Роздрукувати сторінку

Коледж Міжнародного університету бізнесу і права, Коледж МУБП

« Назад

Методична робота коледжу Міжнародного університету бізнесу і права, Коледж МУБП

Коледж Міжнародного університету бізнесу і права, Коледж МУБП

Методична діяльність коледжу організовується з метою виконання основних освітніх завдань у коледжі. Методичні працівники постійно працюють над процесом удосконалення навчальної та виховної діяльності цього закладу освіти. Також методичні працівники задовольняють освітні потреби кожного викладача навчального закладу та створюють необхідні умови для здійснення їх професійного обов’язку. Методичні працівники цього освітнього закладу володіють сучасними та новітніми технологіями організації навчального процесу, які відповідають вимогам держави до навчальної діяльності.

Основні компоненти методичної роботи навчального закладу:

- опрацювання дидактичних та методичних матеріалів процесу навчання;

- методичне забезпечення кожної дисципліни навчального закладу;

- підвищення рівня педагогічної та фахової майстерності кожного викладача коледжу.

Підвищення педагогічної майстерності у цьому навчальному закладі здійснюється під час підвищення кваліфікації. Методичні працівники навчального закладу регулярно беруть участь у діяльності циклових комісій. Викладачі коледжу це люди, які здатні здійснювати процес самоосвіти.

Методична діяльність навчального закладу здійснюється для підвищення якості освітніх послуг, які надає цей навчальний заклад. Методичні працівники сприяють поглибленому вивченню навчальних дисциплін, що позитивно впливає на процес формування конкурентоспроможного висококваліфікованого спеціаліста.

Коледж МУБП

Студентське самоврядування коледжу Міжнародного університету бізнесу і права, Коледж МУБП

Студенти коледжу можуть брати участь у організації навчально-виховного процесу коледжу. Студенти коледжу є надзвичайно талановитими та активними людьми, які мають свої пріоритети у своєму власному житті. Найактивніші студенти обираються в органи студентського самоврядування. Студентам коледжу також надається можливість брати участь науково-дослідній діяльності навчального закладу. Учасники студентського самоврядування беруть безпосередню участь у формуванні гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця економічного напрямку. Подібні органи громадського самоврядування дають можливість студентам спробувати себе у ролі організатора та керівника. Діяльність студентського самоврядування регламентується законодавством нашої країни.

Коледж Міжнародного університету бізнесу і права, Коледж МУБП

Бібліотека Коледжу Міжнародного університету бізнесу і права

Сьогодні бібліотека цього навчального закладу є потужним осередком навчальної діяльності коледжу, адже вона забезпечує не тільки навчальну функцію, але й інформаційну.

Бібліотека являється одним із основних структурних підрозділів навчального закладу, який володіє чималим запасом навчальної та додаткової літератури. Співробітники бібліотеки прииймають досить активну участь у освітньому житті коледжу та кожного студента. Співробітники бібліотеки відзначаються своїм інтелектуальним розвитком та відповідальністю. Співробітники бібліотеки беруть активну участь у всіх заходах, пов’язаних з освітньою діяльністю.

Студентське самоврядування організовується із метою виявлення творчих здібностей студентів та допомога у їх реалізації. Студентське самоврядування не залежить від будь-яких релігійних організацій та партій політичного спрямування. Учасники студентського самоврядування намагаються удосконалити навчально-виховний процес коледжу. Свою діяльність студентське самоврядування здійснює не тільки у коледжі, але й і в гуртожитку, слідкуючи за дотриманням правил проживання у гуртожитку.

Коледж Міжнародного університету бізнесу і права

Педагогічний колектив Коледжу Міжнародного університету бізнесу і права

Навчально-виховний процес навчального закладу здійснюється завдяки наполегливій діяльності кожного викладача. Педагогічні працівники розуміють, що ефективна організація процесу навчання залежить тільки від взаємодії усіх учасників навчально-виховного процесу. Тому викладачі намагаються якомога тісніше здійснювати навчальну співпрацю із студентами навчального закладу. Викладачі коледжу гідно та чесно виконують свої професійні зобов’язання. Законом життя кожного викладача у коледжі є повага до кожного студента. Викладачі намагаються наділити підтримкою кожного студента, що досить позитивно відображається на якості освітнього процесу. Викладачі коледжу дуже талановиті та обдаровані педагоги, які володіють можливістю поєднання високої вимогливості до студентів та глибокої поваги до них.

Викладачі коледжу не бояться нести відповідальності перед батьками кожного студента. Викладачі коледжу вбирають у себе усі новітні досягнення сучасної науки та передовий педагогічний досвід. Учасники педагогічного процесу є взірцями для студентів, тому володіють високим рівнем інтелектуального розвитку. Можна сказати, що викладачі коледжу віддають своє серце освітянській діяльності.

Виховна робота Коледжу МУБП

Система виховних заходів коледж направлена на підготувку висококваліфікованого фахівця, який здатний створити необхідні умови для розвитку та збагачення культури нашої країни та нації. Працівники коледжу намагаються не просто передати певний обсяг знань, який так необхідних студентам коледжу для майбутньої професійної діяльності, але й розвинути особистість потрібного фахівця , якає конкурентоспроможною та культурною.

Співробітники коледжу намагаються виховати соціально розвинену та активну особистість, яка володіє своєю чіткою позицію громадянина України та патріота своєї батьківщини. Саме ці головні принципи виховання стали основним завданням виховної діяльності цього престижного закладу освіти.

Одним із головних напрямків здійснення виховної функції коледжу є формування у студентів навчального закладу чіткої життєвої позиції, в якій домінуючими елементами є інтелігентність та багатий духовний світ особистості студента.

Усі виховні дії співробітників коледжу мають напрямок на розвиток особистості з високим рівнем культури та багатим духовним світом.

Дозвілля студентів Коледжу МУБП

Після навчальних занять студенти гуляють із друзями або читають книги. Студенти коледжу є досить активними та веселими людьми. Вони завжди беруть участь у різноманітних заходах та акціях, які організовує навчальний заклад. Неабияке місце у вільному часі студентів коледжу займає заняття фізичною культурою.

Працівники коледжу з метою збереження та зміцнення фізичної культури своїх студентів кожного року влаштовують день фізичної культури.

Коледж є досить популярним серед абітурієнтів. До нього мріють вступити досить велика кількість людей. Співробітники коледжу докладають досить багато зусиль аби вміло та вдало організувати навчально-методичну діяльність коледжу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!