Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 20. Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету, ЕТТ ХНТУ

Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету, ЕТТ ХНТУ

« Назад

Історичні сторінки становлення Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету, ЕТТ ХНТУ

Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету, ЕТТ ХНТУ

Технікум розпочав свою педагогічну діяльність 1955 року. У той час Рада Міністрів СРСР вирішила за потрібне відкрити у місті Херсонського вечірнього текстильного технікуму. 30 червня 1994 року Міжгалузева комісія вирішила реорганізувати Херсонський вечірній текстильний технікум у Херсонський державний текстильний технікум, який мав право здійснювати освітню діяльність I рівня акредитації. 20 червня 1997 року технікум припинив свою діяльність. У цьому ж році у приміщенні технікуму був створений Текстильний технікум Херсонського державного технологічного університету. Тоді цей технікум не мав ніякого права здійснювати самостійну діяльність, адже він був структурною частиною університету.

Лише у 2006 році завдяки рішенню Міністерства освіти України технікум змінив свою назву на Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технологічного університету.

Адреса: 73028, м. Херсон, вул. І. Кулика, 130.

Телефон: 35-32-75.

ЕТТ ХНТУ

Сьогодення Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету, ЕТТ ХНТУ

Головними функціями навчального закладу є забезпечення освітньої функції, завдяки якій здійснюється підготовка майбутніх фахівців, рівень знань яких має відповідність стандартам освіти вищого рівня. Також навчальний заклад здійснює наукову, навчальну-технічну, творчу культурно-виховну та оздоровчу та інші не менш важливі види роботи закладів здобуття освіти.

Цей заклад освіти займається підвищенням кваліфікації працівників педагогічного складу, для того щоб підвищити рівень якості освітніх послуг. Працівники навчального закладу студентам, які закінчили навчання, допомагають із працевлаштування. Діяльність технікуму направлена на створення усіх необхідних умов для розвитку культури та духовного світу кожної людини. Технікум здійснює самостійну незалежну діяльність та має свою власну печатку. Цей навчальний заклад є державним і в ніякому разі не підлягає приватизації. Адміністрація технікуму дбає про недопущення діяльності в навчальному закладі політичних партій та релігійних організацій.

Напрямок діяльності підрозділів технікуму визначає директор навчального закладу. Навчальний заклад надає право викладачам технікуму захищати честь та гідність своєї професійної діяльності.

Органом громадського самоврядування технікуму є збори трудового колективу технікуму.

Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету, ЕТТ ХНТУ

Виховна робота Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету

Процес розвитку та формування висококваліфікованого фахівця та свідомого громадянина своєї країни – це надзвичайно складний та безперервний процес, який здійснюється завдяки творчій діяльності кожного викладача технікуму. Цей процес бере свій початок із сім’ї та із шкільного виховання, тому на плечі працівників технікуму лягають досить не прості завдання виховної роботи технікуму. Організовуючи виховний процес технікуму, педагогічні працівники враховують нові механізми та технології виховного процесу із студентами. Здійснюючи процес виховання студента, викладачі реалізують виховання національної свідомості. Викладачі технікуму намагаються виховати знаннєвого фахівця своєї справи, який здатний використовувати, набуті під час навчання знання, у своїй професійній діяльності.

Педагогічний колектив цього навчального закладу прикладають досить велику кількість свого часу та зусиль на розвиток та формування особистості студента, яка володіє новітнім типом мислення. Адже сьогоднішні розвиток нашої економіки потребує висококваліфікованого фахівця, який здатний мислити інноваційно та творчо вирішувати професійні завдання. Виховний процес у технікумі здійснюється на демократичних засадах системи виховання. Випускники технікуму являються самодостатніми розвинутими особистостями, які демократично налаштовані на майбутню професійну діяльність. Випускники технікуму э глобалістичними людьми, які здатні передові досягнення науки та техніки світу застосувати у своїй професійній діяльності, що значно покращить економічний стан нашої країни. Викладачі та інші співробітники навчального закладу намагаються так організувати навчально-виховний процес, щоб ця діяльність технікуму призвела до випуску технологічної особистості студента, який здатний взаємодіяти із новітніми інформаційними ресурсами. При дотриманні принципів національного виховання, викладачі технікуму виховують громадянина, який є патріотом своєї Батьківщини та знає звичаї та традиції свого народу. Студенти технікуму є толерантними та культурними людьми.

Економіко-технологічний технікум Херсонського національного технічного університету

Навчальна робота Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету

Навчальна діяльність технікуму та поза аудиторна діяльність студента виконуються для того, щоб сформувати спеціаліста потрібного фаху. Пріоритетною функцією цього технікуму є вдосконалення освітнього процесу шляхом впровадження у нього сучасних технологій навчання. Методичні працівники займаються розробленням нових удосконалених планів навчання та програм, в результаті чого формується новий фахівець нашого часу, який відповідає сучасним вимогам суспільного розвитку нашої країни. Увесь педагогічний колектив технікуму створює необхідні умови для повноцінного розвитку кожного студента.

У технікумі навчальний процес має особистісно-орієнтовний характер формування майбутнього висококваліфікованого фахівця, який готовий приносить нашій країні процвітання. Працівники методичного кабінету планують та будують навчальний та виховний процеси, спираючись на загальнолюдські, цивілізовані, гуманістичні принципи освітньої діяльності. Методичні працівники ЕТТ ХНТУ будують навчально-методичні комплекси із кожної дисципліни, що вивчається у цьому навчальному закладі. Ці методичні комплекси створюються на основі сучасних досягнень науки та техніки не тільки в нашій країні, але й за її межами.

Спортивне життя ЕТТ ХНТУ

Фізичне виховання є однією із самих головних частин навчально-виховного процесу ЕТТ ХНТУ. Адже саме стан фізичного здоров’я має безпосередній вплив на якість навчання студентів. А цей факт в свою чергу впливає на результати навчальної діяльності технікуму.

Головні завдання фізичного виховання:

- становлення особистості, яка володіє всебічним розвитком, за допомогою фізичних вправ та спорту;

- прищеплення студентам любові до дотримання здорового способу життя;

- застосування фізкультури при професійній підготовці майбутнього спеціаліста відповідної галузі;

- організація та проведення різноманітних заходів спортивного характеру.

Отже, можна стверджувати, що досить велика кількість уваги у цьому навчальному закладі приділяється саме фізичному вихованню, адже майбутній фахівець може стати першокласним працівником, якщо його стан фізичного здоров’я буде у стабільному стані.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!