Роздрукувати сторінку

Херсонська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, ХФ НАСОА

« Назад

Сьогодення Херсонської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту, ХФ НАСОА

Херсонська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, ХФ НАСОА

Сьогодні цей навчальний заклад здійснює підготовку високо професіональних фахівців за високим рівнем підготовки майбутніх фахівців. Працівники навчального закладу здійснюють підготовку студентів до подальшого входження у професійну діяльність. Викладачі навчального закладу допомагають кожному студенту впевнитися у правильному виборі своєї професії.

Сьогодні цей навчальний заклад свідомо виховує патріотів своєї батьківщини та справжніх цінителів рідної землі та краю. Філія є демократичним освітнім закладом, у якому уся педагогічна діяльність викладачів здійснюється на основі демократичного відношення до усіх учасників навчально-виховного процесу. Цей навчальний заклад є відкритим перед суспільством України. Педагогічний колектив навчального закладу широко залучається до виховної та навчальної діяльності освітнього закладу.

Уся освітня діяльність навчального закладу здійснюється на основі наукових знань та досліджень, що характеризує знання студентів освітнього закладу високої якості. Найголовнішим завданням освітнього закладу є надання майбутнім спеціалістам соціальної та життєвої компетентності.

ХФ НАСОА

Методична робота Херсонської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту, ХФ НАСОА

Навчально-методичний відділ філії велику кількість уваги приділяє вирішенню завдань, які спрямовані на здійснення контролю якості надання освітніх знань майбутнім фахівцям. Освітні послуги філії відповідають усім вимогам держави до навчальної діяльності освітнього закладу. Працівники методичного відділу займаються погодженням навчальних планів та інших нормативних документів, які стосуються організації навчальної роботи навчального закладу. Методичні працівники не допускають виникнення процесу навчальної діяльності кафедр, оскільки такий процес має негативні наслідки на процес підготовки майбутнього фахівця.

Методична діяльність навчального закладу здійснюється у відповідності до чинного законодавства України. Методичну роботу організовують навчальні та допоміжні структури навчального закладу. Методичну роботу контролюють спеціальні відділи університету, якому підпорядковується філія. Форми навчального процесу філії:

- лекційні заняття;

- ІНДЗ;

- СРС;

- практична діяльність студентів;

- контрольні роботи навчального закладу.

Херсонська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту, ХФ НАСОА

Виховна робота Херсонської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту

Сьогодні виховний процес філії є надзвичайно складним процесом, під час якого кожен студент навчального закладу вбирає в себе культуру рідного краю. Цей процес допомагає передати та засвоїти творче використання студентами навчального закладу досвіду своїх попередників.

Основним стрижнем виховної діяльності освітнього закладу є національне виховання, яке сьогодні є об’єднуючим фактором суспільного розвитку нашої . країни. Національне виховання студентів у цьому освітньому закладі спрямоване на вироблення у кожного студента активної життєвої позиції. Викладачі та інші співробітники допомагають кожному студенту філії стати всебічно розвиненою особистістю, яка впевнена у своєму майбутньому.

Система виховних заходів навчального закладу має гуманістичний характер. Виховна система освіти навчального закладу побудована на основі глибокої поваги викладача до с особистості кожного студента філії. Кожен викладач навчального закладу поважає індивідуальні особливості та можливості кожного студента. Викладачі навчального закладу поважають особистість кожного студента.

Викладачі навчального закладу намагаються залучати своїх студентів до культури світового рівня. Форми та методи організації виховної роботи філії опираються на традиції нашого народу. При здійсненні виховної роботи викладачі враховують попередній досвід та надбання педагогічного процесу. Національне виховання студентів є важливою умовою для здійснення формування всебічно розвиненої особистості цілісного характеру.

Херсонська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

Дозвілля студентів Херсонської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту

Політичне та соціальне життя нашої країни спрямоване на утримання незалежності нашої країни. У навчальному закладі функціонує система виховання студентів, яка здійснюється на засадах демократичних та рівноправних відносин усіх учасників навчально-виховного процесу.

Так сталося за традицією, що процес дозвілля студентів навчального закладу являється одним із найголовніших занять сучасного студента. Сьогодні усі сторони життєдіяльності українського народу трансформувалися. А це призвело до значних перемін у сучасній культурі процесу дозвілля сучасної молоді. Це явище призвело до перелому старих поглядів на процес проведення дозвілля студентами навчального закладу. Сьогодні на факультеті його студенти представляють особливу групу соціального середовища. Ця група є найбільш сприятливою та схильною до впровадження культурних інновацій сучасного суспільного життя нашої країни.

Викладачі навчального закладу вважають, що саме процес дозвілля студентства факультету є першорядною цінністю навчального закладу. У навчальному закладі процес дозвілля студентів організовується так, щоб кожен студент навчального закладу відчував свободу своєї особистості. Вона дає можливість кожному студенти обрати форму та місце проведення свого, вільного від навчальних занять, часу. Саме під час ,ефективно організованого, дозвілля студент відчуває свою вільну індивідуальність, тому викладачі та інші відповідальні особи намагаються ефективно організувати дозвілля студентів навчального закладу. Викладачі навчального закладу намагаються сформувати гідного громадянина своєї країни.

Фізичне виховання ХФ НАСОА

Сьогодні процес фізичного виховання студентської молоді ХФ НАСОА являється основною органічною частиною виховної роботи навчального закладу. Фізичне виховання навчального закладу має за мету забезпечити кожному студентові розвиток фізичних та розумових здібностей. Адже високопрофесійний фахівець має високий рівень фізичного та розумового розвитку Високий рівень фізичного та розумового розвитку позитивно впливає на його професійні можливості.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!