Роздрукувати сторінку

Херсонський економічно-правовий інститут, ХЕПІ

« Назад

Це вищий навчальний заклад недержавної власності, який III рівень акредитації.

Херсонський економічно-правовий інститут, ХЕПІ

Наукова робота Херсонського економічно-правового інституту, ХЕПІ

Дослідна та наукова діяльність у цьому навчальному закладі здійснюється з урахуванням усіх встановлених вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Науково-дослідна робота забезпечує об’єднання органічного характеру. Ця робота забезпечує взаємовигідну єдність навчального процесу та дослідної діяльності навчального закладу. Наукова діяльність вважається найважливішим напрямком діяльності інституту.

Сьогодні вища освіта, яка надається студентам високопрофесійними людьми, являє собою об’єднану систему навчального процесу та наукової діяльності, що значно покращує якість освітніх послуг. Саме такий принци здійснення підготовки майбутніх фахівців надає студентам безліч можливостей отримувати додаткові знання. Такий процес полегшує навчання кожного студента навчального закладу. Наукову діяльність навчального закладу здійснюють викладачі, які здійснюють роботи дослідницького характеру. Ці дослідження спрямовані на виявлення та вирішення актуальних проблем різного профілю.

Педагогічні працівники інституту активно залучається до участі у наукових дослідженнях комплексного характеру. Теми комплексних наукових досліджень визначаються на кафедрах навчального закладу. Основною темою дослідницької роботи навчального закладу є – «Інвестиційно-інноваційна діяльність регіону». Вирішенням проблем цієї роботи займається доктор економічних наук Покотилова В.І.

Студенти навчального закладу теж беруть активну участь у науковій діяльності інституту. Учасники наукового процесу завжди отримують грамоти та винагороди, які значно стимулюють наукову діяльність усіх учасників наукового процесу. При здійсненні наукової роботи навчальний заклад досяг таких результатів:

- поповнив свій науковий осередок новими кандидатам наук;

- щорічного проведення конференцій науково-практичного характеру між вищими навчальними закладами регіону;

- здійснення плідної науково-видавничої діяльності;

- високі результати самостійної роботи студентів.

Сьогодні наукова діяльність навчального закладу відповідає усім сучасним вимогам.

ХЕПІ

Контакти Херсонського економічно-правового інституту, ХЕПІ

Адреса: Україна, м. Херсон, вул. кримська, 130.

Телефон: (0552) 34-33-61.

Факс: (0552) 34-36-25.

E-mail: hepi@ukr.net.

Юридична клініка Херсонського економічно-правового інституту, ХЕПІ

З а ініціативою керівництва навчального закладу у 2009 році була створена Юридична клініка при інституті. У цій клініці студенти мають можливість удосконалити свої професійні уміння, надаючи безкоштовні консультації різного характеру. В основному ці консультації надаються біднішому населенню регіону, яке не в змозі оплатити дорогі юридичні послуги. Ось так навчальний заклад допомагає студентам реалізувати свої професійні уміння. Студенти навчального закладу не тільки надають безкоштовні консультації, але й допомагають правильно скласти нормативні документи.

Основним напрямком діяльності цієї клініки є надання консультацій при розірванні шлюбу та стягнення аліментів на утримання дітей. Також студенти допомагають батькам у вирішенні питання, щодо остаточного місця проживання дитини. Також студенти надають допомогу при вирішенні проблем адміністративного та цивільного права кожної людини.

Велика кількість справ, в вирішенні яких допомагали студенти навчального закладу , стосуються захисту прав дітей, яким не виповнилося 16 років. Процесом надання студентами консультацій управляють передові викладачі інституту.

Студенти завжди із великим задоволенням та радістю надають громадянам країни правову допомогу.

Колектив інституту бере велику душевну участь у подальшій долі своїх випускників.

Херсонський економічно-правовий інститут, ХЕПІ

Виховна робота Херсонського економічно-правового інституту

Виховна робота навчального закладу є ціле направленим процесом, який сповнений повноцінною гармонією соціальних та індивідуальних завдань виховної роботи. На процес виховання впливає дуже багато різноманітних факторів. Насамперед це сімейні відносини у родинах студентів. Тому співробітники навчального закладу намагаються як частіше організовувати батьківські збори кожних груп навчального закладу. При організації виховного процесу передові педагогічні працівники враховують усі об’єктивні причини, які впливають на виховання студентів.

Фізичне виховання Херсонського економічно-правового інституту

Фізичне виховання у навчальному закладі розглядається, як одна із основних частин культурного виховання кожного студента. Адже на сьогоднішній день фізична культура є соціально важливим методом виховання кожного студента. Саме організації заходів та змагань спортивного спрямування приділяється з боку адміністрації інституту. Викладачі інституту із превеликим задоволенням здійснюють роботу, оздоровчого характеру, яка в свою чергу позитивно впливає на навчально-виховний процес інституту. Отже, навчально-виховний процес інституту нерозривно пов'язаний із фізичним вихованням студентів. В інституті часто організовують туристичні походи.

Херсонський економічно-правовий інститут

Педагогічний колектив ХЕПІ

Навчально-виховний процес в інституті здійснюється завдяки наполегливій праці кожного педагогічного працівника освітнього закладу. У цьому навчальному закладі здійснюють свою професійну діяльність педагогічні працівники, які допомагають своїм студентам обрати правильний життєвий шлях, який буде сповнений тільки удачами та радістю. Кожен викладач навчального закладу є відкритою та щиросердною людиною, яка своїм оригінальним підходом до процесу навчання збуджує у студентів потяг до отримання нових знань. Професійна майстерність кожного викладача інституту допомагає кожному студенту сформувати власні стійкі переконання, які студенти не зраджують десятками років.

Методична робота ХЕПІ

Методичну діяльність здійснюють методичні ради інституту. Викладачі інституту займаються проблемою підвищення рівня педагогічної майстерності та працюють над проблемою використання на заняттях інтерактивних технологій навчання студентів.

Методичні ради займаються проблемами координування та регулювання здійснення роботи факультетів та кафедр. Також методичні ради здійснюють розробки плану навчальної діяльності на факультетах, уновітнення методик подання викладачами нового навчального матеріалу, аналізу запропонованих пропозицій щодо оптимізації співвідношення лекцій, лабораторних та практичних робіт.

Отже, ХЕПІ є сучасним освітнім закладом, де процес навчання є досить цікавим та різноманітним. Педагогічні працівники цього навчального закладу є досить оригінальними та кваліфікованими працівниками.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!