Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області \ ЗВО (ВНЗ) Івано-Франківської області та їх рейтинг \ 12. Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, БЕК ІФНТУНГ

Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, БЕК ІФНТУНГ

« Назад

Протягом 48 років на ринку навчальних послуг Івано-Франківської області та України свої позиції укорінює Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ.

Бурштинський-енергетичний-коледж

Історія БЕК ІФНТУНГ

Становлення закладу тісно пов’язане з будівництвом енерговелетня Прикарпаття – Бурштинської ТЕС. З початку роботи станції був помітний брак висококваліфікованих кадрів та фахівців енергетики. Тому постала потреба формувати кадри з місцевого населення. Беручи це до уваги, у 1964 р. в Бурштині було створено вечірній підрозділ Київського енергетичного технікуму, де здобували освіту перші 120 студентів. Директором підрозділу було назначено Є. О. Никитюка.

Для формування майбутніх фахівців Бурштинської ДРЕС, 17 червня 1966 р. було створено Бурштинський енергетичний технікум з очним і вечірнім відділеннями на основі діючого філіалу. Керував учбовим закладом О. О. Семенюк. На місце замісника керівника з учбової діяльності назначено Н. М. Власенкову.

З 1 вересня 1968 р. педколектив енерготехнікуму одержав неоціненний подарунок від будівельників Бурштинської ДРЕС – чотириповерхове учбове приміщення з 20 світлими класами, бібліотекою, актовим, читальним і спортивним залами та їдальнею. Розпочалося зведення спортивного комплексу.

Разом з тим покращувалися житлові умови студентів. У 1972 р. - запроваджено в дію гуртожиток на 515 чоловік, який відповідав усім санітарно-гігієнічним показникам проживання. У 1977 р. запроваджено в роботу лабораторне приміщення. Чисельність учбових будівель підвищилася до 44 кабінетів та аудиторій, розпочав функціонувати тир.

Продовжувачем справи О. О. Семенюка у 1978 р. став новопризначений керівник учбового закладу О.Ф. Ромасенко.

У 1980 р. завершено спорудження громадсько-побутового приміщення, у якому розташувалася їдальня на 140 чоловік, актова зала на 400 чоловік, кабінети для занять секцій художньої творчості, спортивна зала територією 600 кв. м.

У 1982 р. запроваджено в дію будівлю виробничих майстерень територією 2964 кв. м, що надало можливість здійснювати заняття в одну зміну. У цей час змонтовано перехідні галереї, які пов’язали усі учбові приміщення.

З ціллю поліпшення побутових умов співробітників БЕК ІФНТУНГ, в листопаді 1985 р. здано у використання п’ятиповерховий 70-ти квартирний житловий будинок.

Після звільнення за власним бажанням Ромасенка О.Ф., на місце керівника закладу, у листопаді 1987 р., було назначено О. Д. Джуру.

Володіючи великим досвідом організаторської праці, уміння працювати з людьми Олександр Дмитрович поставив за ціль зберегти все, що здійснено минулими керівниками, а також утворення ступеневого навчання в м. Бурштині через школу-сад, технічну школу, гімназію, технікум, університет. У 1990 р. було створено заочний підрозділ та підрозділ автоматизації, а в 1992 р. – економічний підрозділ.

У 2001 р. Бурштинський технікум одержав ранг державного вищого учбового закладу І-ІІ рангів кваліфікації.

Під егідою Олександра Дмитровича при енерготехнікумі було сформовано телестудію, яка стала головним здобутком міста; історико-етнографічний музею «Берегиня», який отримав ранг державного; гімназію, якій надано юридичну самостійність.

Підсумком високого професіоналізму адміністрації, педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу є формування спеціалістів за навчально-спеціалізованим рангом «молодший фахівець» та ступенем вищої освіти «бакалавр». Постановою МОН України № 601 від 19 жовтня 2005р. технікум перейменовано в енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). Це дало можливість поєднанню матеріально-технічної структури коледжу з науково-педагогічним потенціалом основного технічного університету.

У 2010 р. БЕК ІФНТУНГ провів перший випуск бакалаврів для організацій енергетичної сфери.

Кожного року коледж зростає, укріплюється його матеріально-технічна структура, збільшується науковий потенціал професорсько-педагогічного колективу. Покращуються життєтворчі функції студентів.

27 листопада 2014 р. на засіданні Вченої ради ІФНТУНГ прийнято постанову про створення формування в університеті інституту теплоенергетики на основі Бурштинського енергетичного коледжу, а також створення 5 кафедр.

Формуючи висококваліфікованих спеціалістів певного рангу, педколектив БЕК ІФНТУНГ діє над введенням та удосконаленням інтерактивних педагогічних технологій, ціленаправлених на персональний розвиток студента.

Бурштинський-енергетичний-коледж-Івано-Франківського-національного-технічного-університету-нафти-і-газу

Виховна робота Бурштинського енергетичного коледжу

Важливим завданням учбово-виховного процесу у закладі є всесторонній розвиток студента, надання майбутнім спеціалістам системи знань, вмінь та здібностей, а також забезпечення культурного і духовного становлення особистості, виховання юнаків та дівчат у дусі кращих людських цінностей. Виховна діяльність організовується і відбувається згідно з Концепцією національного виховання студентської молоді, у якій окреслено головні напрями національного виховання; відображається в Єдиному плані учбово-методичної та виховної діяльності закладу.

БЕК-ІФНТУНГ

Педколектив БЕК ІФНТУНГ кожного року ставить перед собою завдання запровадження ідей і засобів народної педагогіки, народознавства, родинного виховання, формування любові до рідної землі і свого народу. Головними напрямами національного виховання в закладі є:

- становлення національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання діяти задля зміцнення країни, готовності її захищати;

- формування духовної єдності поколінь, виховання шани до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

- становлення високої мовної культури, опанування українською мовою;

- прищеплення бережливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що заселяють Україну;

- виховання шани до Конституції, законодавства України, державних символів;

- виховання екологічної культури людини, гармонії її стосунків з природою;

- становлення персональних умінь і талантів молоді, забезпечення умов їхньої самореалізації.

Бурштинський-енергетичний-коледж-Івано-Франківського-національного-технічного-університету-нафти-і-газу БЕК-ІФНТУНГ

Згідно з цими положеннями здійснюються такі форми діяльності у БЕК ІФНТУНГ:

- турпоходи до музеїв міста;

- участь у фольклорно-мистецьких конкурсах та ін.

Головна роль у виховній роботі покладається на органи студентського самоврядування, поміж важливих завдань яких є збільшення ефективності учбово-виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури студентів.

Підсумками вдалої роботи є участь та перемога в обласних турнірах і конкурсах.

Щороку студенти БЕК ІФНТУНГ приймають участь у Загальноукраїнському фестивалі знавців української мови ім. Петра Яцика. Усвідомлення своїх етнічних витоків накладає сильний відбиток на життєвий шлях особистості, направленість її роботи, зміст і ціль життя.

Бурштинський-енергетичний-коледж-Івано-Франківського-національного-технічного-університету-нафти-і-газу, БЕК-ІФНТУНГ

Отже, головне завдання педколективу Бурштинського коледжу – утвердитися в системі вищої освіти!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!