Роздрукувати сторінку

Івано-Франківський базовий медичний коледж, ІФБМК

« Назад

Івано-Франківський базовий медичний коледж – це сучасний заклад європейського значення, що радо вітає Вас у своїх лавах!

Івано-Франківський-базовий-медичний-коледж, ІФБМК

Історія ІФБМК

Івано-Франківський базовий медичний коледж є одним із найдревніших в регіоні учбових закладів І - ІІ рангу кваліфікації, який на протязі 69 років проводить формування молодших медичних фахівців.

Івано-Франківський базовий медичний коледж здійснив свою роботу відповідно до указу Станіславського (сьогодні Івано-Франківського) облвиконкому як фельдшерсько-акушерська школа 21 грудня 1939 року. Перший випуск студентів фельдшерсько-акушерської школи стався у 1947 році. Диплом про отримання спеціальності одержали 7 акушерок і 27 фельдшерів. З ціллю покращення медичної освіти в липні 1954 р. Станіславська фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в медичне училище.

У 2005 р. заклад одержав ранг коледжу та став базовим а області.

Івано-Франківський-базовий-медичний-коледж ІФБМК

Навчальний процес в Івано-Франківському базовому медичному коледжі

Учбовий процес у закладі відбувається за такими формами: навчальні заняття, консультації, індивідуальна робота студентів, практичне навчання, контрольні заходи.

Для досягнення важливої цілі та розв’язання завдань становлення спеціалістів з кваліфікацій «Лікувальна робота», «Акушерська робота», «Сестринська робота», педагоги застосовують сучасні здобутки педагогічної та медичної науки. Головним завданням навчально-професійної роботи ІФБМК є забезпечення вимог лікувально-профілактичних установ області молодшими фахівцями високого рівня спеціалізації. Тому плідна увага приділяється персоналізації навчання.

Протягом минулих років теоретичні заняття з усіх предметів проводяться виключно з застосуванням мультимедійних технологій, відповідають педагогічним, методичним, фізіологічним і технічним потребам, а також мають суміжні матеріали, які надають допомогу найбільш ефективно застосувати їх в освітньому процесі.

Все це надає змогу студентам стати активними діячами педагогічного процесу, а в першу чергу тоді, коли вони перед тим вже готові до лекції. Впроваджена випереджуюче навчання студентів до лекцій. Педагогами створені методичні матеріали (комплекси, брошури), де надається найменування контрольних питань. З ними студенти ознайомлюються у читальному залі бібліотеки, класах, аудиторіях. Контроль випереджуючого навчання відбувається методом усного тестового опитування з застосуванням мультимедіа, що надає можливість педагогу зорієнтуватись на готовність студентів до сприйняття нового матеріалу і на більш детальне розгортання питань, які студенти важко опановують.

Рубіжний контроль знань на теоретичних заняттях у ІФБМК здійснюється методом закріплення матеріалу з теми, тематичного підсумку по розділах з 100% оцінюванням. Для цього застосовуються тестові завдання у мультимедійному вигляді.

Педагоги Івано-Франківського базового медичного коледжу прийшли до переконання, що лекції-презентації з застосуванням мультимедійних технологій, з випереджуючим навчанням студентів до них, надають їм змогу легко опановувати учбовий матеріал, приймати активну участь у дебатах, формувати логічне мислення, використовувати успішно знання з інших предметів – це співпраця, діалогічне мовлення «педагог-студент», яке направлене на осмислену і продуктивну роботу у становленні нової моделі спеціаліста.

На даний час педагоги Івано-Франківського базового медичного коледжу широко застосовують мультимедіа на практичних уроках з усіх учбових предметів.

Одним з важливих напрямків формування спеціалістів є практична освіта в аудиторіях, класах закладу та учбових кімнатах лікувально-профілактичних установ міста.

