Роздрукувати сторінку

Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, ХІ МАУП

« Назад

Історія становлення ХІ МАУП

Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, ХІ МАУП

У 1996 році у м. Хмельницькому було утворено консультаційний центр, який 1998 року вже розвинувся в освітній заклад - філіал МАУП та провів перший набір студентів на денну форму освіти. У 2003 році було куплено персональну будівлю й одержано ранг інституту.

З дня створення й до нинішнього часу закладом керує Відмінник освіти України, член-кореспондент МКА, канд. педагогічних наук – Л. Г. Білий (удостоєний медаллю МКА "За заслуги в освіті"; нагородою Нестора Літописця УПЦ III рангу; золотою нагородою "За високоефективне керівництво"). На місці керівника закладу Л. Г. Білий здійснює активну роботу із покращення діяльності ВНЗ. За періоди його управління учбовий заклад реорганізовувався в один із міцних вузів Хмельниччини, в лавах якого отримують вищу освіту приблизно 1500 студентів.

Навчання в Хмельницькому інституті МАУП

Навчання в закладі відбувається за денною і заочною формами. Кваліфікації формування відповідають напрямкам, окресленим у сертифікаті, та IV рангу акредитації, виданих МОН України МАУП, а саме: фінанси та кредит, облік і аудит, банківська діяльність, правознавство, соціологія, менеджмент організацій, психологія, туризм тощо.

В закладі функціонують вчена та методична ради, які розв’язують проблеми інститутського та факультетського життя. Педагогічний колектив закладу поєднаний у 9 кафедр та 7 циклових комісій. Діє 4 відділення: юридичне, економічне, соціально-гуманітарне та заочне. У 2008 році було створено Економіко-правовий коледж при XI МАУП де освіту здобувають учні 9-их класів за 4 кваліфікаціями: правознавство, фінанси та кредит, бухгалтерський облік, туристичне обслуговування.

ХІ МАУП

Педагогічний склад Хмельницького інституту МАУП

Навчання спеціалістів за всіма учбово-спеціалізованими рангами забезпечують приблизно 100 науково-педагогічних співробітників, які діють на постійній основі, поміж них є визначні науковці не тільки у Хмельницькій області, а й за її кордонами. 7 штатних педагогів володіють нагородою - Відмінник освіти України, 5 - удостоєні церковними нагородами. На початок 2015 року 12 штатних педагогів закладу закінчує написання канд. дисертації, 4 одержують ранг доктора філософії МАУП (в сфері права, економіки та освіти), 1 діє над написанням докторської дисертації. Навчання в установі проводиться на високому методичному рівні, який формують високоосвічені науково-педагогічні кадри.

Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, ХІ МАУП

Матеріально-технічна структура ХІ МАУП

Хмельницький інститут МАУП володіє будівлею територією 8 000 кв. м. У 2003 р. студенти одержали 42 нові кабінети, актовий зал на 650 чоловік, читальний зал бібліотеки на 80 чоловік, спортивний зал, мультимедійні класи, конференц-зал, медіацентр, нові комп'ютерні аудиторії, їдальню, гуртожиток для не місцевих студентів.

У XI МАУП діють персональний поліграфічний центр, публікується студентська газета "Студентська хвиля". У жовтні 2005 р. був утворений "Бізнес-Центр" як функціональне відділення економічного підрозділу інституту.

ВНЗ здійснив величезні кроки щодо комп'ютеризації учбового процесу. В освітній діяльності широко застосовуються різноманітні модерні технології навчання з використанням інфодисків, аудіо-візуальних засобів, комп'ютерної техніки. З 2005 р. здійснив свою діяльність Телеуніверситет, Український Народний університет МАУП, лекції у яких проводять визначні в Україні та за її кордонами науковці, політичні діячі, літератори тощо.

Хмельницький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Студентська Рада Хмельницького інституту МАУП

У Хмельницькому інституті МАУП діє Студентська Рада. Студенти є агітаторами та організаторами великої кількості молодіжних громадських фестивалей та заходів, що здійснюються у межах міста та регіону. Плідну увагу студентство надає Загальноукраїнській акції "Зігрій любов'ю дитину", вже 7 років підряд студенти закладу піклуються про дітей-сиріт з Корчунецького будинку-інтернату, що розташовується в Хмельницькому регіоні, даючи дітям не лише подарунки, а й свою увагу, час та любов.

На високому рівні в закладі функціонує підрозділ соціально-виховної праці, плідна увага надається вільному часу молоді, становленню її креативних та фізичних умінь. В учбовому закладі можна вибрати той вид спорту, який відповідає індивідуальним захопленням, фізичним змогам. Вже постійними стали заходи, які студенти підготовлюють самостійно і приймають у них активну участь – "День знань", "Презентація 1-го курсу", "Осінній бал", "Козацькі забави", "Новорічний карнавал", "Панна МАУП", "День гумору" тощо.

Отже, свою ціль професорсько-педагогічний склад Інституту бачить у тому, щоб надати державі високоосвічених і національно свідомих спеціалістів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!