Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 33. Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську ХНАМГ

Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську ХНАМГ

« Назад

Сьогодення Навчально-консультаційного центру Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську

Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську ХНАМГ

На сьогоднішній день міське господарство України знаходиться у важкому стані, близькому до кризового. Цей стан потребує від громадян активної життєвої позиції та рішучих дій. Пережиті підходи управлінської системи та низький рівень інвестиційних вкладень у розвиток нашої країни призводять до негативних наслідків. Сьогодні потужності підприємства ЖКХ знаходяться у жахливому стані, який потребує негайного модернізаційного процесу. Саме з метою покращення ситуації, яка складалася на вулиці майже кожного міста нашої країни, створюються новітні програми комплексного характеру. Проблеми країни такого характеру вирішаться лише підготовкою висококваліфікованих спеціалістів цієї сфери діяльності.

Центр здійснює свою освітню діяльність, підпорядковуючись Харківському національному університету міського господарства. Світня діяльність центру регламентується освітніми документами університету. У центрі навчаються студенти за різними формами навчання. Студенти закінчивши цей навчальний заклад отримують диплом молодшого спеціаліста із різних спеціальностей.

НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську ХНАМГ

Головні завдання Навчально-консультаційного центру Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську

Цей навчальний заклад здійснює підготовку фахівців, які зможуть покращити стан наших міст на краще, а тим самим змінити долю нашої країни та українського народу. Навчальний заклад формує всебічно розвинену особистість висококваліфікованого фахівця, який впевнений у своєму майбутньому та у майбутньому своєї країни.

Основні завдання Навчально-консультаційного центру Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську:

- забезпечення освітньої функції навчального закладу. Завдяки цій функції здійснюється підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який володіє знаннями та уміннями високого професійного рівня;

- надання студентам освітнього закладу усіх потрібних умов, при яких студент повноцінно оволодіває усіма потрібними системами знань;

- адміністрація центру формує соціально зрілу, творчу особистість, яка морально вихована та психічно та фізично здорова;

- формування у студентів навчального закладу чіткої громадської позиції та почуття патріотизму;

- вивчення ринкової ситуації та допомога студентам у працевлаштуванні;

- формування у студентів етичних норм поведінки високої якості.

Випускникам цього навчального закладу надається можливість продовжувати здобувати професійні знання в університеті. Студенти,закінчивши навчання у цьому освітньому закладі, навчаються у вищих навчальних закладах за скороченим терміном навчання. Навчальний заклад дає звіти про здійснення освітньої діяльності Харківській національної академії міського господарства. Строки подання звітної документації встановляє директор Академії.

Академія несе відповідальність за:

- дотриманням нормативної та правової роботи навчального центру;

- здійснення акредитації цього закладу освіти;

- проведення атестації державного зразка;

- забезпечення освітньої роботи інформацією та інформаційними ресурсами;

- захист викладачів та студентів по відношенню їх соціальних прав.

Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську, НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську ХНАМГ

Навчально-методичний відділ Навчально-консультаційного центру Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську

Основним відділом структури освітнього центрує навчально-методичний відділ навчального закладу. Співробітники цього відділу усі свої сили та можливості направляють на здійснення процесу організації навчальної та виховної діяльності навчального закладу. На чолі цього відділу стоїть людина із великим досвідом роботи.

 Цей відділ навчального закладу займається вирішенням питань, які стосуються планування, організації, контролю та аналізу навчального процесу. Також цей підрозділ освітнього закладу удосконалює функціонування навчального процесу. Працівники відділу прикладають досить велику кількість зусиль на впровадження у процес навчання студентів новітніх технологій та методів навчання, які відповідають сучасним вимогам навчального процесу.

Навчально-консультаційний центр Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську

Виховна робота Навчально-консультаційного центру Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську

Політичне та соціальне життя нашої країни спрямоване на утримання незалежності нашої країни. У навчальному закладі функціонує система виховання студентів, яка здійснюється на засадах демократичних та рівноправних відносин усіх учасників навчально-виховного процесу. Національне виховання у навчальному закладі здійснюється шляхом навчання студентів любити та цінувати культурні та історичні цінності нашого народу. Студенти навчального закладу виховуються на традиціях, які з року в рік передаються від попередніх поколінь. Викладачі навчального закладу виховують у студентів відчуття глибокої поваги до історичного минулого України та рідної землі.

Студенти навчального закладу досить активні та ціленаправлені люди, які знають своє місце у житті. Студенти освітнього закладу із задоволенням , а іноді, навіть, із захопленням беруть участь у різноманітних заходах навчального закладу. Неабияка увага у навчальному закладі приділяється фізичному вихованню студентів, адже саме психічно та фізично здорові професійні кадри є запорукою розквіту нашої країни.

Спортивне життя НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську

Фізичне виховання є однією із самих головних частин навчально-виховного процесу НКЦ ХНАМГ у м. Генічеську. Адже саме стан фізичного здоров’я має безпосередній вплив на якість навчання студентів, а цей факт в свою чергу впливає на результати навчальної діяльності технікуму.

Головні завдання фізичного виховання:

- становлення особистості, яка володіє всебічним розвитком, за допомогою фізичних вправ та спорту;

- прищеплення студентам любові до дотримання здорового способу життя;

- застосування фізкультури при професійній підготовці майбутнього спеціаліста відповідної галузі;

- організація та проведення різноманітних заходів спортивного характеру.

Отже, цей навчальний заклад знаходиться на стадії свого розвитку. Навчання у цьому навчальному закладі є досить цікавим та захоплюючим. Здобуття знань у цьому навчальному закладі гарантує впевнене майбутнє кар’єрного росту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!