Роздрукувати сторінку

Херсонський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ХФМБ КУК

« Назад

Сьогодення Херсонського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ХФМБ КУК

Херсонський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ХФМБ КУК

Сьогодні цей освітній заклад впевнено розвивається та рухається тільки вперед. Факультет користується популярністю серед абітурієнтів, оскільки надає майбутнім фахівцям тільки якісні знання та уміння. До нього мріють вступити досить велика кількість абітурієнтів. Співробітники факультету докладають досить багато зусиль для того, щоб вміло та вдало організувати навчально-методичну діяльність факультету.

Факультет заманює до себе своїми оновленими аудиторіями. Педагоги під час здійснення своїх професійних функцій користуються сучасними методичними прийоми та інтерактивними технологіями навчання.

У навчальному процесі факультету панує творча атмосфера та процес взаємодії між педагогічними працівниками та студентами.

Форми навчального та виховного процесів:лекційні та інші види навчальних занять, ІНДЗ, виконання студентами самостійних робіт, практичні роботи, контрольні роботи.

Під час здійснення навчальної та виховної роботи педагогічні працівники навчального закладу намагаються використовувати сучасні інтерактивні оновлені технології навчання. Розробляючи нові форми та методи організації навчального процесу, передові педагоги факультету враховують досвід своїх співвітчизників та передових педагогічних працівників різних країн світу.

Контакти ХФМБ КУК

Телефон: (0552) 49-30-78.

Адреса: м. Херсон, Херсонська область, вул. Леніна, 36.

ХФМБ КУК

Студентське самоврядування Херсонського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ХФМБ КУК

В склад органів студентського самоврядування факультету входять студенти, які займають активне положення життєвої позиції. Учасники студентського самоврядування мають непосильне бажання свої навчальні проблеми вирішувати самостійно, але при відомості адміністрації навчального закладу. Молодь факультету являється активними людьми, які здатні об’єднатися задля вирішення спільних проблем.

Студентське самоврядування є добровільним об’єднанням студентів факультету. Це об’єднання функціонує задля кращого вирішення педагогічних функцій освітнього закладу. Учасники студентського самоврядування сприяють тому, що студенти навчального закладу більш сумлінно відносяться до здійснення своїх обов’язків. Учасники студентського самоврядування здійснюють свою діяльність спираючись на принципи демократичності та гуманізму.

Органи студентського самоврядування поділяються на різні сектори, які займаються вирішенням актуальних проблем різного напрямку.

Херсонський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ХФМБ КУК

Виховна робота Херсонського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури

Сьогодні основним завданням виховної роботи навчального закладу є формування особистості національного інтелігента, який впевнений у своєму майбутньому. Навчальний заклад надає своїм студентам усі можливі умови для забезпечення повної реалізації кожного студента навчального закладу. Кожен студент факультет має можливість проявити себе та показати свої здібності та таланти. Викладачі факультету розвиткові світогляду кожного студента навчального закладу.

Викладачі навчального закладу сприяють формуванню у студентів відчуття патріотизму та національної свідомості майбутнього фахівця. Виховна робота навчального закладу сприяє розвиткові інтернаціонального настрою кожного студента, що значно розширяє світоглядний погляд кожного студента.

Викладачі навчального закладу сприяють становленню досвідчених фахівців, які володіють якісними знаннями та уміннями професійного спрямування. Не можна не сказати і про правове виховання студентської молоді, яке направлене на виховання законопослушного громадянина своєї країни, який підкоряється основним законодавчим документам України. Співробітники навчального закладу здійснюють також моральне та естетичне виховання кожного студента. Під час такого виховання у студентів формується моральна та естетична культура.

Для формування творчої особистості студента, викладачі використовують:

- здобуті знання та досвід народознавчої педагогіки;

- надання студентам необхідних знань про свою Батьківщину та її народ;

- тісну співпрацю усіх учасників навчально-виховного процесу факультету, під час навчання;

- викладачі організовують активну творчість студентів патріотичного характеру у вільний від занять час.

Працівники факультету докладають дуже багато зусиль на всебічний розвиток кожного студента освітнього закладу. Виконуючи виховну роботу, викладачі факультету враховують риси національності українського народу.

Виховний процес факультету організовується у цьому освітньому закладі на основі нормативної бази. Цей документ називається «Концепція виховної роботи та національного вихованняХерсонського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури.

Херсонський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури

Методична робота ХФМБ КУК

Методичну діяльність здійснюють методичні ради навчального закладу. Педагогічні працівники навчального закладу займаються проблемою підвищення рівня педагогічної майстерності. Також викладачі факультету працюють над питанням використання на заняттях інтерактивних технологій навчання студентів.

Основні завдання методичних рад:

- уновітнення методик подання викладачами нового навчального матеріалу;

- підготовка матеріалів, які стосуються впровадження у навчальну діяльність коледжу нових спеціальностей;

- аналіз запропонованих пропозицій щодо оптимізації співвідношення лекцій, лабораторних та практичних робіт;

- координування та регулювання здійснення роботи факультетів та кафедр;

- розробка плану навчальної діяльності на факультетах;

- організація навчальної діяльності студентів, які здобувають спеціальність на заочній формі навчання;

- здійснення регулярного аналізу графіку навантаження студентів коледжу.

Отже, сьогодні цей навчальний заклад знаходиться на стадії розвитку та удосконалення. Процес навчання у цьому навчальному закладі досить цікавий, а отримані знання якісні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!