Роздрукувати сторінку

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

« Назад

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія один із найдавніших ВНЗ Хмельниччини. Академія була заснована в 20-х роках ХХ ст.. в м. Проскурові. За період свого існування ХГПА часто проходила процес реорганізації, академія розпочинала своє існування як учительські курси, згодом отримала звання педагогічного училища, потім коледжу та гуманітарно-педагогічного інституту, після чого підтвердила акредитацію і здобула звання Академії. Весь пройдений шлях зайняв більше дев’яносто двох років, за цей час навчальний заклад суттєво змінився.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

Сьогодні адресою академії є м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля 139.

ВНЗ активно здійснював процеси реформування, які відбувалися на просторі вітчизняної освіти. На сьогоднішній день Хмельницька гуманітарно‑педагогічна академія займає провідне місце серед інших ВУЗ м. Проскурова. Його діяльність охоплює чотири найвищі ступені акредитації, а виучка фахівців здійснюється за чотирма ОКР:

- Молодший спеціаліст;

- Бакалавр;

- Спеціаліст;

- Магістр.

ХГПА

По закінченню навчання випускники отримують спеціальність вчителя профілюючого предмету, формують майбутні педагогічні колективи загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.

В ХГПА навчається більше двох тисяч студентів за чотирма напрямками та двадцяти двома спеціальностями. Основними напрямками роботи академії є Мистецтво та Педагогічна освіта. До факультетів закладу відносять: факультет початкової  освіти, мистецтва та філології.

Хмельницька гуманітарно‑педагогічна академія горда за свою культуру та традиції, також має особисті плани перспективного розвитку. Ефективність навчання в психології, педагогічній практиці, підготовці освітніх кадрів є запорукою невпинної та відданої роботи декількох  поколінь викладачів. На сьогоднішній день навчальний заклад налічує більше 11 докторів наук, 60 кандидатів наук, 138 магістрів. Особливістю академії є те, що навчальний заклад постійно оновлює персонал, відсоток молодих викладачів удвічі більший ніж в інших аналогічних ВНЗ України. ХГПА в процесі навчання плідно співпрацює із вищими учбовими закладами та науковими центрами не тільки України, але й Європи.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

Матеріально-технічна база Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії включає в себе аудиторії, кабінети для здійснення лабораторних досліджень, приміщення кафедр, методичні кабінети; спортивні та тренажерні зали, молодіжні спортивні площадки, стадіон, хореографічний зал, кабінети комп’ютерного аранжування, майстерні творчої діяльності студентів, редакційний та видавничий відділи, мікроцентр розвитку дитини та інші студії. Наявні також приміщення призначені для засідання студентського парламенту, музеї, медичний пункт, кімнати активного відпочинку, бібліотека.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Наукова бібліотека ХГПА є інформаційно-навчальним центром для студентів та викладачів, який сумісно із педагогами виконує завдання щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів та виховання молоді. В умовах постійної інформатизації людини та суспільства, бібліотека академії зосереджує свою увагу на використанні новітніх технологій в процесі подання інформації споживачу. В приміщенні наукової бібліотеки ВНЗ створено спеціальні Wi-Fi зони з доступним Інтернетом.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, ХГПА

Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії реалізує активну наукову діяльність по напрямках:

- інноваційне інформування педагогічного колективу, магістратури академії по наболілих для них питаннях чи проблемах;

- проведення соціологічних опитувань та досліджень;

- бібліографування та систематизація творчої діяльності працівників та студентів академії;

- аналізування ефективності функціонування окремих підрозділів бібліотеки та її процесів;

- створення інституційного депозитарію.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ХГПА

ХГПА веде активну наукову діяльність, наукову роботу реалізують наступні ланки:

- спілка молодих вчених – це наукова організація, провідним завданням якої є забезпечення повноцінного розвитку наукової, дослідницької діяльності не тільки викладачів, але й студентів, магістрів. Також спілку молодих вчених створено для координації та допомоги молодим викладачам здійснювати пошук і вибірку талановитих студентів, створення для них оптимального середовища творчого зростання.

ХГПА

До основних завдань спілки молодих вчених відносять: активна участь членів спілки в організації та проведенні конкурсів, круглих столів, які будуть сприяти творчому зростанню; можливість організування семінарів через інтерактивні сайти та цілодобовий доступ до них; мотивація студентів до написання кращих наукових статей, з метою подальшої їх публікації; організація та проведення опитувань, соціальних досліджень в сфері освіти, відносно її якості та рівня задоволення наявної потреби; оперативне інформування студентів про науково-дослідні заходи; сприяння інтеграції методів освіти та способів викладання серед ВНЗ.

- міжнародне наукове співробітництво. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія має тісні зв’язки із науковцями ВНЗ зарубіжних країн, зокрема налагоджено співпрацю із дослідницькими центрами Великої Британії, Канади, Німеччини, Молдови, Росії. Завдяки науковій співпраці академії із провідними інститутами Європи, студенти мають можливість складати міжнародні екзамени з іноземної мови. Студенти часто приймають участь у наукових симпозіумах, які проводить ХГПА разом із своїми закордонними партнерами.

- наукове товариство студентів та слухачів магістратури, яке створене на основі ХГПА та функціонує згідно чинного законодавства. Першочергова ціль товариства – розкриття та стимулювання розвитку природних задатків і талантів майбутніх вчителів в рамках наукової, пошукової та дослідної роботи.

Наукове товариство на чолі з керівними органами власною діяльністю сприяють повному забезпеченню навчальної та дослідної діяльності студентів та слухачів для здобуття обраного освітнього і освітньо-кваліфікаційного рівнів, освоєння ними новітніх методів та прийомів проведення науково-дослідної роботи.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Для ефективної реалізації намічених наукових напрямів діяльності в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії створено регіональні лабораторії з питань швидкої адаптації студентів до методів та способі навчання, філософії освіти. Навчальний заклад забезпечує студентів потужною науковою базою для всебічного їх розвитку і зростанню в рамках освіти, як компетентні фахівці, спеціалісти чи науковці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!