Роздрукувати сторінку

Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету, ІФК ЛНАУ

« Назад

Івано-Франківський коледж ЛНАУ – один з визначних учбових закладів І-ІІ рангу кваліфікації на Прикарпатті, який формує кваліфікованих фахівців для аграрного господарства, забезпечує високоефективні фундаментальні і прикладні дослідження, є знаним науково-методичним центром агропромислового комплексу нашого регіону.

Івано-Франківський-коледж-Львівського-національного-аграрного-університету, ІФК-ЛНАУ

Історія Івано-Франківського коледжу ЛНАУ

Становлення учбового закладу бере свій початок з вересня 1965р. коли була утворена міжобласна трирічна школа по навчанні керівних колгоспних і радгоспних кадрів. За угодою Ради Міністрів СРСР від 25 серпня 1967р. міжобласна трирічна школа перейменована в Івано-Франківський аграрний технікум по формуванні керівних кадрів колгоспів і радгоспів.

Івано-Франківський аграрний технікум відповідно до розпорядження Міністерства агропромислового комплексу України від 24 березня 1999 року № 131 "Про реорганізацію Івано-Франківського сільськогосподарського технікуму” змінено в Івано-Франківський державний аграрний коледж. Поступово заклад перейменований в функціональне відділення Львівського національного аграрного університету.

Структура коледжу утворена з таких підрозділів: технологічного, економічного, юридичного та заочного.

Івано-Франківський-коледж-Львівського-національного-аграрного-університету ІФК-ЛНАУ

Наукова робота Івано-Франківського коледжу ЛНАУ

Організація та здійснення науково-дослідної діяльності є головною частиною в системі формування фахівців, яка збільшує ефективність учбового процесу, дає можливість опануванню знань студентів, формує в них наукове мислення, прививає навички самостійних досліджень, виховує креативний підхід до розв’язання проблеми. Науково-дослідна діяльність направлена на покращення механізму господарювання та дослідження методів збільшення ефективності виготовлення продукції аграрного господарства та інших сфер АПК.

Науково-дослідницька робота педколективу ІФК ЛНАУ розглядається як функціональна складова учбового процесу, яка добре впливає на збільшення професійного рівня педагогів та якості навчання студентів. Науково-дослідна діяльність є одним із важливих напрямів роботи педагогічного колективу закладу.

Наукова діяльність студентів – головна функціональна частина освітнього процесу, яка допомагає збільшенню якості професійної підготовки, становленню креативних умінь студентів, самоосвіті, поглиблює їхні знання з учбових предметів, дає змогу застосовувати одержані результати у курсовому проектуванні, презентувати їх на наукових семінарах.

Другою частиною науково-дослідної діяльності у системі формування молодшого фахівця – це науково-дослідна діяльність педагогів. Головними напрямками наукової роботи педагогів ІФК ЛНАУ є індивідуальні та колективні наукові дослідження, створення та видання наукових статей, монографій, підручників. Слід зауважити на тому, що з кожним роком в учбовому закладі підвищується чисельність педагогів з науковим ступенем, а також тих, хто здобуває освіту в аспірантурі.

Івано-Франківський-коледж-Львівського-національного-аграрного-університету

Бібліотека Івано-Франківського коледжу ЛНАУ

Одне з важливих завдань бібліотеки закладу – забезпечувати систематичне, високоякісне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, педагогів, учбово-допоміжний персонал та високоефективне застосування книжкового фонду. Студент і книга, студент і бібліотека - поняття взаємопов’язані. Такими ж неподільними є учбово-виховний процес у коледжі і бібліотека.

Бібліотека Івано-Франківського коледжу ЛНАУ створена в 1952 р., вона надає допомогу в учбовому процесі, де здобуває освіту більше 1200 студентів очної та заочної форми навчання на 3 підрозділах, на яких відбувається формування спеціалістів з 8 кваліфікацій.

Бібліотека здолала великий шлях свого становлення, вона має персональні традиції в навчанні та вихованні студентів.

Персонал бібліотеки обслуговує більше ніж 1210 читачів, кожного дня її відвідують до 50-80 осіб. Видача літератури за рік нараховує більше 26010 тис. книг з різноманітних областей знань, чисельність відвідувань – більше 8900.

Плідну увагу бібліотека надає, перш за все, якості становлення і всесторонньому застосуванню книжкового фонду.

Фонд бібліотеки – 28358 екземпляр.

Кожного року бібліотека Івано-Франківського коледжу ЛНАУ передплачує 34 позиції періодичних видань за спрямованістю учбового закладу.

Бібліотека сприяє становленню гармонійної, морально витонченої особистості, розповсюджує та показує через книгу зміст загальнолюдських цінностей, формує інформаційну культуру студентів, прищеплює їм вміння користуватися книгою та бібліотекою. Бібліотека здійснює все можливе, щоб читачі потоваришували з книгою, щоб із книги, як із чистішого джерела, брали знання і почуття палкої любові до своєї Батьківщини, свого народу, щоб з непідробним інтересом входили у широкий і широкогранний світ, який показує книга, тим мудрим законом істинної культури: «ні дня без читання!».

Одним із методів приєднання студентів до активного застосування джерел інформації є персональні бесіди, консультації.

В бібліотеці Івано-Франківського коледжу ЛНАУ на високому рівні здійснюється реєстрація груп студентів-першокурсників та видача їм комплектів освітньої літератури.

У фонді бібліотеки є електронні підручники виконані педагогами закладу (234 екземплярів). Утворена картотека електронних посібників. Бібліотека приймає участь у турнірах, які здійснюють Івано-Франківський державний центр естетичного виховання, управління освіти і науки облдержадміністрації. В 2009 р бібліотека здобула ІІ місце і удостоєна відзнакою на обласному конкурсі бібліотек ВНЗ І-ІІ рангів кваліфікації та ПТНЗ.

ІФК-ЛНАУ

Отже, пройшовши великий шлях свого становлення, на даний час Івано-Франківський коледж має персональні багаті традиції в навчанні та вихованні студентів, організації вільного часу та побуту. За показниками Міністерства аграрної політики та продовольства України він включений в десятку найкращих закладів України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!