Роздрукувати сторінку

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, ІФУП ім. Д. Галицького

« Назад

Івано-Франківський університет права ім. короля Данила Галицького – визначний вищий учбовий заклад освіти України, знаний і далеко за її кордонами. Визначний, в першу чергу, своїм плідним науковим потенціалом, своїми педагогами та професорами.

Знаний своїми студентами, які діють на великій кількості відповідальних посадах в уряді, у державному і комерційному секторах багатьох держав.

ІФУП-ім.-Д.-Галицького

Історія становлення ІФУП ім. Д. Галицького

У душпастирській практиці священика Івана Михайловича Луцького постала ідея утворити вищий учбовий заклад, щоб згуртувати нашу молоду українську еліту, яка, не володіючи великими матеріальними достатками, має відмінні задатки і охоту навчатися, щоб у подальшому приносити користь Церкві, країні та народові.

В 1998 р. МОН України видало сертифікат та розпочалася рутинна освітньо-педагогічна праця.

На даний момент Івано-Франківський університет права ім. Короля Д. Галицького – це потужний колектив педагогів, співробітників і студентів. Заклад пишається тим, що поміж них – визначні в Україні і на Івано-Франківщині освічені юристи, економісти та архітектори, у котрих є чому повчитися студентській молоді.

В ІФУП ім. Д. Галицького здобуває освіту велика кількість студентів не лише з Івано-Франківщини чи Західної України, а й з усіх регіонів України. Університет формує спеціалістів за державними положеннями, за спільним для всіх вищих учбових закладів освітнім планом, на платній (договірній) основі.

Педколектив університету запроваджує в життя концепцію модерної інформаційної освіти під лозунгом – «Студент навчається у педагога», «а не педагог навчає студента».

Гордістю закладу є його наукова бібліотека, до речі, яка кожного разу збагачується новітніми законодавчими актами, новинками юридичної, економічної та архітектурної літератури багатьма мовами світу, великою кількістю монографій, журналів, газет.

Івано-Франківський-університет-права-імені-Короля-Данила-Галицького ІФУП-ім.-Д.-Галицького

Структура ІФУП ім. Д. Галицького

Івано-Франківський університет права ім. Короля Д. Галицького володіє сильною науково-дослідною та матеріально-технічною структурою.

До складу Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького включені:

- юридичний підрозділ;

- відділення архітектури та будівництва;

- економічний підрозділ;

- коледж закладу;

- науково-дослідний інститут.

Івано-Франківський-університет-права-імені-Короля-Данила-Галицького, ІФУП-ім.-Д.-Галицького

За період свого становлення Івано-Франківський університет права ім. Короля Д. Галицького розвинувся і здобув державне визнання. За очною і заочними формами в закладі відповідно до сертифікату серія АД №034565 від 26.04.2012 р. протокол №95 указ МОНМС від 27.04.2012 року №1485-Л нараховується понад 4,5 тис. студентів. Учбово-методичну, наукову та виховну діяльність формують 25% — докт. наук, 60% — канд. наук, 15% — педагогів та доцентів.

Випускники одержують дипломи державного значення за навчально-спеціалізованими рангами: «Молодший фахівець», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

На даний період юридичний підрозділ Івано-Франківського університету права ім. Короля Д. Галицького сертифікований за 4 рангом кваліфікації і проводить формування спеціалістів за навчально-спеціалізованими рангами «бакалавр» (сертифікаційний обсяг - 100 чоловік), «спеціаліст» (сертифікаційний обсяг - 100 чоловік) і «магістр» (сертифікаційний обсяг - 30 чоловік).

Серед важливих завдань підрозділу - формування науково-педагогічних кадрів через аспірантуру для забезпечення створення нових кваліфікацій і кафедр, активне запровадження в учбово-науковий процес інноваційних інформаційних технологій, піклування про високий науковий потенціал та авторитет закладу, зокрема – продовжуватимуть традицію щорічного здійснення різних наукових форумів з актуальних питань права та державотворення, майбутнє покращення та збільшення регіональних і світових контактів з іншими закладами та науковими організаціями.

Економічний підрозділ закладу можна вважати унікальним тому, що тут формують спеціалістів трьох визначних економічних спеціальностей: «Управління персоналом та економіка праці», «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» за навчально-спеціалізованими рангами «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Мовою бізнесу можна вважати економічний підрозділ, адже саме на цьому відділенні одержують знання, які в майбутньому забезпечують правдивою, об’єктивною, доречною і дохідливою інформацією про фінансовий стан і результати роботи підприємства всіх користувачів. Звідси – високі вимоги до освіти спеціалістів на цьому відділенні.

Наукове та учбово-методичне забезпечення освітнього процесу формується 4 кафедрами підрозділу.

Факультет архітектури – один із наймолодших в Івано-Франківському університету права ім. Короля Д. Галицького але, вже встиг високоякісно себе представити. Тут відбувається ступеневе навчання спеціалістів освітньо-спеціалізованих рангів «Бакалавр», «Спеціаліст» за напрямами формування «Архітектура». Підрозділ поєднує кафедри архітектури та дизайну містобудування. Всі співробітники кафедр спеціалісти з великим досвідом педагогічної та практичної діяльності, яким властиві висока культура, професіоналізм у навчанні кадрів, відповідальність.

Івано-Франківський-університет-права-імені-Короля-Данила-Галицького

Для забезпечення формування високоосвічених спеціалістів застосовується модерний комп’ютерний кабінет, архів та відповідно створені спеціалізовані аудиторії. За період навчання студенти оволодівають більше ніж 60 учбових предметів, здійснюють розрахункові та курсові роботи, отримують глибоку фундаментальне, професійне навчання, опановують уміннями роботи з спеціалізованими професійними комп’ютерними програмами, які надають допомогу в учбовому процесі і в професійному зростанні. Головне місце надається виробничій практиці, яку студенти здійснюють в профілюючих організаціях і установах.

На відділенні будівництва відбувається формування бакалаврів в сфері знань: «Будівництво та архітектура» напрям навчання "Будівництво» та фахівців за кваліфікацією «Промислове та цивільне спорудження».

Учбово-виховний процес створюють науково-педагогічні робітники з великим досвідом методичної та практичної діяльності. Формування спеціалістів на факультеті відбувається відповідно до потреб МОН України, забезпечується системою планування освітнього процесу та контролю за його якістю.

На підрозділі створені та діють певні учбові лабораторії.

Виховна робота в Івано-Франківському університеті права ім. Короля Д. Галицького

Виховна діяльність в Івано-Франківському університеті права ім. Короля Д. Галицького базується на концептуальних засадах Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Концепції національного виховання студентської молоді, Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки та інших законодавчих актів.

Отже, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького – це сучасний заклад освіти, який всіляко допомагає студентам реалізувати себе у житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!