Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 17. Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, ХГТ ОДЕУ

Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, ХГТ ОДЕУ

« Назад

Історичні сторінки Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету, ХГТ ОДЕУ

Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, ХГТ ОДЕУ

Цей заклад освіти розпочав свою педагогічну діяльність 5 серпня 1944 року. Підставою створення цього закладу освіти стала Постанова РНК. Перші лекційні заняття були проведені 27 жовтня 1945 року. Студенти здобували спеціальність за такими спеціальностями:

- метеорологія;

- гідрологія суші;

- океанологія;

- експлуатація та обслуговування спеціальних систем вимірювання;

- прикладна екологія.

Вперше навчальний заклад підготував та випустив на життєву дорогу спеціалістів у кількості – 278 осіб у 1947 році.

1997 року технікум віднесли до структурного підрозділу Одеського державного екологічного університету.

Напрямки діяльності технікуму Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету, ХГТ ОДЕУ

Основні напрямки діяльності технікуму:

- підготовка висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої професійної діяльності;

- підготовка до професійної діяльності іноземних громадян;

- формування гармонійно розвиненої особистості, яка володіє високим рівнем освіченості;

- впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій навчання студентів;

- розповсюдження наукових новинок серед населення міста.

Адреса: м. Херсон, вул. Дзержинського, 11.

Телефон: (0552) 46-72-93.

Сайт: gidromet_kherson@ukr.net.

ХГТ ОДЕУ

Методична робота Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету

Методичну діяльність здійснюють методичні ради навчального закладу. Викладачі технікуму займаються проблемою підвищення рівня педагогічної майстерності. Також викладачі технікуму працюють над питанням використання на заняттях інтерактивних технологій навчання студентів.

Основні завдання методичних рад:

- розробка плану навчальної діяльності на факультетах;

- координування та регулювання здійснення роботи факультетів та кафедр;

- аналіз запропонованих пропозицій щодо оптимізації співвідношення лекцій, лабораторних та практичних робіт;

- уновітнення методик подання викладачами нового навчального матеріалу;

- організація навчальної діяльності студентів, які здобувають спеціальність на заочній формі навчання;

- здійснення регулярного аналізу графіку навантаження студентів коледжу;

- підготовка матеріалів, які стосуються впровадження у навчальну діяльність коледжу нових спеціальностей.

Херсонський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету, ХГТ ОДЕУ

Виховна робота Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету

Сьогодні виховна система у навчальних закладах потребує негайних радикальних змін структури роботи виховного характеру. Причиною цих змін стають кардинальні переміни соціального та економічного життя українців.

Працівники технікуму докладають дуже багато зусиль на всебічний розвиток кожного студента навчального закладу. Виконуючи виховну роботу, педагогічні працівники враховують риси національності українського народу.

Виховний процес технікуму організовується у цьому навчальному закладі на основі нормативної бази. Цей документ називається «Концепція виховної роботи та національного виховання Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету».

Студенти технікуму активно беруть участь у різноманітних заходах. Ці заходи організовує адміністрація технікуму. Виховна робота здійснюється завдяки організаційним зусиллям . Ці зусилля мають за мету розвинути у студента активну позицію у своїй професійній діяльності та у власному житті.

Адміністрація технікуму та педагогічний колектив виховує у студентської молоді технікуму чітку громадську та політичну позицію. Однією із складових час тин виховної роботи є частина, яка стосується організації спортивно-масових заходів. Ці заходи підвищують рівень фізичної культури студентів технікуму. Протягом навчального року у технікумі регулярно проводять виховання студентів фізичного характеру. Це виховання призводить до високих показників фізичної культури студентів.

Сьогодення ХГТ ОДЕУ

Сьогодні цей заклад впевнено розвивається та рухається тільки вперед. Технікум користується популярністю серед абітурієнтів. До нього мріють вступити досить велика кількість людей. Співробітники технікуму докладають досить багато зусиль для того, щоб вміло та вдало організувати навчально-методичну діяльність технікуму.

Технікум заманює до себе своїми оновленими аудиторіями. Викладачі під час здійснення своїх професійних завдань користуються сучасними методичними прийоми та інтерактивними технологіями навчання.

У навчальному процесі технікуму панує творча атмосфера та процес взаємодії між викладачами та студентами.

Форми навчально-виховного процесу:лекційні та інші види навчальних занять, ІНДЗ, виконання студентами самостійних робіт, практичні роботи, контрольні роботи.

Під час здійснення навчальної та виховної роботи викладачі технікуму намагаються використовувати сучасні інтерактивні технології навчання. Розробляючи нові форми та методи організації навчального процесу, передові викладачі філії враховують досвід своїх співвітчизників та передових викладачів різних країн світу.

 Викладачі технікуму активно працюють не тільки над формами та методами організації навчального процесу, але й над своєю власною особистістю Велика кількість викладачів технікуму займаються видавництвом своїх власних підручників та посібників. Викладачі технікуму сьогодні є досить активними та талановитими.

Отже, на сьогоднішній день цей навчальний заклад знаходиться на стадії розвитку та удосконалення. Освітній процес навчального закладу приносить студентам тільки відчуття задоволення та бажання навчатися.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!