сертифіковані, забезпечені освітніми планами та програмами, створеними на основі положень МОН, молоді та спорту України з врахуванням «Навчально-фахових програм» та «Навчально-спеціалізованих характеристик» спеціаліста.

Управління закладу працює над утворенням пристосованої до умов Прикарпаття та міста освітньої програми, яка б забезпечила становлення і конкурентоспроможність сформованих кадрів. Головна ціль цієї діяльності - забезпечити змогу фахового духовного і культурного зростання особистості.

Серед позитивних новин можна згадати те, що в 2012 р. ІФМК уклав угоду про товаришування з Болгарським коледжем туризму у м. Благоєвград, де з 1 вересня 2012 р. заочно-дистанційно здобувають освіту студенти третього курсу коледжу.

В подальших напрямках роботи колективу закладу є створення нових кваліфікацій. У 2012 р. був здійснений моніторинг регіонального ринку праці, правління ІФМК дійшло висновку, що за сьогоднішньої ситуації в країні та Івано-Франківському регіоні є соціально окреслена та довгострокова необхідність у спеціалістах з таких кваліфікацій:

- «Митна робота»;

- «Землеупорядкування»;

- «Оціночна робота».

Відповідно, ІФМК готується створити ці кваліфікації та приєднати для їхнього учіння кращих педагогів та певну учбово-ресурсну базу. Для високоефективного запровадження модерних методів навчання планується утворити веб-сторінки педагогів, провести публікацію методичних розробок, комп’ютеризувати бібліотеку та ін.

Але важливим фактором успішності учбового закладу, здобуття максимальної ефективності при навчанні фахівців, керівництво ІФМК вважає зацікавленість студентів у процесі навчання. Саме на те, щоби процес формування спеціалістів був захоплюючим, направлені головні сили викладацького складу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!