Роздрукувати сторінку

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, ХКТЕІ

« Назад

Історія заснування ХКТЕІ

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, ХКТЕІ

Старовинні документи говорять, що дійсна історія кооперативної освіти на Хмельниччині своїми історичними коріннями досягає 15 червня 1922 року, коли у м. Кам'янці-Подільському було сформовано Кам’янець-Подільський кооперативний технікум.

У 1929 році заклад був змінений і реорганізований у комбінат кооперативної освіти (поєднував технікум і училище). У закладі здобували освіту майбутні плановики-економісти, інструктори, бухгалтери-економісти. Тривалість їх освіти була цілком довгою – сягала 3 років і 6 місяців. В закладі отримували спеціальність рахівники і продавці.

У 1957 році було здійснено перший прийом студентів на очний підрозділ на базі середньої школи в чисельності 160 чоловік. (товарознавців), а також бухгалтерів на основі неповної середньої школи. Учбове приміщення КПТКТ володіло 9 кабінетами, фізкультурним, актовим залами, бібліотеку на 29 тис. екземплярів.

Швидкі темпи становлення споживчої кооперації вимагали підвищення обсягів формування фахівців, чого не забезпечувала існуюча матеріально-технічна структура закладу, тому управлінням Хмельницької облспоживспілки розглядається рішення про спорудження технікуму у м. Хмельницькому.

Ґрунтовний досвід навчальної роботи, якість навчальних послуг та суспільна потреба на них, нові потреби ринку праці, прагнення та готовність педколективу формувати учбовий заклад та студентства – у лавах Альма матер одержувати повну вищу освіту стали важливими показниками змін подальших років. У 2005 році Хмельницький кооперативний технікум перейменовано у Хмельницький торговельно-економічний коледж, а у 2008 році на основі коледжу сформовано Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (ХКТЕІ).

ХКТЕІ

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут на даний період

Сьогодні це сильна навчально-наукова організація, найдревніший ВНЗ економічного напрямку на Хмельниччині, репутація якого підтверджена приблизно 35 тис. студентів, які вдало діють у сферах економіки України, впроваджується система ступеневого навчання «молодший фахівець – бакалавр – магістр», здобуває освіту приблизно 2 тис. студентів.

За багатовікову інтерактивну педагогічну роботу з осучаснення освіти України учбовий заклад нагороджений визначного рангу «Лідер модерної освіти» (лютий 2008), а в березні 2014 року Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут удостоєний золотою медаллю Світової виставки «Сьогоднішні установи освіти - 2014» у галузі «Педагогічна творчість – прерогатива професійної дії учителя, педагога».

З 2009 року ХКТЕІ є ініціатором та основою здійснення кожного року наукових форумів під покровительством МОН України, а саме: Світових науково-практичних та науково-методичних семінарів «Суспільна сфера економіки України у ситуації системних перетворень ХХІ віку» та «Забезпечення поступальності змісту в структурі ступеневого вищого і післядипломного навчання: українські традиції та міжнародна практика».

Кожного року підсумком науково-дослідної праці студентів є Світовий науково-теоретичний семінар «Креативне дослідження молоді – курс на ефективність». Студенти ХКТЕІ вже декілька років підряд стають призерами обласного та переможцями Загальноукраїнського етапу відомого конкурсу «Найкращий студент України».

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, ХКТЕІ

Напрями навчання в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті

Сьогодні заклад проводить формування спеціалістів-магістрів, спеціалістів, бакалаврів за спеціальностями: облік і аудит, фінанси і кредит, маркетинг, менеджмент за професійним направленням «Менеджмент торговельного, ресторанного та готельного бізнесу»; готельно-ресторанна робота; товарознавство і торговельне підприємництво, правознавство, обслуговування комп’ютерних структур і мереж.

У складі закладу діє коледж, де здійснюється навчання за освітньо-спеціалізованим рангом «молодший фахівець» за кваліфікаціями: фінанси і кредит; бухгалтерський облік, товарознавство та комерційна робота з кваліфікацією товарознавство в митній галузі, ресторанне обслуговування, маркетингова робота, здійснення виробництва з кваліфікацією виготовлення товарів та послуг в установах торговельного, ресторанного та готельного бізнесу, правознавство, обслуговування комп’ютерних структур і мереж.

Одержанню практичних здібностей професійної роботи сприяє здійснення програм продуктивного навчання: «Віртуальне підприємство «Шанс» та «Студент – роботодавець». Так, програма «Віртуальне підприємство «Шанс» (в межах якого функціонують оптово-роздрібне торговельне підприємство, організація ресторанного господарства, учбова бухгалтерія, казначейська та комерційна банківська організації) надає можливість сформувати індивідуальний стиль установи в отриманні студентами практичних умінь та здібностей в умовах, подібних до існуючих. Ця програма розширюється завданнями, які продиктовані запровадженням Укоопспілкою нової бізнес-моделі кооперативної торгівлі: Єдиного центру купівель, продуманої логістики, поєднання магазинів під одним брендом.

Програма «Студент – роботодавець» направлена на формування соціального контакту між інститутом та роботодавцями на основі нових форм взаємовигідного товаришування з організаціями системи споживчої кооперації Хмельниччини, ТОВ «Епіцентр К», ПП «Таврія Плюс» та більше, ніж 30 організаціями, закладами та установами міста та регіону різноманітних форм власності, з якими заключено довгострокові договори про товаришування у галузі організації практичної освіти студентів.

Для ознайомлення студентів напрямів кваліфікації «Готельно-ресторанна діяльність», «Менеджмент», «Організація виробництва» із модерними тенденціями у галузі обслуговування, в складі закладу функціонує учбово-виробниче кафе «Меркурій», учбовий міні-готель на основі студентського гуртожитку, що надає змогу не лише відпрацьовувати програму практики, але й відвідати різні майстер-класи та тренінги, що здійснюються визначними спеціалістами-практиками сфери та випробувати свої уміння та навички на першому робочому місці.

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

З 2012 року студенти ХКТЕІ одержали унікальну можливість стажування на базах практики Гданської вищої школи туризму та готельного менеджменту (Польща). Важливим завданням на подальше є збільшення обсягів закордонних стажувань за рахунок баз практики інших міжнародних ВНЗ-партнерів та кооперативних вузів держав СНД.

Історія структури споживчої кооперації та становлення кооперативної освіти тісно взаємопов’язані. Фрагмент історії вищого учбового закладу дає можливість як через призму прогледіти економічну історію цілої епохи та країни, а нові факти та відкриття надають можливість на даний час, у 2015 році говорити про 93-річну історію кооперативної освіти на Хмельниччині і Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут як спадкоємець і продовжувач ідеї, закладеної прогресивними кооператорами минулого 1922 року.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!