Роздрукувати сторінку

Хмельницький національний університет, ХНУ

« Назад

Хмельницький національний університет є провідним навчальним закладом Поділля, який здійснює підготовку спеціалістів із різних галузей знань, постійно покращує і оновлює свою наукову, методичну, навчальну та виховну роботу. Головне завдання Університету – це не тільки задоволення наявних потреб населення в освітніх послугах високого рівня, але й насичення організацій, підприємств, установ, департаментів висококваліфікованими кадрами, людьми, які різносторонньо розвинені, завдяки використанню під час навчання інноваційно-освітніх форм та методів викладання.

Хмельницький національний університет, ХНУ

За весь період існування ХНУ пройшов довгий і складний шлях від загально-технічного факультету Українського поліграфічного інституту, який був заснований в червні 1962 року, до Хмельницького державного університету, який в 2004 році за Указом Президента України отримав статус національного. Починаючи ще з жовтня 1994 р., навчальний заклад акредитується найвищим IV рівнем акредитації і до сьогодні. Поштовою адресою Хмельницького національного університету є м. Хмельницький, вул. Інститутська 11.

ХНУ

Навчання майбутніх спеціалістів здійснюється на семи факультетах:

- Факультет економіки та управління;

- Гуманітарно-педагогічний факультет;

- Факультет інженерної механіки;

- Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем;

- Факультет технологій і дизайну;

- Факультет міжнародних відносин;

- Факультет заочно-дистанційного навчання.

Хмельницький національний університет, ХНУ

Факультети та інститути забезпечують підготовку фахівців за 17 освітньо-кваліфікаційними напрямами, зокрема до них відносяться: менеджмент, економіка та підприємництво, філологія, педагогічна освіта, екологія, мистецтво, комп’ютерні науки, прикладна математика, радіотехніка, міжнародні відносини, інженерна механіка та інші. На сьогоднішній день Університет забезпечує профільним навчанням більше 10 тисяч студентів за сорока освітніми напрямами. Кадровий потенціал Хмельницького національного університету об’єднує в себе 453 кандидатів та 74 докторів наук.

Університет до свого складу включає навчальні та лабораторні корпуси, студмістечко, яке загалом налічує 5 гуртожитків. Гуртожитки оснащенні комп’ютерними класами для самостійної роботи в мережі Інтернет. Створено також парк персональних комп’ютерів, який налічує більше 1000 одиниць. Протягом останнього періоду побудовано водно-веслувальну базу на річці Південний Буг.

Хмельницький національний університет

Ключовим підрозділом ВУЗ є наукова бібліотека, яка складається із 7 читальних залів та 3 абонементів. До загального бібліотечного фонду відносяться: науково-технічна документація, примірники іноземною мовою, каталоги, наукові журнали, вісники та інша електронна інформація. Для підготовки спеціалістів високого рівня ХНУ використовує 23 лекційні аудиторії, навчальні майстерні, більше 40 аудиторій для проведення семінарських та практичних занять, спеціалізовані лабораторії.

Згідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Хмельницький національний університет здійснює навчання та набір абітурієнтів за трьома напрямками: денна, заочна та дистанційна форми навчання. Інновацією ХНУ є саме запровадження дистанційної форми навчання, коли студент вдома «сидячи на дивані» може отримати диплом про здобуття вищої освіти. Дистанційно здобути освіту в Університеті можна за наступними напрямами та спеціальностями: прикладна математика, економіка та підприємництво, інженерна механіка, електроніка, обчислювальна техніка, радіоелектроніка, легка промисловість та педагогіка.

Основними перевагами дистанційної форми навчання є:

- Не потрібно витрачати час на відвідування лекцій, семінарів. Вся необхідна інформація подається в електронному варіанті на сайті. Ви самі обираєте час та складаєте план занять, маєте змогу навіть серед ночі вчити, переглядати лекції, виконувати завдання, проходити тести та інше.

- Заняття проходять у будь-якому зручному для Вас місці. Можна відпочивати з друзями на морі, бути вдома чи в бібліотеці, подорожувати і всеодно продовжувати навчання, складати тести, проходити атестацію. Ця перевага дистанційного навчання є пріоритетною і найбільш важливою для людей із фізичними вадами.

- Інформаційне забезпечення відбувається в повному обсязі відповідно індивідуальних потреб кожного студента. Тобто, персонально для окремого студента за його власним замовленням підбирається навчальний матеріал, формат та послідовність подачі інформації. Ви вивчаєте те, що Вам подобається і цікаво.

- Висока якість знань по навчальних предметах. Вчитись на відмінно не важко, а навпаки приємно, якщо це навчання проходить за новітніми методами дистанційних технологій.

- Використання передових технологій, зокрема інтерактивний та адаптивний спосіб подання інформації, варіативні плани та інші розробки, які можна вже використовувати під час навчання. Інші вищі навчальні заклади тільки роблять перші кроки в даному напрямку.

Хмельницький національний університет, ХНУ

Низька собівартість освіти. Не потрібно витрачати кошти на навчання, проїзд, проживання, придбання підручників, методичні матеріали. Ви оплачуєте виключно своє навчання.

Отримання диплому державного зразка.

ХНУ забезпечує запровадження ступеневої системи здобуття студентами трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавра, спеціаліста та магістра на денній, заочній та дистанційній формі навчання. В рамках даного запровадження співпрацюють та ефективно взаємодіють 5 виробничих навчально-наукових комплексів, які включають в свою чергу освітні заклади І-ІІ рівня акредитації, ЗОШ та організації, підприємства.

Харківський національний університет є потужним науковим центром, який організовує та впорядковує роботу більше п’ятнадцяти наукових шкіл, аспірантури, докторантури, вчених Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

ХНУ не тільки плідно працює в рамках вітчизняної освіти і науки, але й завзято крокує на світову арену, активно взаємодіє із міжнародними організаціями, бере постійно участь в міжнародних конференціях, програмах, проектах.

З  2010 року Хмельницький національний університет є членом спільноти Erasmus Mundus, яка дає виключну можливість студентам навчатися в найкращих  європейських університетах. Основна мета програми – обмін студентами, викладачами, науковцями, а також удосконалення знань та навичок у сфері вищої освіти, яке забезпечується за рахунок високої мобільності студентів між ВНЗ Європи та країн третього світу.

Тісні міжнародні зв’язки в сфері наукової діяльності Університет підтримує із Австрією, Білорусією, Іспанією, Китаєм (Харбінським політехнічним університетом), Німеччиною (Університетом Комбленц-Ландау), Польщею (Краківським університетом економіки), Росією (Новосибірським державним педагогічним університетом), США, Казахстаном, Грузією та іншими країнами.

За плідну співпрацю та активне впровадження інноваційних інформаційних технологій SolidWorks у навчальний процес Університет отримав грант від американської корпорації (SolidWorks Corp.) та ліцензію на 500 робочих місць. Також ХНУ став першим в Україні, бо отримав виключну можливість надавати ліцензійні версії САПР SolidWorks студентам та викладачам для роботи на ПК в домашніх умовах.

ХНУ

Співробітництво чи навчання в Університеті дозволить Вам отримати фахові знання і незабутні враження, стати частиною дружнього колективу, побачити світ і отримати міжнародний досвід, досягнути найкращих результатів у трудовій діяльності, зайняти гідне місце в суспільстві.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!