Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 34. Таврійський регіональний факультет Херсонського національного технічного університету, ТРФ ХНТУ

Таврійський регіональний факультет Херсонського національного технічного університету, ТРФ ХНТУ

« Назад

Сьогодення Таврійського регіонального факультету Херсонського національного технічного університету, ТРФ ХНТУ

Таврійський регіональний факультет Херсонського національного технічного університету, ТРФ ХНТУ

Сьогодні у навчальному закладі навчається досить велика кількість студентів, які хочуть здобути освітні знання технічного профілю. На сьогоднішній день цей освітній заклад є досить престижним та популярним закладом освіти. У послуги студентам надаються кабінети сучасного обладнання та лабораторії, у яких студенти отримують практичні уміння майбутньої професійної діяльності. Студентам, які прибули на навчання із других міст країни, надається місце проживання у гуртожитку.

У навчальному закладі функціонують комп’ютерні класи, які спрощують систему освітнього процесу та покращують професійні знання та уміння студентів. Ще у навчальному закладі функціонує бібліотека, яка досить багата на спеціальну та додаткову літературу. Студенти навчального закладу виховуються у сприятливих умовах. Навчальний та виховний процес освітнього закладу здійснюється завдяки наполегливій праці педагогічного колективу. Також у цьому освітньому закладі функціонує навчально-механічна майстерня. Студентам надаються знання високої якості.

ТРФ ХНТУ

Наукова бібліотека Таврійського регіонального факультету Херсонського національного технічного університету, ТРФ ХНТУ

У навчальному закладі функціонує бібліотека , яка здійснює як навчальну так і виховну роботу. Бібліотека володіє комп’ютерною мережею, яка значно полегшує процес обслуговування відвідувачів бібліотеки.

Наукова бібліотека являється структурним підрозділом навчального закладу, тому виконує бібліотечну та інформаційну підтримку навчального процесу освітнього закладу.

Напрямки роботи бібліотеки:

- створення широкого асортименту книжкового фонду, який відповідає навчальній та науковій діяльності освітнього закладу;

- оперативне та диференційне обслуговування усіх учасників навчально-виховного процесу;

- створення бази даних;

- формування культури у студентів та викладачів інформаційного характеру.

Сьогодні співробітники бібліотеки організовують та проводять заняття із студентами навчального закладу, на яких виховують у студентів інформаційну культуру. Студенти та викладачі факультету з великим задоволенням відвідують бібліотечні заходи, які є досить сучасними та оновленими.

Таврійський регіональний факультет Херсонського національного технічного університету, ТРФ ХНТУ

Виховний процес Таврійського регіонального факультету Херсонського національного технічного університету

Із самого початку існування навчального закладу домінуюча увага приділялась вирішенню питань, які стосуються сучасної організації навчальної та виховної діяльності навчального закладу. Уся діяльності педагогічного колективу направлена на вдалу організацію навчального та виховного процесів освітнього закладу. Викладачі навчального закладу у навчальному процесі використовують телекомунікаційні методи навчання студентів.

Викладачі навчального закладу докладають досить велика кількість зусиль на формування всебічно розвиненої особистості, яка володіє міцними професійними знаннями та навиками. Нашу систему вищої освіти визнали інші країни, про це вказує входження нашої країни до Болонської системи освіти, яка характеризується якісними знаннями та професійними вміннями.Навчальний та виховний процес у навчальному закладі має напрямок на виховання громадянина нашої країни, який впевнений у своїй професійній кар’єрі та у майбутньому нашої батьківщини. Працівники навчального закладу намагаються виховати фахівця, який є професіоналом своєї справи та являється широким ерудитом. Випускники факультету відзначаються особливим володінням основними рисами високої культурою та багатим духовним світом. Навчальний заклад створює усі необхідні умови для того, щоб сформувати високі професійні та моральні якості у кожного студента навчального закладу. Викладачі намагаються сформувати у студентів почуття національної гідності та духовності. Студенти факультету виховуються у любові та повазі до історичного минулого своєї батьківщини. Виховний процес на факультеті являється ціле направленим процесом здійснення педагогічних завдань, який має напрямок сформувати освіченого висококваліфікованого спеціаліста.

Таврійський регіональний факультет Херсонського національного технічного університету

Дозвілля студентів Таврійського регіонального факультету Херсонського національного технічного університету

Так сталося за традицією, що процес дозвілля студентів навчального закладу є одним із найголовніших занять сучасного студента. Сьогодні усі сторони життєдіяльності українського народу трансформувалися, а це призвело значних перемін у сучасній культурі процесу дозвілля сучасної молоді. Це явище призвело до перелому старих поглядів на проведення дозвілля студентами навчального закладу. Сьогодні на факультеті його студенти представляють особливу групу соціального середовища, яка є найбільш сприятливою та схильною до впровадження культурних інновацій сучасного суспільного життя нашої країни.

Викладачі навчального закладу вважають, що саме процес дозвілля студентства факультету є першорядною цінністю освітнього закладу. У навчальному закладі процес дозвілля студентів організовується так, щоб кожен студент навчального закладу відчував свободу своєї особистості., яка дає можливість кожному студенти обрати форму та місце проведення свого, вільного від навчальних занять, часу. Саме під час ,ефективно організованого, дозвілля студент відчуває свою вільну індивідуальність. Тому викладачі та інші відповідальні особи намагаються ефективно організувати дозвілля студентів навчального закладу. Викладачі навчального закладу намагаються сформувати гідного громадянина своєї країни.

Методична робота ТРФ ХНТУ

Сьогодні методична робота навчального закладу є сукупністю організаційного та дослідницького процесу навчального закладу. Також методичну роботу здійснює ректорат навчального закладу. Методична робота навчального закладу забезпечує процес оптимізації навчальної діяльності освітнього закладу. Також методичні працівники удосконалюють та створюють новітні методики навчання студентів. Методичні працівники здійснюють раціональний розподіл навантаження педагогічних працівників освітнього закладу. Досить багато зусиль методичної роботи здійснюється для впровадження у систему освіти факультету новітніх форм та методів навчання студентів, які відповідають сучасним вимогам до процесу навчання. Фізичне виховання студентів факультету займається вирішенням освітніх функцій навчального закладу.

Фізичне виховання ТРФ ХНТУ

Сьогодні процес фізичного виховання студентської молоді факультету є основною органічною частиною виховної діяльності навчального закладу. Фізичне виховання навчального закладу має за мету забезпечити кожному студентові розвиток фізичних та розумових талантів. Адже високопрофесійний фахівець має високий рівень фізичного та розумового розвитку, що позитивно впливає на його професійні можливості.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!