Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 29. Спеціалізований навчально-виховний комплекс спортивного профілю "Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-вище училище фізичної культури", СНВКСП «ЗОШІ ІІ-ІІІ ступенів ВУФК»

Спеціалізований навчально-виховний комплекс спортивного профілю "Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-вище училище фізичної культури", СНВКСП «ЗОШІ ІІ-ІІІ ступенів ВУФК»

« Назад

Сьогодення Спеціалізованого навчально-виховного комплексу спортивного профілю «Загальноосвітня школа інтернат II-III ступенів – вище училище фізичної культури», СНВКСП «ЗОШ II- III ступенів ВУФК»

Спеціалізований навчально-виховний комплекс спортивного профілю "Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-вище училище фізичної культури", СНВКСП «ЗОШІ ІІ-ІІІ ступенів ВУФК»

Адреса: Україна, м. Херсон, Суворовський р-н, вул. Чекістів буд. 2-а.

Телефон: +380-49-50-39.

Уся діяльність навчального закладу спрямована на формування висококваліфікованого фахівця, який є всебічно розвиненою особистістю Саме для формування всебічно розвиненої особистості потрібно досить великий запас часу та терпіння. Виховний процес навчального закладу здійснюється у різних напрямках. Саме органічне поєднання у процесі навчання цих різноманітних напрямків виховання сприяє гармонійному розвитку особистості кожного студента.

Студенти цього навчального закладу є надзвичайно здібними людьми, таланти яких не залишаються осторонь. Викладачі навчального закладу намагаються сформувати фахівця, який володіє сучасними технологіями професійної діяльності. Сьогодні викладачі цього освітнього закладу у процесі здійснення своїх професійних обов’язків, використовують сучасні технології та методи навчання. Отже, освітній процес у цьому навчальному закладі є досить цікавим та захопливим процесом. Сьогодні випускники цього навчального закладу володіють міцною витримкою, що позитивно впливає на їх професійну діяльність.

У структурі навчального закладу також є їдальня, де студенти та викладачі коледжу можуть поїсти у спокійній атмосфері. Головним органом здійснення методичної роботи є методичний кабінет коледжу. У ньому є вся необхідна література для організації освітньої функції коледжу. Також у навчальному закладі є бібліотека. Вона обладнана комп’ютерами. Бібліотека навчального закладу має широкий вибір навчальної та класичної літератури.

СНВКСП «ЗОШІ ІІ-ІІІ ступенів ВУФК»

Виховний процес Спеціалізованого навчально-виховного комплексу спортивного профілю «Загальноосвітня школа інтернат II-III ступенів – вище училище фізичної культури», СНВКСП «ЗОШ II- III ступенів ВУФК»

Сьогодні виховний процес у вищих навчальних закладах є надзвичайно складним та непростим процесом, в процесі якого формується всебічно розвинута особистість фахівця спортивної галузі.

Надзвичайно великого значення педагогічні працівники приділяють фізичному вихованню студентів, оскільки у майбутньому ці студенти стануть прикладом для наслідування багатьом громадянам.

Фізичне виховання студентів має за мету сформувати спеціаліста з високим рівнем фізичної культури.

Викладачі цього освітнього закладу приділяють особливу увагу не тільки фізичному вихованню, але й іншим напрямкам виховного процесу. Неабияка увага приділяється на виховання у студентів естетичного смаку. Студенти навчального закладу є надзвичайно трудолюбивими людьми, які відчувають захоплення від трудової діяльності. Викладачі цього освітнього закладу формують у своїх студентів почуття краси.

Уся діяльність працівників училища направлена на формування та розвиток особистості висококваліфікованого фахівця, який володіє високим рівнем інтелектуального розвитку та є всебічно розвиненою людиною. Сьогодні уся діяльність училища має новий напрямок у здійсненні виховної функції. Адже на сьогоднішній день наша країна потребує нового мобільного фахівця, який володіє новим творчим типом мислення.

Уся навчальна та виховна діяльність навчального закладу має ціле направлений напрямок на формування високоосвіченого спеціаліста, який володіє активною соціальною позицією у своєму житті та здатна до процесу самовдосконалення та самоосвіти. Викладачі та інші співробітники цього закладу освіти намагаються виховати у своїх студентів відповідальне ставлення до процесу здобуття знань.

Спеціалізований навчально-виховний комплекс спортивного профілю "Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-вище училище фізичної культури", СНВКСП «ЗОШІ ІІ-ІІІ ступенів ВУФК»

Бібліотека Спеціалізованого навчально-виховного комплексу спортивного профілю «Загальноосвітня школа інтернат II-III ступенів – вище училище фізичної культури»

Величезну роль у навчальній роботі студентів належить саме бібліотеці навчального закладу, адже саме вона здійснює інформативну функцію навчального закладу. Головним видом праці студентів є здійснення процесу навчання. А процес навчання не може виконуватися без книги. Саме забезпечення навчальними підручниками та книгами навчальний процес здійснює бібліотека. Співробітники бібліотеки училища намагаються організувати обслуговування усіх відвідувачів якісними бібліотечними та інформаційними виданнями. Сьогодні бібліотека навчального закладу здійснює забезпечення процесу підготовки фахівців та виховання особистості студентів.

Студентам у бібліотеці також пропонується широкий вибір довідкової літератури. Співробітники бібліотеки влаштовують групове та індивідуальне обслуговування своїх студентів та викладачів. Студенти активно залучаються до діяльності бібліотеки, беручи участь в індивідуальних бесідах та консультаціях. Студенти допомагають співробітникам бібліотеки складати списки навчальної та додаткової літератури, що навчає студентів бути уважними та відповідальними. Співробітники бібліотеки на початку навчального року проводять спеціальні уроки, які допомагають прищепити студентам любов до книги та бажання здобувати нові необхідні знання. Працівники бібліотеки технікуму розробляють різноманітні заходи, які спрямовані на виховання у студента самостійності та відповідальності за свою роботу. Бібліотекарі також займаються організацією тематичних виставок.

Спеціалізований навчально-виховний комплекс спортивного профілю "Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-вище училище фізичної культури"

Самоврядування СНВКСП «ЗОШ II- III ступенів ВУФК»

Однією із форм організації навчального та виховного процесу є рада студентського самоврядування. Вона займається вирішенням важливих проблем, які стосуються захисту прав студентів.

Напрямки діяльності студентської ради СНВКСП «ЗОШ II- III ступенів ВУФК»:

- вирішення завдань, які стосуються захисту прав кожного студента;

- організація допомоги матеріального характеру;

- допомога у здійсненні виховної функції навчального закладу;

- допомога у здійсненні роботи рад студентів.

Отже, навчальна діяльність цього освітнього закладу базується на демократичному та гуманістичному підході у здійсненні навчальної роботи. Цей навчальний заклад є досить престижним та популярним серед абітурієнтів.

Адміністрація училища  ласкаво запрошує на навчання до Спеціалізованого навчально-виховного комплексу спортивного профілю «Загальноосвітня школа інтернат II-III ступенів – вище училище фізичної культури».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!