Роздрукувати сторінку

Міжнародний університет бізнесу і права, МУБП

« Назад

Історія Міжнародного університету бізнесу і права, МУБП

Міжнародний університет бізнесу і права, МУБП

Історія створення цього навчального закладу має досить коротку, але цікаву історію створення. Розпочав свою навчальну діяльність університет у роки уже незалежної України, у 1992 році. Цей навчальний заклад став першим приватним навчальним закладом на території нашої країни. Також університет один із перших приватних навчальних закладів став членом Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Цей навчальний заклад офіційно визнали дуже багато країн світу.

2008 року університет увійшов до списку Державного реєстру вищих навчальних закладів України. А вже 2010 року був нагороджений сертифікатом, у якому було підтверджено, що освітні послуги університету відповідають усім вимогам державного стандарту до освіти. Навчальний процес здійснюють 44 викладачі університету, які володіють високим рівнем професіоналізму.

За такий короткий час свого створення навчальний заклад зумів завоювати неабияку славу серед абітурієнтів.

В університеті абітурієнтам дають можливість обирати серед таких спеціальностей:

- міжнародні економічні відносини;

- фінанси;

- правознавство;

- маркетинг;

- менеджмент;

- облік та аудит.

Адреса: 73039, Україна, місто Херсон., вул. 49 Гвардійської дивізії, 37 а.

Телефон: (0552) 36-26-25.

Сайт: sovet@mubip.org.ua.

МУБП

Вчена рада Міжнародного університету бізнесу і права, МУБП

Діяльність вченої ради університету регламентується Конституцією України та Законами України, а також іншими атами законодавчого характеру. Вчену раду обирають шляхом голосування на п’ять років.

Завдання вченої ради університету:

- визначення стратегії та перспективних напрямків формування різних видів діяльності навчального закладу;

- розроблення і подання конференції колективу співробітників навчального закладу;

- ухвалення фінансового плану та річного фінансового звіту навчального закладу;

- ухвалення рішення про ліквідацію або створення підрозділів структури навчального закладу;

- затвердження та ухвалення програм освітнього процесу та планів навчання студентів;

- ухвалення основних напрямків досліджень в області науки.

Міжнародний університет бізнесу і права, МУБП

Освітній процес Міжнародного університету бізнесу і права

Освітній процес університету спрямований на реалізацію кожного студента. Уся діяльність навчального закладу спрямована на вдосконалення підготовки фахівців для того, щоб забезпечити сучасні потреби нашого суспільства та країни. Абітурієнти приймаються на навчання в університет через приймальну комісію навчального закладу. Студентам навчальний заклад надає можливість використовувати у своїй навчальній діяльності усі необхідні для навчання приміщення та матеріали. Навчальна діяльність університету складається із різних видів заходів, які мають напрямок на надання змісту освіти, яка відповідаю стандартам вищої освіти. Навчальний процес університету організовується шляхом взаємодії усіх учасників процесу навчання, який має чіткий напрямок на формування висококваліфікованого фахівця, яки володіє сучасними технологіями роботи. Навчальний процес організовується за кредитно-модульною системою, яка дає змогу само реалізуватися кожному студенту навчального закладу.

Наукова діяльність Міжнародного університету бізнесу і права

Університет видає журнал наукового характеру – «Бізнес-навігатор». Цей журнал має науково-виробничий характер. «Бізнес-навігатор» входить до видань України наукового характеру. У цьому журналі опубліковуються результати дисертаційних робіт із різних галузей. Журнал займається публікацією наукових матеріалів різноманітного характеру. Журнал висвітлює сучасні проблеми економічного становища нашої країни. Статті видають на чотирьох мовах: українська, російська, англійська, французька та німецька. Статті випускаються у обсязі 6-12 сторінок та відповідають характеру публікацій журналу.

Також 2013 року почав випускатися журнал законодавчого характеру «Правові новели», в якому висвітлюються усі актуальні проблеми законодавчої системи нашої країни.

Міжнародний університет бізнесу і права

Виховна робота МУБП

Цей навчальний заклад має чіткий напрямок виховної діяльності. Виховна робота спрямована на виховання висококваліфікованого спеціаліста, який володіє сучасними технологіями професійної діяльності. Фахівець, який навчається в університеті здатний забезпечити розвиток нашої країни та збагатити національну культуру природне середовище нашої країни. Викладачі університету спрямовують свою діяльність на формування національно інтелігентної особи, яка знає своє місце у житті та впевнена у своєму майбутньому.

Центром виховної діяльності університету є рада з виховної роботи, яка координує виховний процес навчального закладу.

В університеті для студентів надаються усі необхідні умови для самостійного навчання та збагачення своїх професійних знань.

Студентське життя МУБП

Усі вищі навчальні заклади України мають студентське самоврядування. МУБП теж має своє власне студентське самоврядування. Головним документом, яким керується діяльність студентської ради є Положення про роботу студентського комітету. Студентська рада складається із студентів університету у кількості 15 осіб Студентська рада, шляхом прозорого голосування, обирається наприкінці року. Студентська рада займається вирішенням ряду необхідних завдань різного напрямку. Саме через вирішення таких завдань, студентська рада створює спеціальні комісії. Ці комісії займаються вирішенням питань різного характеру.

Комісії студентської ради:

- навчальна;

- наукова;

- інформаційна;

- побутова господарська.

Отже, Міжнародного університету бізнесу і права – це сучасний заклад освіти, освітні послуги якого повністю відповідають державним стандартам України. Навчання у такому освітньому закладі приносить тільки задоволення від освітнього процесу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!