Роздрукувати сторінку

Чемеровецький медичний коледж, ЧМК

« Назад

Чемеровецький медичний коледж – вищий учбовий заклад І рангів кваліфікації комунальної форми власності, який здійснює навчальну роботу, пов'язану із отриманням вищої освіти за освітньо-спеціалізованим рангом "молодший фахівець" за кількома суміжними кваліфікаціями і має певний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Чемеровецький медичний коледж, ЧМК

Контакти ЧМК

Номер: (03859) 9-11-01.

Адрес: Хмельницька обл., м. Чемерівці, вул. Центральна 32.

Сайт: http://www.medchem.km.ua.

E-mail: med_chem@ukr.net.

Відповідно до постанови ДАК від 25.05.2011 року, протокол № 87, учбовому закладу надано сертифікат на право проведення навчальних послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні спеціалізованих вимог до молодших фахівців за кваліфікаціями з сертифікованим обсягом:

- Медицина;

- Лікувальна діяльність – 105 чоловік;

- Сестринська діяльність – 145 чоловік.

ЧМК

Лікувальна справа Чемеровецького медичного коледжу

Фельдшерський підрозділ створено в 1963 році і функціонує донині як підрозділ «Лікувальна діяльність».

Підрозділ формує молодших фахівців на основі:

- основної загальної середньої освіти (9 класів) з тривалістю навчання 4 роки;

- за напрямом 6.120101 «Сестринська діяльність» за кваліфікацією 5.12010101 «Лікувальна діяльність» освітньо-спеціалізованого рівня - молодший фахівець (спеціалізація 3221) фельдшер.

Згідно з кваліфікаційною особливістю фельдшера діють у фельдшерсько-акушерських структурах, лікувально-профілактичних закладах, станції швидкої медичної допомоги, санаторно-курортних закладах.

Студенти підрозділу приймають активну участь у громадському житті закладу та художньої самодіяльності.

Кожен рік перед переддипломною практикою здійснюється конкурс професійної творчості «Кращий за професією».

Чемеровецький медичний коледж, ЧМК

Сестринська справа ЧМК

Заклад проводить навчання медичних сестер з 1963р.

Підрозділ формує спеціалістів на основі:

- основної загальної середньої освіти (9кл.) з тривалістю навчання 4 роки;

- повної загальної середньої освіти (11кл.) з тривалістю навчання 3 роки;

- за напрямом 6.120101 «Сестринська діяльність» за кваліфікацією Сестринська робота освітньо-спеціалізованого рангу молодший фахівець (спеціалізація 3231 Сестра медична).

Згідно з ухваленням Хмельницької регіональної експертної ради від 07.12.2009 р., протокол № 80, учбовий заклад акредитовано з відзнакою на право проведення загальноосвітньої роботи з наданням повної середньої освіти.

У закладі сертифіковано цикл збільшення спеціалізації з лікувального масажу для фельдшерів і медичних сестер з ліцензованим обсягом 150 чоловік, що дещо збільшило спектр професійних можливостей молодших фахівців – студентів учбового закладу.

Педагогічний колектив Чемеровецького коледжу поєднаний у 8 методичних комісій і методоб'єднання кураторів академічних груп і налічує 68 педагогів (37 лікарів і 31 викладач). Вища спеціалізована категорія надана 35 педагогам, серед яких один канд. наук, 18 – з рангом «Педагог-методист», 8 – «Старший педагог».

Чемеровецький медичний коледж

Матеріально-технічна структура Чемеровецького медичного коледжу

Учбовий процес проводиться у двох освітньо-лабораторних приміщеннях, загальна учбова територія яких нараховує 7324 м2. Освітній фонд налічує 12 лекційних аудиторій, 42 кабінети і 4 аудиторії, які облаштовані наочними посібниками, обладнані технічними засобами, що мають комплексне учбово-методичне забезпечення. Для проведення практичного навчання на основі Чемеровецької ЦРЛ сформовано 9 учбових кімнат, а в районній поліклініці обладнаний лекційний зал на 240 студентських місць. Базою для здійснення виробничої і переддипломної практик служать майже всі центральні районні лікарні регіону, а також лікувально-профілактичні установи обласного центру.

До можливостей студентів закладу актовий зал на 300 чоловік, яка відповідає модерним естетичним вимогам і володіє великим матеріальним ресурсом для створення занять вокального і танцювального секцій, організації змістовного вільного часу і культурно-масових заходів.

Бібліотека закладу має абонемент, читальний зал на 100 посадочних чоловік та книгосховище; бібліотечний фонд налічує 41719 екземплярів, з яких більше 60% випадає на учбову літературу. На даний час студенти закладу майже на 100% забезпечені посібниками для занять в читальному залі.

Не місцеві студенти цілком забезпечені місцями проживання у гуртожитку, який розрахований на 300 чоловік.

Харчування студентів відбувається в їдальні закладу на 100 посадочних місць.

До можливостей студентів спортивний комплекс з ігровим і гімнастичної зали, тренажерний і тенісний зали. На основі тренажерного залу функціонує спортивний клуб «Медик».

Педколектив закладу живе захоплюючим, змістовним життям, усвідомлюючи, що дійсне життя відбувається саме тут, де поважають професіоналізм, уміють діяти на колективний результат і пишаються спільними досягненнями.

Забезпечення учбового процесу у Чемеровецькому медичному коледжі

Викладацький склад налічує 67 штатних педагогів, поміж яких 35 лікарів та 32 викладача. Вища спеціалізована категорія надана 30 педагогам, поміж яких - один канд. наук, 17 - з рангом "Викладач-методист" та 6 - "Старший викладач".

Чемеровецький медичний коледж, ЧМК

Виховна робота у ЧМК

Структура виховної діяльності учбового закладу реалізується згідно з встановленою Концепцією національного виховання студентів закладу, яка визначає науково-теоретичні та методологічні засади становлення особистості майбутніх медиків.

Стратегічною ціллю виховної діяльності педколективу є становлення національно-свідомого жителя України, високоосвіченого, конкурентноздатного та активного фахівця-медика зі чітко окресленими морально-ціннісними орієнтирами, сформованою правосвідомістю, широкими естетичними смаками та персональними уміннями і здібностями.

Головне місце в структурі виховної діяльності відводиться формуванню студентського самоврядування. В закладі функціонує рада студентського самоврядування. Представники органів студентського самоврядування приймають участь в засіданнях педагогічної ради, стипендіальної комісії, вирішують засідання студради закладу з проблем надання місць у гуртожитку.

Отже, Чемеровецький медичний коледж – це модерний заклад, який забезпечує кожному студенту високі знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!