Роздрукувати сторінку

Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського, БПК ім. В. Ф. Беньковського

« Назад

Сьогодення Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського, БПК імені В. Ф. Беньковського

Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського, БПК ім. В. Ф. Беньковського

На сьогоднішній день цей заклад освіти являється науковим храмом, у якому педагогічні працівники акцентують свою увагу на підготовці висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який володіє власною сформованою громадською позицією. На першому плані виховної та освітньої діяльності є формування висококваліфікованого майбутнього педагогічного працівника, який відзначається високим показником інтелектуального розвитку. Адже саме особистість майбутніх працівників педагогіки має суттєвий вплив не тільки на розвиток нашого наступного покоління, а й на майбутнє нашої молодої країни, яка на сьогоднішній день стоїть на роздоріжжі та вимагає великої кількості самовідданих педагогічних працівників.

Саме випускники педагогічного коледжу є творцями майбутнього нашої країни. Випускники коледжу є гордістю та славою цього закладу освіти, які самовіддано працюють, не покладаючи зусиль в різних педагогічних установах нашої країни.

Оскільки майбутнє нашої неповторної країни в деякій мірі знаходиться у руках працівників закладів освіти країни, педагогічні працівники намагаються надати студентам знання високої якості. Співробітники коледжу докладають досить багато зусиль на те, щоб студенти коледжу володіли високим рівнем інтелектуальної культури та збагаченим духовним світом.

Співробітники коледжу та адміністрація допомагає випускникам закладу у вирішенні питань працевлаштування. Коледж тісно взаємодіє із Херсонським державним університетом та Мелітопольським державним педагогічним університетом.

Знання та уміння практичної діяльності педагога студенти отримують під час проходження педагогічної практики у різних куточках Херсонської області. Ще одним не менш важливим напрямком діяльності педагогічних працівників коледжу є організація власної методичної та наукової роботи. Викладачі коледжу досить активно залучають студентів до наукової діяльності коледжу.

Адреса: 743300, м. Берислав, херсонська область, вул.. Слобідська 45.

Телефон: (05546) 7-56-85.

Сайт: berpedkoledg@gmail.com.

БПК ім. В. Ф. Беньковського

Художня самодіяльність студентів Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського, БПК імені В. Ф. Беньковського

Молодь коледжу надзвичайно активна і талановита. У коледжі функціонує ряд творчих колективів.

Творчі колективи коледжу:

- зразкова вокальна студія «Колорит»;

- зразковий хор «Мелодика»;

- студія зображувального мистецтва «Палітра».

Отже, талановитим та здатним до творчості студентам є шанс показати свої таланти іншим та удосконалювати свої уміння. Навчання студентів у вокальній студіє розвиває співочу культуру кожного учасника педагогічного процесу. Також вокальні заняття сприяють не тільки музичному розвиткові особистості студента, але й його загальному розвиткові. Заняття такого спрямування сприяють формування талановитої особистості майбутнього педагогічного працівника. На заняттях учасники студії ознайомлюються із результатами народної творчості та творами класиків світу. Такі заняття сприяють кращому мисленню студентів та розвивають уміння ділитися власними почуттями та переживаннями з іншими людьми.

 

Навчальна діяльність Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського

Значна увага при виконанні навчальної функції у коледжі приділяється самостійні роботі та пошуковій роботі студентів. Адже використання у педагогічному процесі цих двох важливих напрямків сприяє розвитку відчуття самостійності та незалежності кожного студента. Сьогоднішній педагогічний працівник повинен володіти творчим та неординарним мисленням, тому викладачі коледжу докладають досить велику кількість зусиль аби студенти коледжу володіти саме таким типом мислення. Для цього у своїй роботі педагогічні працівники використовують у педагогічній діяльності інтерактивні методи та форми організації навчального та виховного процесу.

Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського, БПК ім. В. Ф. Беньковського

Студентське життя Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського

Усі вищі навчальні заклади України мають студентське самоврядування. Бериславський педагогічний коледж теж має своє власне студентське самоврядування. Головним документом, яким керується діяльність студентської ради є Положення про роботу студентського комітету. Студентська рада шляхом прозорого голосування обирається наприкінці року. Студентська рада складається із студентів коледжу у кількості 15 осіб. На чолі студентської ради стоїть голова студентської ради, який виконує колекційні та регулюючі функції. Студентська рада займається вирішенням ряду необхідних завдань різного напрямку. Саме через вирішення таких завдань, студентська рада створює спеціальні комісії, які займаються вирішенням питань різного характеру.

Комісії студентської ради:

- навчальна;

- наукова;

- інформаційна;

- побутова господарська.

Обовязки Студентської ради БПК імені В. Ф. Беньковськог

Обов’язки Студентської ради БПК імені В. Ф. Беньковського:

- забезпечення створенню студентського колективу коледжу, у якому панує взаєморозуміння та взаємодопомога, та активізація органів самоврядування коледжу;

- створення умов, які сприяють самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу;

- сприяння процесу всебічного розвитку особистості кожного студента коледжу;

- сприянню створенню стосунків між викладачами та студентами, які носять демократичний характер;

- сприяння поглибленню творчій співпраці викладачів та студентів коледжу;

- вносити пропозиції із питань поліпшення навчально-виховного процесу.

Значна частина уваги адміністрації коледжу та педагогічних працівників приділяються удосконаленню системи надання якісної освіти студентам. Саме через це значна кількість педагогічних працівників займаються проблемами власної педагогічної майстерності.

Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського – це сучасний заклад педагогічної освіти, в якому навчальний процес приносить тільки задоволення. Студентські роки проведені у цьому навчальному закладі залишаються назавжди у спогадах кожного студента!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!