Роздрукувати сторінку

Калуський політехнічний коледж, ДВНЗ КПК

« Назад

ДВНЗ КПК – це модерний учбовий заклад, який надає ґрунтовні знання та вміння своїм студентам, роблячи фахівців конкурентоздатними на ринку праці України.

Калуський-політехнічний-коледж, ДВНЗ-КПК

Становлення Калуського політехнічного коледжу

Постановою Ради Міністрів УРСР за № 924-р від 07.07.1960 створено Калуський хіміко-технологічний технікум для надання кадрових співробітників основному підприємству — Калуському хіміко-металургійному комбінату, організацій хімічної і нафтогазової галузі Прикарпатського регіону та країни в цілому, приймаючи до уваги модерні проблеми ринку праці.

2008 — Калуський хіміко-технологічний технікум реорганізовано в ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж» (указ МОН України від 21.01.2008 № 16).

Коледж перебуває у підданстві Міністерства освіти і науки України, форма власності – державна.

За 55 років заклад сформував приблизно 15000 молодших фахівців.

Калуський-політехнічний-коледж ДВНЗ-КПК

Структура Калуського коледжу

У складі учбового закладу є чотири підрозділи:

- економічний;

- електрично-механічний;

- автоматизації та комп’ютеризованих структур;

- технологічний.

Калуський політехнічний коледж удостоєно сертифікованим в цілому за рангом вищого освітнього закладу освіти І рівня.

Заклад включено до Державного списку вищих освітніх установ України від 10.07.2008 реєстрація № 09-Д-347.

У ДВНЗ КПК діє 11 циклових комісій (з них 5 – випускових), які поєднують усіх педагогічних робітників за направленістю та за предметами, а саме:

- електротехніки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

- інформаційних структур та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

- інженерної механіки;

- хімічної технології;

- економічних предметів;

- природничо-наукових предметів;

- фізико-математичних предметів;

- філологічних предметів;

- іноземних мов;

- фізичного виховання та захисту Вітчизни;

- соціально-економічних предметів.

У закладі навчальний процес проводить 88 штатних педагогів. 90 % викладачів діє більше ніж 10 років.

З ціллю розширення співробітництва з ВНЗ ІІІ-IV рангів спеціалізації та проведення ступеневого навчання студентів коледж уклав Угоди з багатьма освітніми закладами України.

Калуський-політехнічний-коледж

Кількість напрямків і кваліфікацій у Калуському політехнічному коледжі

Кількість напрямків і кваліфікацій, за якими відбувається формування спеціалістів за навчально-спеціалізованими рангами молодшого фахівця ( І-ІІ рівнів спеціалізації), бакалавра (ІІІ-ІV рівнів спеціалізації):

- Автоматика та управління;

- Обслуговування та ремонт устаткування організацій хімічної і нафтогазопереробної промисловості;

- Монтаж і експлуатація електрообладнання організацій і цивільних споруд;

- Виготовлення органічних речовин;

- Виготовлення неорганічних речовин.

Матеріально-технічна структура ДВНЗ КПК

ДВНЗ "Калуський політехнічний коледж" розміщений на території 1,8 га, яка містить зелені насадження, асфальтовані покриття і під’їзди, з усіх боків оточена газонами. Учбове приміщення утворене з чотириповерхової освітньо-лабораторної споруди на 960 чоловік та двох одноповерхових приміщень, де розташовані дві майстерні, гаражі, актова зала на 400 чоловік, спортивна зала територією 288 кв. м, що поєднується критими переходами (загальна територія учбового приміщення – 9750,7 кв. м).

Є буфет на 60 чоловік, гуртожиток на 480 чоловік (загальна територія 5447,2 кв. м, житлова територія – 4047,1 кв. м.), тир для стрільби, знімається в оренду стадіон і басейн. В будівлі гуртожитку є медпункт, який розташовується в двох кімнатах загальною територією 20 кв. м.

Калуський політехнічний коледж є першим поміж 32 вищих учбових закладів І-ІІ рангів кваліфікації Івано-Франківської області. За рейтингами навчально-виховної роботи 2011 та 2012 років здобув перше почесне місце, в 2013 році – друге.

Калуський політехнічний коледж здійснює формування молодших фахівців на базі основної середньої освіти (9 клас), на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) та на базі освітньо-спеціалізованого рангу «висококваліфікованого співробітника» денної та заочної форми навчання.

Отже, ДВНЗ КПК – це модерний учбовий заклад, який надає ґрунтовні знання та вміння своїм студентам, роблячи фахівців конкурентоздатними на ринку праці України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!