Роздрукувати сторінку

Хмельницький економічний університет, ХЕУ

« Назад

За роки своєї діяльності Хмельницький економічний університет заробив відмінну репутацію серед випускників і багатьох роботодавців. Комп'ютеризовані класи, модерні аудиторії, інтерактивні підходи у галузі освіти, досвід і кваліфікація педагогів – все це лише частина позитивних моментів Вузу. Вимоги при вступі в ХЕУ не відрізняються від вимог інших учбових закладів. Подробиці про подання документів і список підрозділів можна дізнатися, відвідавши наш ВУЗ або, зв'язавшись іншим зручним вам способом. У закладі передбачена очна та заочна форма навчання, а також допускається контрактне навчання, якщо ви не поступили на бюджет.

Хмельницький економічний університет, ХЕУ

Напрями навчання в ХЕУ:

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

Контакти ХЕУ

Адреса: м. Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 159/2.

Телефон: 8 (0382) 22-37-73, 72-89-25.

ХЕУ

Історія заснування Хмельницького економічного університету (ХЕУ)

Сучасний Хмельницький економічний університет був створений у 1992 року на базі Хмельницького приватного інституту бізнесу. Заклад було організовано, як заклад з новою освітньою спрямованістю, яка брала б до уваги б модерні реалії ринкової економіки. ХПІБ був першим комерційним учбовим закладом на території Хмельницького регіону, його було перейменовано у Хмельницький економічний університет за постановою загальних зборів трудового колективу у 2004 році. Учбово-виховна діяльність орієнтована на вирішення питань, викликаних демократизацією економічної структури в Україні, а також регіонально-кадрової політики. Університет надає навчання за напрямками маркетинг, економіка і менеджмент. Вже в 1995 році студентами університету стали близько 200 осіб, а в 1997 – 250. До цього моменту викладацьку роботу в університеті здійснювали вже 24 доктора і кандидата наук, 7 старших педагогів та 6 аспірантів. На їх рахунку безліч спеціалізованих наукових і навчальних видань, методичних розробок та наукових статей.

У період з 1996 по 1997 рік при установі була обладнана спортивна база, що дозволило удосконалити фізично-оздоровчу роботу. На початку 2000-х матеріально-технічна структура закладу збільшилася, були створені нові навчальні корпуси, відкритий читальний зал і наукова бібліотека, в якій нараховувалося не менше 25 тисяч примірників літератури.

ХЕУ – престижний вищий учбовий заклад недержавної форми власності, ліцензований III рівнем акредитації. Даний університет успішно забезпечує Подільський регіон висококваліфікованими фахівцями-економістами, здатними принести нові ідеї в розвиток економіки регіону та України в цілому. В даний час керівництво університетом очолює ректор Смоленюк П. С.

Основна місія університету сьогодні - навчити молодих фахівців нової філософії підприємницької діяльності. Випускники ВНЗ повинні бути конкурентоспроможними в умовах ринкової економіки, а також мати аналітичне мислення в нестандартних умовах конкуренції.

Сьогодні в Хмельницькому економічному університеті створені всі необхідні умови для навчання, науково-дослідної діяльності та дозвілля студентів і викладачів. Є розвинена навчально-методична і потужна матеріально-технічна бази.

На даному етапі студентами ХЕУ є близько 2500 чоловік. Їх кваліфіковану підготовку здійснюють 87 викладачів, у тому числі 29 кандидатів наук, 4 професори та доктори наук.

Функціонують три факультети:

- економічна (економіка підприємства);

- обліку і аудиту;

- фінансовий (фінанси і кредит).

Хмельницький економічний університет, ХЕУ

Студентське самоврядування в Хмельницькому економічному університеті

Студентське самоврядування є однією з головних ланок структури виховної діяльності Хмельницького економічного університету і ґрунтується на таких головних концептуальних положеннях:

а) формування цілісної системи виховної діяльності через об’єднання її в межах учбового процесу і позаучбовий час;

б) головний акцент здійснюється на створенні й ефективному існуванні в закладі системи студентського самоврядування;

в) запровадження інтерактивних методів в учбово-виховний процес.

Головними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема що стосуються здійснення учбового процесу;

- забезпечення здійснення студентами своїх обов’язків;

- сприяння учбовій, науковій та креативній роботі студентів;

- сприяння утворенню певних умов для проживання і дозвілля студентів;

- сприяння роботі студентських секцій, організацій, об’єднань, клубів за захопленнями;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих учбових установ і молодіжними товариствами;

- сприяння працевлаштуванню студентів.

Органами студентського самоврядування у ХЕУ є Студентський комітет університету, студентські комітети підрозділів, студентська рада гуртожитку, старостати.

До плідних здобутків студентського комітету слід зарахувати:

- здійснення кожного року спартакіади на найкращий спортивний підрозділ, курс, групу, студента;

- здійснення у гуртожитку конкурсу на найкращий поверх, кімнату;

- видавництво студентської газети „Stud.com”;

- організація та здійснення кожного року наукового семінару студентів в рамках роботи Студентського наукового товариства "Відродження";

- участь студентського комітету ХЕУ у Хмельницькому молодіжному міському виконавчому комітеті;

- товаришування з ВНЗ ІІІ-IV р. а. м. Хмельницького на базі договору про спільну креативну роботу.

Отже, шукаєте вищий учбовий заклад, де можна отримати освіту і практичний досвід? При цьому для вас важливо, щоб цей ВУЗ був престижним і котирувався на ринку праці? Хмельницький економічний університет відповідає всім вашим побажанням і вимогам. Враховуючи величезний досвід педагогів і їх рівень спеціалізації, ми можемо з впевненістю зауважити, що студенти, що поступають в заклад, по завершенні Вузу стануть справжніми спеціалістами. Програма навчання у ХЕУ постійно оновлюється відповідно до змін в економіці, з вимогами Міністерства освіти, з новими віяннями у цій галузі науки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!