Роздрукувати сторінку

Новокаховський політехнічний інститут, НПІ

« Назад

Історія створення Новокаховського політехнічного інституту, НПІ

Новокаховський політехнічний інститут, НПІ

Протягом багатьох років місто Нова Каховка існувало без навчальних закладів. Лише у 1989 році було прийняте рішення про створення науково-виробничого комплексу. Науково-виробничий комплекс знаходився під розпорядженням Новокаховського ВО «Південелекторомаш». Цей навчальний заклад здійснював підготовку фахівців для на підприємства міста. Начвання проводилося за двома спеціальними напрямками: «технологія машинобудування» та «електричні машини та апарати». Випускники навчального закладу влаштовувалися працювати на Каховський завод електрозварювального устаткування. Саме подібні організації стали ініціаторами створення цього навчального закладу. Адже керівники подібних підприємств відчували неабияку відповідальність перед мешканцями міста Нова Каховка.

24 листопада 1999 року вперше свої двері відчинив інститут, який отримав назву Новокаховський політехнічний інститут. Цей навчальний заклад відкрили на базі вже існуючого вищого закладу освіти. Тому навчальний процес здійснювали висококваліфіковані педагогічні працівники, які були віддані своїй професійній діяльності.

У 2001 році між цим навчальним закладом та ХДТУ була прийнята угода про співпрацю між цими двома закладами освіти. Цьому навчальному закладу надалося право займатися самостійною освітньою діяльністю.

Спеціальності:

- «Електричні машини та апарати»;

- «Технологія машинобудування»;

- «Менеджмент організацій»;

- «Фінанси»;

- «Економічна кібернетика»;

- «Економіка підприємництва»;

- «Облік та аудит».

НПІ

Сьогодення Новокаховського політехнічного інституту, НПІ

Цей навчальний заклад сьогодні орієнтує свою діяльність на цінності нашої країни. Працівники цього закладу освіти прагнуть до постійного вдосконалення освітнього процесу у інституті. Сьогоднішні викладачі та студенти інституту є мобільними фахівцями, які спроможні на творчий спосіб вирішення професійних завдань. Сьогодні процес навчання студентів здійснює інтеграцію до системи освіти європейських країн, тому викладачі інституту дещо по іншому здійснювати процес навчання студентів. Сьогодні система освіти навчального закладу має особистісно-орієнтаційний напрямок, що дає змогу вичити особистість кожного студента. При такому напрямку навчання кожен студент може самореалізуватися та показати свої вміння і таланти. Інститут є конкурентоспроможним навчальним закладом. Серед випускників навчального закладу досить велика кількість є відомими працівниками в економічній сфері життя нашої країни. А це свідчить про якісні знання, які надаються у навчальному закладі.

Сьогодні уся наполеглива навчальна діяльність інституту направлена на формування впевненої у собі особистості висококваліфікованого фахівця.

Колектив намагається максимально збагатити навчальний процес сучасними матеріалами та обладнанням. Завдяки тісній співпраці усіх учасників навчального процесу у власність інституту входять новітня література економічного спрямування. Нещодавно ввели в експлуатацію новий комплекс спортивного характеру, де студенти можуть весело проводити своє дозвілля.

Педагогічний колектив коледжу докладає дуже багато зусиль на пошук ефективних методів навчальної діяльності. Розробляючи нові форми та методи організації навчального процесу, передові викладачі інституту враховують досвід своїх співвітчизників та передових викладачів різних країн світу. Сьогодні викладачі інституту є взірцями наслідування для студентів, тому викладачі повинні активно працювати не тільки над формами та методами організації навчального процесу, але й над своїми власними особистостями. Викладачі інституту сьогодні є досить активними та талановитими. Велика кількість викладачів інституту займаються видавництвом своїх власних підручників та посібників.

Новокаховський політехнічний інститут, НПІ

Методична робота Новокаховського політехнічного інституту

Методична діяльність працівників інституту здійснюється з врахуванням усіх пред’явлених вимог педагогіки до методичної роботи навчального закладу. Робота методичного кабінету інституту направлена на підвищення рівня якості освіти спеціалістів відповідного фаху, який студент обрав вступаючи до навчального закладу. Працівники методичного кабінету намагаються досягнути високих результатів навчального та виховного процесів.

Саме методична робота займається координацією методичної діяльності.

Виховна робота Новокаховського політехнічного інституту

Глобальні проблеми, які вимагають негайного вирішення від народу України, потребують від освітніх закладів України високо рівня показника якості освіти. Сьогодні наша країна потребує підвищення рівня інтелектуальних можливостей народу та збільшення духовного багатства нації.

Працівники інституту намагаються виховати всебічно розвинену особистість, яка впевнена у собі та в своєму майбутньому. Особистість студента впевнена не тільки у своєму майбутньому, але й в майбутньому своєї країни. Педагогічний колектив та адміністрація інституту спільними зусиллями намагаються сформувати у своїх студентів чіткої та визначеної позиції у власному житті. Викладачі інституту намагаються виховати у свої студентів бажання постійного прагнення до саморозвитку та самоудосконалення.

Виховна функція інституту здійснюється шляхом використання при організації виховного процесу найрізноманітніших форм та методів, які на сьогоднішній день є популярними та ефективними.

Система виховних заходів інституту має напрямок підготувати висококваліфікованого фахівця, який здатний створити необхідні умови для розвитку та збагачення культури нашої країни та нації. Працівники інституту намагаються не просто передати певний обсяг знань, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Також співробітники інституту займаються розвитком особистості потрібного фахівця , яка є конкурентоспроможною та культурною.

Співробітники інституту намагаються виховати соціально-активну особистість, яка володіє своєю чіткою позицію громадянина України та патріота своєї держави. Саме ці головні принципи виховання стали основним завданням виховного процесу інституту.

Одним із головних завдань виховної функції навчального закладу є формування у студентів навчального закладу чіткої життєвої позиції. У цій життєвій позиції панують інтелігентність та багатий духовний світ особистості студента.

Усі виховні дії співробітників інституту направлені на розвиток особистості з високим рівнем культури та духовного світу.

Отже, сьогодні навчальний заклад прямує тільки вперед на вершину свого процвітання. Педагогічний процес інституту славиться своїм демократичним та гуманістичним підходом до процесу навчання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!