Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області \ ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області та їх рейтинг \ 24. Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, КУПДМ ЛНАМ

Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, КУПДМ ЛНАМ

« Назад

Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва – це те місце, де кожен студент може проявити свої креативні уміння та здібності.

Косівське-училище-прикладного-та-декоративного-мистецтва-Львівської-національної-академії-мистецтв

Історія КУПДМ ЛНАМ

У 1882 р. була сформована Ткацька крайова мистецька професійна школа, з якої, власне, і розпочалося становлення Косівської мистецької школи — інноваційного і неординарного явища в українській освіті й культурі.

Ткацька школа була створена до 1918 р., приєднуючи до навчання молодь із Косова і навколишніх сіл. Її робота зупинилася у зв’язку з подіями Першої світової війни. Проте вже у 1923 р. на основі спілки «Гуцульське мистецтво», яку утворив і керував визначний науковець УНР, політемігрант Михайло Куриленко, розпочала функціонувати промислова школа гуцульської творчості із ткацько-килимарським, керамічним і різьбярсько-столярським підрозділами.

Реалізувати ідею повноцінного промислово-мистецького учбового закладу вдалося тільки у 1939 р., коли інтелігенція міста й повіту переконала нову владу в потребі створити учбовий заклад, який готував би професіоналів народної творчості. Так у червні 1940 р. вийшло розпорядження «Про створення Косівського промислового училища», в якому було сформовано п’ять підрозділів: столярство, різьба по дереву, ткацтво, килимарство, вишивка.

Учбовий заклад функціонував навіть у період Великої Вітчизняної війни. Молодь, яка здобувала освіту в училищі, була врятована від примусового вивезення до Німеччини. У післявоєнний період відбувається остаточне становлення і постійне формування учбового закладу: створюючи нові кваліфікації, закінчується спорудження нового учбового приміщення з майстернями і аудиторіями, актовим і спортивним залами, їдальнею, гуртожитком.

У липні 2000 р. на основі коледжу було сформовано Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва, у складі якого збережено училище КДІПДМ, яке продовжує формувати молодших фахівців, майстрів-художників декоративно-ужиткової творчості. Із входженням у серпні 2006 р. до складу Львівської національної академії мистецтв навчальний заклад зберігає всі три навчально-спеціалізовані ранги формування спеціалістів: молодший фахівець, бакалавр, спеціаліст.

На даний час Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ має 9 циклів, які формують майстрів-художників з таких кваліфікацій: «Художні вироби з дерева», «Художня обробка металу», «Художня кераміка», «Художні вироби зі шкіри», «Художнє ткацтво», «Художня вишивка та моделювання одягу», «Художній розпис».

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін забезпечує розвиток інтелектуальних здібностей студентів, формування наукового світогляду, виховує логічне творче мислення, культуру мови, мораль, естетичний смак.

Головне завдання — виховати такого митця, який відчуває художньо-естетичні потреби свого часу, має творчу уяву, образне мислення, орієнтується у різноманітних мистецьких течіях і стилях, знатиме і продовжуватиме розвивати національні традиції Косівської мистецької школи.

На циклі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у КУПДМ ЛНАМ працюють досвідчені викладачі: І. Островська, В. Слободян, Г. Мартинюк, М. Парипа, І. Бойчук, М. Босович, О. Баревич, Н. Никифорак, С. Кабин, П. Стеф’юк, Д. Кравчук, О. Боринський, Ф. Тершак.

Цикл художнього ткацтва у КУПДМ ЛНАМ

Часом заснування циклу художнього ткацтва можна вважати 1882-й рік — рік утворення ткацької школи у Косові.

На циклі «Художнє ткацтво» працюють досвідчені викладачі та майстри: Г. Ватаманюк, Т. Волощук, Т. Бович, Г. Борук, О. Близнюк, О. Удудяк. Їхня творча та наукова діяльність спрямована на активізацію творчих процесів у галузі художнього текстилю та розвиток традиційного мистецтва.

КУПДМ-ЛНАМ.00_jpg_srz

Цикл художньої обробки металу в Косівському училищі художніх народних промислів

Цикл художньої обробки металу в Косівському технікумі художніх народних промислів було створено у 1967 р., а з 1976 р. у відділі з’явилися нові композиції, тісно пов’язані з гуцульською металопластикою. Створюються вироби, розроблені на автентичних зразках гуцульського металу. Багато випускників циклу у своїй творчості почали наслідувати та примножувати гуцульські традиції.

