Роздрукувати сторінку

Хмельницький університет управління та права, ХУУП

« Назад

Хмельницький університет управління та права веде підготовку молодих фахівців з 1992 року. У 1995 році вуз отримав статус державного і сьогодні він посідає важливе місце в структурі юридичної та управлінської освіти не тільки в Україні, але і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. В даний час в ХУУП навчаються студенти з 14 регіонів України, Росії та Молдови.

Хмельницький університет управління та права, ХУУП

У ВНЗ здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Контакти ХУУП

Адреса: м. Хмельницький, вул. Театральна, 8.

Телефон: 8 (0382) 71-75-93, 71-80-84, 71-75-89, 71-75-88.

Напрями навчання в ХУУП:

- Юриспруденція і правознавство.

ХУУП

Загальна інформація про Хмельницький університет управління та права (ХУУП)

Хмельницький університет управління та права на даний час відноситься до найбільш престижних навчальних закладів, що спеціалізуються на правовому, а також управлінському утворенні на території Західної України. Хмельницький університет управління та права, організований в 1992 році, є вищим учбовим закладом, сформованим на основі постанови Кабміну 1995 року. Умови навчання в стінах університету дозволяють осягнути ази професії і навчитися використовувати її на практиці. Під час стажування студенти мають унікальну можливість використовувати набуті знання у Верховній Раді України, Конституційному Суді України, структурах місцевого самоврядування, місцевих структурах виконавчої влади та правоохоронних органах.

Заклад регулярно нарощує свій кадровий склад, покращується його матеріально - технічна структура, а також науково-методичне забезпечення, формуються комфортні умови для студентського і викладацького колективів, підтримуються ентузіазм молоді.

У ХУУП є можливість платної і безкоштовної (держзамовлення) освіти, отримання післядипломної освіти, діє підрозділ військової підготовки (при НАВП ім. Б. Хмельницького), аспірантура.

У ХУУП функціонує 2 факультети – юридичний, економіки та управління, після закінчення випускники мають ступінь спеціаліста або бакалавра. Студенти ХУУП заочної форми навчання числяться на заочному факультеті. За спеціальностями «Державна служба», «Менеджмент організацій», «Правознавство», «Адміністративний менеджмент» здійснюється ступенева підготовка з присвоєнням ступеня бакалавра, магістра або спеціаліста.

ХУУП володіє хорошими матеріально-технічними можливостями: 4 учбових приміщення, зал навчальних судових засідань, криміналістична лабораторія, фотостудія, 4 комп'ютерних кабінети з можливістю доступу в інтернет і в пошукову правову систему «Ліга-закон». Використовуючи мережу УРАН, студенти мають особистий доступ до інформаційних ресурсів і науковим журналам провідних видавництв з усього світу. У науковій бібліотеці закладу студентам надаються більше 70 тис. томів літератури спеціального, освітнього та наукового характеру, в тому числі 5 тисяч періодики.

Студенти ХУУП мають можливість проходження практики в навчальній юридичній консультації для малозабезпечених громадян. При подачі документів на економічний факультет необхідно надати сертифікати з оцінками з української мови (літератури) та математики, на юридичний – з української мови (літератури) та основ правознавства. Хмельницький університет управління та права підтримує творче життя студентів.

В освітньому закладі проводиться формування наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі. На сьогоднішній день студентами закладу є понад 1000 осіб. Навчально-виховним процесом керують 130 педагогів, з них 14 докторів наук, професорів, 58 кандидатів наук, доцентів.

Підготовка в ХУУП здійснюється за кваліфікаціями:

- правознавство;

- менеджмент організацій;

- адміністративний менеджмент;

- державна служба.

Віднедавна при закладі функціонує приймальня юридична клініка, де під час проведення безоплатного правового обслуговування і консультування малозабезпечених жителів, студенти-старшокурсники навчаються індивідуальної юридичної практики.

Хмельницький університет управління та права, ХУУП

Наукова діяльність Хмельницького університету управління та права

В закладі працює юридична клініка, наукові студентські секції, студентсько-аспірантське наукове товариство. Практикується здійснення щорічних Загальноукраїнських і Світових конференцій (більше 15 наукових заходів такого рівня кожного року), в яких приймають участь представники наукових шкіл з держав ближнього і далекого зарубіжжя.

В закладі проводиться публікація одного з найвидатніших в Україні наукового часопису «Університетські наукові записки». Педагогами і науковцями закладу створено ряд монографій і посібників (тільки за минулий рік більш ніж 90) на правову, економічну і управлінську тематику.

При закладі функціонує Подільська лабораторія з питань пристосування цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Студентське життя Хмельницького університету управління та права

Управління закладу сприяє всесторонньому становленню особистості студента, підтримує студентське самоврядування, всіляко підтримує різноманітні студентські заходи. В закладі сформовані та активно функціонують - Студентська рада університету, Профспілка студентів, клуб національного відродження «Оберіг», клуб молодої політичної еліти «Аргумент», дискусійний політичний клуб «Формат», студентська благодійна організація, студентські ЗМІ: газета «Гаудеамус» та радіо «Студентська хвиля».

Голови студентських самоврядних структур є членами Вченої Ради закладу.

Студенти закладу є багаторазовими призерами національних та світових конкурсів з права та економіки. Делегати від студентської громади закладу включені до структури Української асоціації студентського самоврядування (яка є членом EASS), European Youth Parliament, European Law Students' Association.

Хмельницький університет управління та права

Міжнародні зв'язки Хмельницького університету управління та права

Плідна увага надається становленню наукових зв'язків із визначними юридичними, економічними та управлінськими учбовими установами (США, Німеччина, Словаччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Сербія, Росія, Білорусія, Казахстан). Це надає змогу педагогам, аспірантам і студентам опановувати закордонне законодавство, досвід зарубіжної юриспруденції та економіки, спільно дослідити наукову проблематику, здійснювати науково-практичні семінари, проходити стажування в закордонних учбових закладах, видавати свої статті в закордонних наукових виданнях і т. п.

Заклад є членом Євразійської асоціації правничих шкіл.

Отже, якісна і чесна освіта, великі перспективи в майбутньому і стабільність на даний час - це ті головні орієнтири, які вже 20 років підряд сповідує Хмельницький університет управління та права. Сьогоднішній ВНЗ у своїй роботі об’єднує інноваційні здобутки науки і традиції класичної вищої школи. Саме завдяки такому вдалому поєднанню Хмельницький університет управління та права став відомим центром юридичної та управлінської освіти та науки не тільки в регіоні, але й в Україні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!