Роздрукувати сторінку

Галицька Академія, ГА

« Назад

Реформування економіки України на ринкових засадах з ціллю її інтерпретації в міжнародну економіку потребує інноваційних підходів і важливих змін в структурі формування господарських керівників, підприємців, спеціалістів. Вирішення цих питань покладено в основу роботу Галицької Академії.

Галицька-Академія, ГА

Академія є дійсним членом групи організації "Фінеско", яка нараховує 10 фірм, кожна з яких має підрозділи і дочірні організації в багатьох куточках України. "Фінеско" - це унікальна мережа, яка поєднує майже усі галузі інтелектуального бізнесу: аудиторні можливості, фінансовий та податковий консалтинг, експертна оцінка майна та бізнесу, створення та експертиза бізнес-планів і законодавчих документів, здійснення маркетингових і соціальних досліджень, комісійна та комерційна робота з цінними паперами. Частина студентів закладу будуть працевлаштовані на організаціях групи "Фінеско" або з їх допомогою в інших куточках.

Галицька-Академія

Галицька Академія надає такі переваги:

- Поглиблене оволодіння іноземної мови;

- Практичні уміння проведення бізнесу з застосуванням мережі Internet;

- Сприяння пошуку роботи через кадрову агенцію;

- Участь студентів у діяльності Міжнародної студентської організації AIESEC з впровадження проекту "Світ стажувань без кордонів" у формі приймання студентів з Туреччини, Польщі, Австрії та Японії на основі закладу та здійсненні спільних наукових семінарів;

- Участь молодих педагогів та студентів-старшокурсників у конкурсі JFDP-Культурна та навчальна програма Державного департаменту США з ціллю професійного становлення, збільшення професійних контактів;

- Участь студентів та педагогів кафедр менеджменту організацій та туризму у спеціалізованих учбових конференціях, створених Міжнародною Туристичною організацією, Українським центром навчальних реформ, Світовим проектом TASIC "Підтримка місцевого становлення та туризму в Карпатському регіоні України";

- Поглиблене опанування основ інформатики;

- Практичний курс праці студентів в середовищі віртуального банку ІСАОД-Банк.

Міжнародна робота Галицької Академії

Міжнародна робота ГА сприяє поновленню змісту вищої освіти, покращенню професійних вмінь і здібностей учіння, збільшує теоретичну та практичну основу навчання, що досить актуально в умовах долучення України до міжнародного навчального простору - Болонської конвенції.

"ГА" першою в Україні показала традицію духовного патронажу священнослужителів над вищими учбовими закладами. Покровителями ГА з 2001 року є рівноапостольні святі Кирило та Методій.

ГА

Дозвілля студентів в Галицькій академії

В інституті менеджменту та економіки утворено цілісну систему національного становлення молоді. Студент, його життя, здоров'я, честь і гідність є вищою цінністю в закладі.

Органом студентського самоврядування ГА є парламент, з своїм президентом, комітетами, депутатами.

Відповідно до статті 38 Закону України Про вищу освіту головними завданнями органу студентського самоврядування в ГА є:

- формування і захист прав студентів, в першу чергу стосовно учбового процесу;

- забезпечення здійснення студентами своїх обов’язків;

- сприяння учбовій, науковій і креативній роботі студентів;

- сприяння утворенню певних умов для проживання та дозвілля студентів;

- сприяння роботі студентських секцій, організації, об'єднань, клубів за захопленням;

- здійснення співробітництва зі студентами інших закладів й молодіжними установами;

- працевлаштування студентів;

- участь у розв’язанні питань світового обміну студентами.

Налагоджена в ГА й спортивно-масова діяльність. Кожного року здійснюється студентська спартакіада. При спортивному клубі діють гуртки з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, важкої атлетики, аеробіки, вільної боротьби. Збірна команда з баскетболу приймає участь у чемпіонаті України і здобуває ІІ місце у своїй підгрупі.

Тут відзначають День знань, День співробітників освіти, День відкритих дверей, День науки, День сміху, Міжнародний день студентів, Шевченківські дні.

Плідну увагу в ГА надають становленню в молоді духовності. Ще В. Вернадський у 20-ті р. писав: "від релігії, як і всі інші прояви людської особистості, походить наука". Покровителями учбового закладу є Кирило та Методій, на честь яких споруджено каплицю. Кожного місяця в ній відбуваються години Богослужіння, здійснюється сповідь, тож недарма керівника ІМЕ "ГА" удостоєно срібним Хрестом відзнаки "За духовне відродження".

Бібліотека Галицької академії

На даний час бібліотека - це головний центр академії, який забезпечує бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування учбового, наукового і виховного процесів закладу.

Бібліотека на даний час обслуговує більше 4000 читачів: студентів, аспірантів, педагогів та співробітників закладу. В бібліотеці функціонує читальний зал та абонемент, на якому публікуються книжки за залишковим принципом - після повного забезпечення вимог в посібниках і підручниках читального залу. А також утворений у бібліотеці зал періодичних видань.

Книжковий фонд бібліотеки на даний момент нараховує більше 32000 екземплярів, який кожного разу збільшується. Фонд бібліотеки широкопрофільний. Кожного року в бібліотеку надходять десятки періодичних видань.

Отже, майбутні фахівці - випускники Галицької академії забезпечуватимуть економічне становлення країни в умовах екологічної безпеки, що є ключем до прогресу суспільства в ХХІ ст.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!