У ІФБМК утворена цілісна структура практичного навчання майбутніх молодших фахівців. Головна ціль практичних та лабораторних уроків – опанування практичними уміннями та відпрацювання їх до автоматизму. У класах, аудиторіях облаштовані індивідуальні робочі місця, де студенти володіють можливістю під управлінням педагогів відпрацювати практичні здібності, удосконалювати та розширювати їх. Послідовність досягнення цілі продовжується у тренажерному, маніпуляційному класах закладу, під час здійснення практики. Сприяє цьому міцна клінічна база обласного центру, модерні медичні технології на засадах «доказової медицини», застосування можливостей навчання безпосередньо біля ліжка пацієнта тощо. Це утворює певні умови для навчання, які максимально приближені до умов подальшої професійної роботи.

Впроваджена рейтингова система оцінювання знань студентів за 12-ти бальною шкалою. За результатами семестру окреслюється рейтинг успішності кожного студента, групи, кваліфікації і надається у студентському інформаторі. Вони беруться до уваги при наданні стипендії студентам, наданні іменних стипендій ім. Г. Гавриша та ім. Д. Циганкова, при розподілі студентів на роботу.

Студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу багато разів обіймали переможні місця під час здійснення регіональних, обласних, Згальноукраїнських конкурсів “Найкращий за спеціальністю” поміж студентів кваліфікації “Сестринська робота”.

За підсумками державного сертифікованого екзамену Крок М «Сестринська робота» показник успішності студентів ІФБМК кожного року вищий від національного від 5 до 15 %.

Івано-Франківський-базовий-медичний-коледж

Педагоги Івано-Франківського базового медичного коледжу

Викладачі Івано-Франківського базового медичного коледжу – це дійсні спеціалісти, для котрих притаманний постійний пошук методів вдосконалення учбового процесу. У їхньому напрацюванні - посібники, учбові підручники, опубліковані за замовленням МОЗ України, методичне забезпечення з предметів на електронних носіях, у брошурованому форматі, освітні відеофільми тощо.

ІФБМК

Виховна діяльність в ІФБМК

У нестандартній формі відбуваються заняття з фізичної культури: на льодовій арені, у басейні. День здоров’я та спортивні турніри за участю студентів та педагогів формують у студентів необхідність та бажання індивідуальних занять фізичною культурою у повсякденному житті з ціллю покращення здоров’я, виховують здоров’язберігаючу компетентність.

У час дозвілля студенти ІФБМК мають змогу займатися у предметних секціях, приєднуються до пошуково-дослідницької діяльності, удосконалюють свою творчість у секціях художньої майстерності (вокальний, драматичний, хореографічний) та спортивних гуртках (міні-футбол, баскетбол, волейбол, теніс, легка атлетика).

Студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу багаторазово ставали призерами та конкурсантами Загальноукраїнських та обласних турнірів, олімпіад, конкурсів, удостоювалися стипендіями Президента, обласної та міської рад, коледжними іменними стипендіями Григорія Гавриша, Дмитра Циганкова.

Кожного разу вивчається морально-психологічний клімат поміж студентів, їх настрої, вподобання.

Для педагогів Івано-Франківського базового медичного коледжу стало постійним звертатися до студентів лише на «Ви». Цим самим студент почуває шану до себе, рівність у взаємостосунках, практичне застосування одного із принципів педагогіки співтоваришування. Форми організаційної діяльності зі студентською молоддю ґрунтуються на засадах довіри і поєднують співпрацю з керівниками груп, самостійну роботу зі студентами, активом групи та органами співуправління. Це посилює студентів, сприяє формуванню позитивних мотивів роботи, дисципліни, організованості та відповідальності.

Для опанування морально-етичної обстановки в установі, міжособистісних стосунків, запобігання правопорушень, створена скринька «Для пропозицій студентів», здійснюється анонімне анкетування студентів-випускників.

Отже, Івано-Франківський базовий медичний коледж – це сучасний заклад європейського значення, що радо вітає Вас у своїх лавах!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!