Учбово-виховна, методична та творча діяльність педагогів циклу художнього металу КУПДМ ЛНАМ ґрунтується на збереженні й примноженні надбань народної творчості. В учбовий процес введено оволодіння старих технологій вироблення та методів декорування кованих і мосяжних виробів гуцульських майстрів, звертається увага на композиційні особливості, тектоніку форм, орнаментику.

На даний час на циклі КУПДМ ЛНАМ діють: завідувач О. Бієвський, І. Парипа, Р. Гарматюк, А. Сем’янів. За минулі роки підготовлено багато талановитих художників-майстрів.

Структура учбового процесу збудована так, що завдання поглиблюються поступово: від засвоєння простих технік і методів обробки металу до складних.

За роки свого становлення цикл сформував близько тисячі майстрів для художньої промисловості України та держав ближнього зарубіжжя. Багато випускників працюють педагогами в різноманітних вищих учбових закладах України, стали членами НСХУ. Студенти закладу приймають участь у світових фестивалях, турнірах, нагороджені золотими та срібними медалями, дипломами.

Предмети циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих предметів (рисунок, живопис, ліпка, кольорознавство, пластична анатомія, перспектива, основи архітектури) є важливою складовою навчання художника декоративно-прикладного мистецтва.

Вивчення рисунку та живопису здійснюється у чіткій послідовності від простого до складного, від геометричних фігур до фігури людини. Плідна увага надається не тільки основам образотворчої грамоти, а й становленню індивідуального мистецького мислення у студентів. Кожного року відбуваються пленери, конкурси з рисунку та живопису, а також проводяться виставки студентських робіт.

У відділі фундаментальних дисциплін працює десятеро викладачів, більшість із них є випускниками ЛНАМ.

Педагогічну роботу педагоги підрозділу поєднують із креативною діяльністю.

Цикл художньої кераміки у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

Специфікою Косівського мистецького закладу від самого його заснування було вивчення та використання у навчальному процесі народного мистецтва Косівщини.

Традиції косівської кераміки формувалися не одне століття й остаточне їх становлення припадає на середину XIX ст.

Під час створення циклу художньої кераміки у 1959 р. було закладено мету підготовки художників-професіоналів. Насамперед студентів постійно направляли на виробничі практики у керамічні цехи Косівського художньо-виробничого комбінату при Спілці художників УРСР та артілі ім. Т. Г. Шевченка, пізніше реорганізованій у Виробничо-художнє об’єднання «Гуцульщина», де молодь під керівництвом майстрів удосконалювала навички гончарства та розпису.

Співпраця майстрів кераміки з циклом ХК у Косівському училищі триває упродовж 40 років. Її початок заклав талановитий майстер косівської кераміки (формування на гончарному колі ручного ліплення та розпису) Михайло Кікоть. Він привніс у роботу циклу тонке розуміння властивостей матеріалу та різні технологічні підходи. Серед працівників циклу — навчальний майстер Василь Аронець (його учнями були Василь і Олександра Швеці, Ірина Заячук-Серьогіна, Уляна Шкром’юк), Михайло Озерний, Ганна Хром’як, І. Захарків, Т. Гапєєв, С. Дутка, О. Чорний та лаборант В. Кушнір. Курс історії і технології керамічного мистецтва читають досвідчені педагоги Григорій Колос та Анастасія Коб’юк. Наслідком їхньої педагогічної діяльності у 80-х роках минулого століття стала низка цікавих дипломних робіт, що характеризувалися зверненням до призабутих галузей народної кераміки, зокрема до декорованого посуду й виробництва кахлів. Викладачі циклу художньої кераміки скеровують студентів на вивчення великої спадщини народного гуцульського мистецтва та вміння використовувати ці джерела у подальшій творчості.

Базою навчання в Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва завжди була і залишається народна традиція. Вагомим внеском у становлення професійної школи був творчий доробок місцевих майстрів, а також багаторічна кропітка праця колективу висококваліфікованих професійних художників і педагогів. Відтак із близько 2500 випускників навчального закладу третина — члени Спілки художників України, дві тисячі — учасники регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставок, серед них лауреати міжнародних і державних премій, володарі дипломів різних ступенів та інших нагород.

Отже, Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва – це те місце, де кожен студент може проявити свої креативні уміння та здібності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!