Роздрукувати сторінку

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, К ПНУ

« Назад

Кам’янець-Подільський державний університет було засновано в липні 1918 року і затверджено Гетьманом України, однак повноцінно університет почав працювати із жовтня цього ж року. Цей день у Кам’янці на Поділлі перетворився у справжнє всеукраїнське свято української культури та відродження українського незламного духу. Одним з чотирьох засновників університету був Іван Огієнко. Діяльність навчального закладу повністю була спрямована на відродження українства в культурно-освітній сфері, підготовку української інтелігенції, пробудження і покращення рівня національної свідомості молодих українців.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, К ПНУ

Університет часто реорганізовували, перший раз після Української революції у два інститути: народної освіти та сільськогосподарський. З 1997 року К-ПНУ діяв як педагогічний, а з січня 2008 р. – як Кам’янець-Подільський національний університет. Знаходиться університет за адресою м. Кам’янець Подільський, вул. Огієнка 61.

Протягом всього свого життя університет випустив більше 60 тисяч кваліфікованих фахівців для закладів освіти різних рівнів акредитації та інших сфер життєдіяльності нашого суспільства, більше 400 докторів та кандидатів наук.

К ПНУ

Основною метою ВУЗ є формування всебічно розвиненої особистості, правильне виховання громадянина України, ефективна підготовка фахівців, забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці, захист та збільшення цінності національної культури  в рамках глобалізації та інтеграції України в світове товариство.

Структура університету складна та багатогранна, зокрема включає в себе наступні факультети: історичний, економічний, фізико-математичний, української філології та журналістики, іноземної філології, педагогічний, психології, природничий, колекційної та соціальної педагогіки і психології. Факультети К‑ПНУ включають в себе більше сорока кафедр на яких працює 662 викладачі, 241 кандидат наук та близько 49 професорів і докторів наук. Педагогічний колектив ВНЗ є подвижником національної освіти, оскільки використовує передові інноваційні методологічні підходи під час навчання, адже якість знань в студентів знаходиться на високому рівні.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, К ПНУ

Організаційна структура К-ПНУ включає в себе і наступні елементи:

- 11 науково-дослідних центрів;

- 28 науково-дослідних та навчально-наукових лабораторій;

- 2 навчально-науково-виробничі та методичні комплекси;

- центр науково-дослідної діяльності;

- Військовий коледж сержантського складу;

- Наукову бібліотеку;

- Різноманітні відділи навчально-виховної підготовки;

- Спортивно-оздоровчий табір у с. Голосків та біогеостаціонар у с. Колубаївці.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Університет повністю розташовується в одинадцятьох навчально-лабораторних корпусах. Студенти проживають у шести гуртожитках. В Кам’янець‑Подільському національному університету навчається більше 8,5 тисяч студентів.

К-ПНУ здійснює освітню діяльність з підготовки різнопрофільних фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за 27 напрямами підготовки і 28 спеціальностями та з перепідготовки спеціалістів. Основними формами навчання є денна, заочна та екстернатна.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, К ПНУ

Наукова діяльність університету процвітає. Пріоритетними напрямками розвитку, вдосконалення науки і техніки в Кам’янець-Подільському національному університеті є:

- Вирішення проблем демографічної політики;

- Новітні біотехнології та шляхи їх реалізації;

- Сталий розвиток та збереження довкілля;

- Створення ресурсозберігаючих технологій виробництва в агропромисловій сфері;

- Нові речовини і матеріали;

- Діагностика і методологія лікування найпоширеніших захворювань;

- Нові технології інформатизації сучасного суспільства.

К ПНУ

К-ПНУ має прогресивні погляди щодо розвитку науки і техніки, цими питаннями займаються створені на базі університету науково-дослідні центри та лабораторії, наукові школи та наукова бібліотека. Основну увагу університет приділяє саме бібліографічній роботі, адже К-ПНУ має унікальну в своєму роді бібліотеку рідкісних видань, пріоритетним завданням якої є адаптація інформаційних ресурсів до потреб споживачів (студентів), тобто їх комп’ютеризація, створення електронних каталогів.

Стрімкий розвиток науки Кам’янець-Подільського національного університету активно підтримується закордонними організаціями та навчальними закладати. Так, університет співпрацює із 82 міжнародними організаціями, установами та фондами 20 світових країн, а також є співзасновником Варшавського університету та Консорціуму університетів Західної України. К-ПНУ заохочує студентів співпрацювати та налагоджувати свої міжнародно-наукові зв’язки. У рамках даного заохочення мають змогу перебувати у закордонних відрядженнях, переймати інноваційний досвід провідних університетів Європи, відвідувати мистецькі пленера, мовні курси, відвідувати практичні заняття в рамках програми «Work and Travel USA».

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка К ПНУ

Університет ефективно співробітничає із зарубіжними підприємствами та установами Польщі, Росії, США, Великої Британії, Єрусалиму, Швейцарії, Іспанії, Німеччини, Австрії, Білорусії, Болгарії, Нідeрланд, Фінляндії, Франції, Чехії, Канади та іншими країнами Європи.

Праця та наукове збагачення вузу високо цінується як за кордоном, так і на теренах власної держави. Протягом останнього п’ятиріччя ВНЗ отримав такі відзнаки:

- у 2010 р. нагороджений дипломом XIII міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні - 2010».

- у 2011 р. отримав золоту медаль та диплом у номінації “Упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі” ІІ міжнародної виставки “Сучасні навчальні заклади - 2011”;

- у 2011 р. нагороджений золотою медаллю та вшанований почесного звання “Лауреат конкурсу" за участь у ІІІ національній виставці-презентації “Інноватика в сучасній освіті”;

- у 2012 р. здобув золоту медаль та нагороджений дипломом ІІІ міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2012», отримав високу відзнаку за участь у номінації «Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ»;

- у 2013 р. отримав золоту медаль ХVІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013» у номінації «Впровадження творчих педагогічних розробок та надбань в освітній процес».

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Сьогодні Університет має кваліфікований склад наукових працівників; визнані ефективні наукові школи й розвинену інфраструктуру їх діяльності, яка зосереджує в собі аспірантуру, докторантуру, спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій, систему НДРС; необхідне спеціалізоване навчальне і науково-дослідницьке обладнання; власну інформаційну й комп’ютерну базу, навчально-методичні розробки та матеріально-технічну базу, які врегульовують і забезпечують навчальну і науково-дослідну діяльність; володіє інноваційними технологіями для реалізації завдань, які стоять перед ВНЗ України. Все це є підставою для його подальшого наукового розвитку та ефективної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!