Роздрукувати сторінку

Херсонська філія Європейського університету, ХФ ЄУ

« Назад

Сьогодення Херсонської філії Європейського університету, ХФ ЄУ

Херсонська філія Європейського університету, ХФ ЄУ

Сьогодні у навчальному закладі навчається досить велика кількість студентів, які хочуть здобути професійні знання та уміння. Сьогодні цей освітній заклад є досить престижним та популярним закладом освіти на Херсонщині. У послуги студентам надаються кабінети сучасного обладнання та лабораторії. У лабораторіях та кабінетах студенти отримують практичні уміння майбутньої професійної діяльності. Студентам, які прибули на навчання із інших міст країни, надається місце проживання у гуртожитку.

У навчальному закладі функціонують комп’ютерні класи. Вони спрощують систему освітнього процесу та покращують професійні знання та уміння студентів. Ще у навчальному закладі функціонує бібліотека. Бібліотека навчального закладу досить багата на спеціальну та додаткову літературу. Студенти навчального закладу виховуються у сприятливих умовах. Навчальний та виховний процес освітнього закладу здійснюється завдяки наполегливій праці педагогічного колективу. Цей навчальний заклад надає студентам знання високої якості.

ХФ ЄУ

Наукова бібліотека Херсонської філії Європейського університету, ХФ ЄУ

У навчальному закладі функціонує бібліотек. Бібліотека освітнього закладу здійснює як навчальну так і виховну роботу. Бібліотека володіє комп’ютерною мережею. Ця мережа значно полегшує процес обслуговування відвідувачів бібліотеки.

Наукова бібліотека являється структурним підрозділом навчального закладу, тому виконує бібліотечну та інформаційну підтримку навчального процесу освітнього закладу.

Напрямки роботи бібліотеки:

- оперативне та диференційне обслуговування усіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення широкого асортименту книжкового фонду, який відповідає навчальній та науковій діяльності освітнього закладу;

- формування культури у студентів та викладачів інформаційного характеру;

- створення бази даних.

Сьогодні співробітники бібліотеки організовують та проводять заняття із студентами навчального закладу. На таких заняттях співробітники бібліотеки виховують у студентів інформаційну культуру. Студенти та викладачі факультету з великим задоволенням відвідують бібліотечні заходи, які є досить сучасними та оновленими.

Херсонська філія Європейського університету, ХФ ЄУ

Виховний робота Херсонської філії Європейського університету

Із самого початку існування навчального закладу домінуюча увага приділялась вирішенню питань, які вирішують проблеми сучасної організації навчальної та виховної діяльності навчального закладу. Уся діяльність педагогічного колективу направлена на вдалу організацію навчального та виховного процесів навчального закладу. Викладачі навчального закладу у навчальному процесі використовують новітні методи навчання студентів.

Викладачі навчального закладу докладають досить велику кількість зусиль на формування всебічно розвиненої особистості. Ця особистість володіє міцними професійними знаннями та навиками. Нашу систему вищої освіти визнали інші країни. Про це вказує входження нашої країни до Болонської системи освіти, яка характеризується якісними знаннями та професійними вміннями. Навчальний та виховний процес у навчальному закладі має напрямок на виховання громадянина нашої країни, який впевнений у своїй професійній кар’єрі та у майбутньому нашої батьківщини. Працівники навчального закладу намагаються виховати фахівця, який є професіоналом своєї справи. Випускник навчального закладу являється широким ерудитом.

Випускники факультету відзначаються особливим володінням основними рисами високої культурою та багатим духовним світом. Навчальний заклад створює усі необхідні умови для того, щоб сформувати високі професійні та моральні якості у кожного студента навчального закладу. Викладачі намагаються сформувати у студентів почуття національної гідності та духовності. Студенти факультету виховуються у любові та повазі до історичного минулого своєї батьківщини. Виховний процес на факультеті являється ціле направленим процесом здійснення педагогічних завдань, який має напрямок сформувати освіченого висококваліфікованого спеціаліста.

Херсонська філія Європейського університету

Дозвілля студентів Херсонської філії Європейського університету

Сьогодні освітня система навчального закладу у сучасному суспільстві стає основним генератором розвитку соціального середовища. На сьогоднішній день особливо актуальними питаннями навчального закладу є питання вирішення організації дозвілля та вільного часу студентів. Процес дозвілля у навчальному закладі займає особливе місце у системі освіти філії, оскільки саме раціонально організоване дозвілля підвищує рівень навчальних здібностей студентів.

Співробітники філії досить цікаво та захоплююче організовують дозвілля своїх студентів. Особливе місце у процесі дозвілля студентів приділяється організації професійної та культурної творчості студентів. Завдяки такому підходу до організації дозвілля кожен студент стає відкритою особистістю, яка прагне до удосконалення.

Викладачі навчального закладу намагаються вільний час студентів використати у реалізації їх творчих здібностей, завдяки чому кожен студент має можливість проявити себе та само реалізуватися. Дозвілля студентів сприяє духовному розвиткові духовних та фізичних здібностей. Студенти навчального закладу досить весело та цікаво проводять свій вільний час. Такий підхід у реалізації процесу дозвілля студентів робить навчальний процес у цьому навчальному закладі надзвичайно цікавим та захопливим.

Фізичне виховання студентської молоді ХФ ЄУ

Сучасні умови життя нашого суспільства та швидкий розвиток технічних можливостей не сприятливо впливають на організм кожної людини, зокрема на організм студента. Функціональні системи організму студентів є досить пластичними, оскільки організм студентів, ще не повністю сформований. Така пластичність молодого організму сприяє адаптаційним можливостям студентів до стрімких змін навколишнього середовище. Саме заняття спортом сприяє підтримці таких адаптаційних можливостей організму студента. У зв’язку з цим особлива увага у навчальному закладі приділяється організації фізичного виховання студентської молоді.

Викладачі навчального закладу та інші співробітники намагаються прищепити студентам любов до здорового способу життя, адже саме психічно та здорові люди можуть стати висококваліфікованими фахівцями своєї справи. Студенти навчального закладу ведуть дуже активний спортивний спосіб життя. Вони беруть участь у різноманітних заходах спортивного характеру.

Отже, навчання у цьому навчальному закладі є досить цікавим та захопливим. Викладачі навчального закладу дають своїм студентам якісні знання та відчуття впевненості у завтрашньому дні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!