Роздрукувати сторінку

Геніченський факультет Херсонського національного технічного університету, ГФ ХНТУ

« Назад

Історія створення Генічеського факультету Херсонського національного технічного університету, ГФ ХНТУ

Геніченський факультет Херсонського національного технічного університету, ГФ ХНТУ

Сьогодні цей факультет є досить популярним та престижним освітнім закладом у славному місті Генічеськ, що на Херсонщині. Історія цього освітнього закладу нерозривно пов’язана з історією цього міста та історією університету. Університет був створений 1959 року. Цей навчальний заклад займався професійною підготовкою висококваліфікованих спеціалістів для бавовняного підприємства.

На сьогоднішній день цей заклад освіти є досить престижним закладом освітньої діяльності та потужним освітнім центром міста та області, оскільки він досить тісно співпрацює із Херсонським технічним національним університетом. Усі учасники навчально-виховного процесу здійснюють потужну науково-дослідницьку роботу, яка дає прибуткові результати.

Статуту діяльності цього освітнього закладу розробляється у відповідності до чинного законодавства нашої країни. Статут навчального закладу регламентує роботу різного характеру цього навчального закладу.

ГФ ХНТУ

Навчальна діяльність Генічеського факультету Херсонського національного технічного університету, ГФ ХНТУ

Генічеський факультет Херсонського національного технічного університету займається підготовкою висококваліфікованих кадрів економічної сфери діяльності нашої країни. У навчальному закладі часто організовуються та проводяться наукові дослідження,які тісно пов’язані із навчальною діяльністю факультету. Сьогодні у навчальному закладі досить активно здійснюється процес інтеграції наукової діяльності у сферу життя кожного студента.

Викладачі та інші співробітники факультету готують студентів до активної життєдіяльності у сучасних економічних умовах. Навчальний заклад регулярно бере участь у заходах, які спрямовані на удосконалення освітньої діяльності навчальних закладів нашої країни. Співробітники факультету активно працюють над вирішенням основних питань впровадження у освітній процес факультету новітніх технологій навчання у сучасному часі. Усі співробітники факультету намагаються збудувати таку систему освіти, яка відповідає умовам ринкової економіки. Сьогодні система освіти факультету повністю відповідає провідним досягненням усіх провідних навчальних закладів світу.

Геніченський факультет Херсонського національного технічного університету, ГФ ХНТУ

Вчена рада Генічеського факультету Херсонського національного технічного університету

Колегіально факультетом управляє вчена рада навчального закладу, до складу якої входять передові викладачі та наукові діячі. Учасники вченої ради є спокійними, врівноваженими, талановитими та досить обдарованими людьми, які всю свою діяльність спрямовують на удосконалення якості освітніх послуг факультету. Вчена рада навчального закладу обирається на п’ять років, протягом яких учасники вченої ради займаються вирішенням важливих завдань факультету.

Завдання вченої ради:

- визначення напрямку стратегії та перспективних напрямків роботи навчального закладу;

- розроблення і подання спеціальних конференцій;

- ухвалення фінансових питань факультету;

- затвердження програм навчального процесу;

- вирішення основних проблем організації діяльності навчального закладу.

Спеціальні скликання учасників вченої ради проводяться близько одного разу на два місяці навчального процесу, але план діяльності утверджується кожен рік. Важливі рішення, які впливають на подальшу діяльність факультету, приймаються шляхом відкритого голосування. Таємно учасники вченої ради голосують лише при обранні завідуючого кафедрою любого напрямку діяльності.

Геніченський факультет Херсонського національного технічного університету

Виховання молоді Генічеського факультету Херсонського національного технічного університету

Сьогодні громадяни нашої крани є пусковими механізмами усіх процесів, що відбуваються у нашій країні. У зв’язку із цими даними педагогічні працівники навчального закладу неабияку роль приділяють саме виховання студентської молоді, яка сьогодні є визначним діячем суспільного життя нашої країни. Студенти, як майбутні спеціалісти мають бути впевненні у своїй необхідності та потрібності своїй країні.

Викладачі факультету бачать у своїх студентах майбутнє нашої країни та світу, а кожна людина хоче бачити майбутнє світлим та стабільним. Саме студенти, як майбутні професіонали, здатні впливати на історію нашої країни та кожного з нас. У зв’язку з цим педагогічні працівники насамперед намагаються сформувати у студентів відчуття патріотичної любові до своєї країни та почуття власної гідності. Випускники навчального закладу є досить впевненими у своєму майбутньому людьми.

Велика увага у навчальному закладі приділяється виконанню національно-патріотичних концепцій виховної діяльності. Студенти навчального закладу є індивідуальними особистостями, які володіють високою патріотичною свідомістю. Студенти навчального закладу відчувають глибоку повагу до історичного минулого своєї країни. Випускники навчального закладу відчувають відповідальність за благополуччя своїх співвітчизників. Особистість кожного студента навчального закладу шанобливо ставиться свого українського народу та своєї країни.

Студентська рада ГФ ХНТУ

Студентська рада факультету є організацією студентів, які є досить активним людьми та небайдужими до освітнього процесу особистостями. Рішення студентської ради мають консультативно-дорадчий напрямок. У студентській раді студенти отримують навики праці керівників та організаторів. Студенти студентської ради факультету займаються самостійною громадською діяльністю. Діяльність студентської ради регламентується усіма законодавчими документами та нормативними актами. Уся діяльність студентської ради здійснюється під пильним наглядом ректорату факультету. Учасники студентської ради активно залучаються до вирішення проблем, які стосуються вирішенням основних завдань удосконалення навчальної діяльності факультету.

Дозвілля студентів ГФ ХНТУ

Після навчальних занять студенти гуляють із друзями та читають книги. Студенти факультету є досить активними та життєрадісними людьми. Вони завжди беруть участь у різноманітних заходах та акціях. Неабияке місце у вільному часі студентів факультету займає заняття фізичною культурою.

Факультет є досить популярним серед абітурієнтів навчальним закладом. Співробітники факультету докладають досить багато зусиль аби вміло та вдало організувати навчально-методичну діяльність навчального закладу. До цього навчального закладу мріють вступити досить велика кількість людей.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!