Роздрукувати сторінку

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну, «КПКБАД»

« Назад

Історія заснування КПКБАД

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну, «КПКБАД»

Кам'янець-Подільський будівельний технікум здійснив свою роботу в Києві, як Київський технікум цивільного будівництва відповідно до розпорядження ЦК ВКП (б) № 140 від 27 лютого 1944 року і указом Народного комісаріату житлово-цивільного спорудження УРСР № 301 від 1944.

Здійснено навчання з 1 червня 1944 року за наступними спеціальностями: промислове і цивільне будівництво; архітектура і внутрішнє облаштування приміщень; механізація будівельного виробництва і організацій будівельної індустрії; дорожнє будівництво.

В закладі здобувало освіту 429 учнів, діяло 27 педагогів.

Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 вересня 1957 № 1064 заклад переміщений з м. Києва в м. Кам'янець-Подільський з підпорядкуванням Вінницького Раднаргоспу економічного району і носив ім’я «Кам'янець-Подільський будівельний технікум».

Зважаючи на зміни в структурах державного управління заклад перебуває у підданстві Міністерства міського та аграрного будівництва УРСР з 1944 по 1952 рік; Міністерства будівництва УРСР з1959 по 1968 рік; Міністерства промислового будівництва СРСР з 1968 по 1977 рік; Міністерства будівництва України з 1977 року по 1987 рік; української державної будівельної організації «Укрбуд» з 1991 року.

Відповідно до указу організації «Укрбуд» від 30 листопада 2007 року № 50 Кам'янець-Подільський будівельний технікум реорганізовано в Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

З 1958 по 1980 рік закладом керував ветеран Другої Світової війни, визначний педагог України Л. Кострицин, а з 1980 по 2003 — відмінник освіти України А. Д. Ониськів. У 2003 році керівником освітнього закладу назначено Н.А. Сільченко — педагог-методист, відмінник освіти України, член-кореспондент Академії будівництва України.

Приміщення закладу є історичним пам'ятником архітектури. Тут розташовувалася міська управа. Приблизно 4 роки це був головний будинок в Кам'янець — Подільському регіоні: з вересня 1937 року до травня 1941 господарював обком КП (б) У. Після війни в будівлі розташувався обласний госпіталь для інвалідів Другої Світової війни. 11 грудня 1984 році рішенням облвиконкому будівлю бувшої міської управи було включено до рейтингу пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення.

Державний вищий учбовий заклад "Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну" - вищий освітній заклад I-II рангів кваліфікації.

КПКБАД

Загальна інформація Кам’янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

Життя учбового закладу - унікальний літопис, кожна сторінка якої дме поезією учительських буднів, музикою професійних злетів і крилатих сил, величними справами його студентів.

З початку свого становлення будівельний заклад, а тепер коледж дав путівку в життя більше 20 тисяч випускників. На даний час вони вдало діють в Україні та далеко за її кордонами. Багато з них стали визначними фахівцями галузевих міністерств і відомств, установ і закладів.

Стратегічним напрямком діяльності учбового закладу є створення високоякісного формування молодшого фахівця і спроможність колективу віднайти достойне місце в реаліях сьогоднішнього часу.

За минулі періоди дещо покращилася матеріально-технічна структура закладу. Переоснащені учбово-виробничі майстерні, аудиторії. До можливостей молодих людей модерні освітні кабінети, комп'ютерні аудиторії, спортивний і тренажерний зали, бібліотека, затишна їдальня, комфортабельні студентські гуртожитки.

Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну здійснює навчання молодших фахівців за такими кваліфікаціями:

- Будівництво та архітектура.

Педколектив закладу крокує в ногу з часом. Студенти під управлінням високоосвічених педагогів займаються науково-пошуковою роботою. Вони виявляють крепкі теоретичні знання на практиці і підтверджують свою високу спеціалізацію на будівельних майданчиках різноманітних околиць України.

Високоосвічений педколектив однодумців, закоханих у свою справу, продовжує та формує традиції установи, прикладає усі сили, щоб сформувати конкурентноспроможного та грамотного спеціаліста.

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну, «КПКБАД»

Організація учбово-виховного процесу у Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну

Здійснення учбово-виховного процесу в Кам’янець-Подільському коледжі будівництва, архітектури та дизайну відбувається відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Розпорядження про здійснення учбового процесу у вищих освітніх закладах”, державних стандартів освіти, інших законодавчо-правових актів України з проблем освіти.

Для опанування студентами знань утворюються умови, якими передбачено:

- змога отримання знань, вмінь та здібностей, окреслених кваліфікаційними особливостями відповідно до учбових планів;

- змога отримання додаткових навчальних послуг у вигляді опанування курсів чи учбових предметів, які не включені в освітній план на умовах, затверджених закладом.

Учбово-виховний процес у закладі створює змогу:

- одержання особою знань, вмінь і здібностей у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній галузях;

- розумового, морального, духовного, естетичного і фізичного становлення особи, що надає можливість формуванню свідомої, розуміючої, здібної та вихованої особистості.

Учбово-виховний процес у КПКБАД ґрунтується на засадах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних установ.

Здійснення учбово-виховного процесу в закладі відбувається відділеннями, цикловими комісіями.

Головним законодавчо-правовим документом, що окреслює організацію учбового процесу, є система стандартів вищої освіти.

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Освітній процес в КПКБАД направлений на формування інтелектуального, конкурентноспроможного фахівця для будівельної сфери України. Навчання відбувається згідно з затверджених галузевих положень. Креативним високоосвіченим колективом викладачів застосовуються як традиційні педагогічні засоби та методи, так і інноваційні, запроваджуються в практику інтерактивні нетрадиційні методології. Головним фактором усіх здобутків та надбань учбового закладу є високоосвічений педагогічний склад. Саме педагоги закладу є тою золотою серединою, яка кожного разу продукує нові ідеї, збагачує скарбницю наукових та методичних розробок. Студенти закладу займаються науково-дослідницькою діяльністю, стають переможцями міських та обласних олімпіад.

Отже, Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну - це заклад, який крокує в ногу з часом, використовуючи новітні технології для навчання своїх студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!