Роздрукувати сторінку

Коломийський педагогічний коледж, КПК

« Назад

Спеціалізована педагогічна освіта в Коломиї черпає своє становлення в 20-х роках попереднього віку – зі створення в будівлі теперішнього закладу Учительського польського семінару та сформованого в будівлі музею “Гуцульщина” семінару Українського педагогічного товариства. Прийом відбувався після 7-го класу школи, термін навчання складав 4 роки. Семінар надавав можливість навчання як в державних, так і в народних школах.

Коломийський-педагогічний-коледж КПК

Історія Коломийського педагогічного коледжу

У січні 1940 р. постановою Раднаркому Народної освіти УРСР сформована Коломийська педагогічна школа з тривалістю освіти 3 роки. Повітовий підрозділ народної освіти в м. Коломиї проголосив набір студентів до педагогічної школи з формування педагогів 1-4 класів початкової і середньої шкіл.

Роки утворення КПК припадають на період, коли світ уже був долучений до Великої Вітчизняної війни. Здійснюються зміни у суспільно-громадському устрої Західної України, зміна діючої тут структури освіти, утворення мережі установ для навчання за новітніми програмами. З початком радянсько-німецької війни навчання в педагогічній школі було призупинено.

Після вивільнення від німецьких загарбників регіону, на Прикарпатті постала необхідність в педагогічних кадрах. То були тяжкі періоди. Ще відбувалася війна, але вже в 1944 р. було поновлено навчання у 3-ох педагогічних училищах Станіславської (сьогодні Івано-Франківської) області: Коломийському, Станіславському, Рогатинському. Поступово, за постановою Станіславського обласного підрозділу народної освіти Станіславське педагогічне училище у 1952 р. було переміщено в Коломию, а Рогатинське – знищено у 1956 р. з переміщенням студентів до Коломийського педучилища. Так було закінчено організаційне створення Коломийського педагогічного училища.

За невелику історію установи в ньому багато разів здійснювались структурні зміни, пов’язані з життєвою реальністю, вимогами краю та регіону.

У 1957 р. за постановою Міністерства освіти УРСР при Коломийському педучилищі було утворено музично-педагогічний підрозділ. Головним його завданням було стати центром формування високоосвічених учителів музики та співів для шкіл Західного регіону.

У 1995 р. установа знову зазнала перейменування. Відповідно до розпорядження № 252 Міністерства освіти України від 21.08.1995 р. “Про оптимізацію мережі учбових установ Івано-Франківської області” знищено Коломийське педагогічне училище і професійно-технічне училище № 10 м. Коломиї. Цим самим указом на основі ліквідованих освітніх закладів утворено Коломийський індустріально-педагогічний технікум з підрозділом для формування педагогів початкового і трудового навчання, музичного виховання та підрозділом формування освічених співробітників і майстрів виробничої освіти.

В один і той же час розпочало відбуватися навчання педагогів образотворчого мистецтва та спеціалістів з кваліфікації “Соціальна педагогіка” для Прикарпаття.

У жовтні 1997 р. при індустріально-педагогічному технікумі сформовано кафедру педагогіки під управлінням доктора пед. наук, проф. ПНУ ім. В. Стефаника, академіка АПН України М. Г. Стельмаховича. Саме з його ім’ям пов’язували майбутню реорганізацію закладу у ВНЗ та несподівана смерть академіка перервала ці надії.

У 1999 р., беручи до уваги вимоги Івано-Франківської обласної державної адміністрації та правління ПНУ ім. В. Стефаника, з ціллю оптимізації сітки вищих учбових закладів і реалізації ступеневої вищої освіти указом № 211 МОН України від 21 червня “Про перейменування Коломийського індустріально-педагогічного технікуму” утворено на основі педагогічного підрозділу Коломийського індустріально-педагогічного технікуму Коломийський педагогічний коледж як функціональне відділення Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Коломийський-педагогічний-коледж, КПК

Випуск фахівців в КПК

За час з 1940 р. і по даний час Коломийське педагогічне училище (з 1999 – коледж) сформувало більше ніж 14 000 спеціалістів педагогічних спеціальностей.

За 70 років диплом спеціаліста з кваліфікації “Початкове навчання” отримали більше 12 000 студентів, які вдало діяли і діють у структурі освіти як Івано-Франківської, так і інших регіонів України.

За 50 років становлення музично-педагогічного підрозділу сформовано більше 1 500 фахівців, поміж яких педагоги музики загальноосвітніх шкіл та музичні керівники дошкільних закладів міста, району, області.

У 1998 р. КПК провів перший випуск навчальних кадрів за кваліфікацією “Соціальна педагогіка” з спеціалізацією “Соціальний педагог, організатор соціально-педагогічної роботи в соціумі”, а у 2000 р. – випуск педагогів за напрямками “Образотворче мистецтво”.

Серед випускників Коломийського педагогічного коледжу є заслужені педагоги України, відмінники освіти України, дипломанти і призери обласних та загальноукраїнських турнірів “Вчитель року”, заслужені робітники культури України, заслужені артисти України.

Більше 50 минулих студентів Коломийського педагогічного училища діють на даний час педагогами рідної установи. Велика частина колишніх студентів – керівники, замісники керівників шкіл, педагоги вищих учбових закладів І-ІV рангів кваліфікації, робітники органів законодавчої та виконавчої влади, підрозділів освіти районних державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів тощо.

КПК

Освітній процес у Коломийському педагогічному коледжі

На сьогодні у КПК є 3 підрозділи: початкового навчання та соціальної педагогіки, музичного виховання, образотворчого мистецтва.

В установі створено формування спеціалістів із кваліфікацій, які показують високоякісні зміни у системі початкової освіти. Так, із кваліфікації “Початкове навчання” здійснюється формування вчителів початкових класів із напрямків: англійська, німецька, французька, польська мови, організація виховної діяльності, хореографія, інформатика.

Після завершення Коломийського педагогічного коледжу частина студентів працевлаштовується у школах, інші здобувають освіту у ВНЗ ІІІ-ІV рангів кваліфікації. Цьому дають можливість підписані договори з обласним управлінням освіти та науки та вищими навчальними установами регіону.

КПК включений також у науково-методичну структуру з обласним інститутом післядипломного педагогічного навчання, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією.

На даний період формування студентів створюють більше 20 науковців Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та більше 100 педагогів закладу, з яких 75 % вищої кваліфікації, 42 % мають ранг викладач-методист, один є заслуженим робітником освіти України, двоє – заслуженими співробітниками культури України, четверо є членами креативних національних утворень.

Головні напрями діяльності Коломийського педагогічного коледжу та його підсумки - це здійснення потреб Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Закону України “Про вищу освіту”.

Коломийський-педагогічний-коледж

Отже, Коломийський педагогічний коледж – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними фахівцями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!