Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 07. Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, НПК ОНПУ

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, НПК ОНПУ

« Назад

Сьогодення Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, НПК ОНПУ

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, НПК ОНПУ

На сьогоднішній день бажання розпочати професійну діяльність у сфері економіки вимагають якісних знань та умінь широко використовувати у своїй діяльності комп’ютерні та інформаційні технології. Саме Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету надає можливість бажаючим абітурієнтам здійснювати у таких умовах свою професійну діяльність.

Адреса: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева 30.

Телефон: (05549) 7-99-06.

Сайт: http://nkpk.org.ua.

НПК ОНПУ

Педагогічний колектив Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, НПК ОНПУ

У педагогічному колективі усі члени є відданими своїй професійній діяльності та вірними своїм педагогічним поглядам та переконанням. На сьогоднішній день приміщення, у яких майбутні фахівці здобувають знання, відповідають усім вимогам навчального та виховного процесу у вищих навчальних закладах України. В аудиторіях коледжу постійно панує світла,сповнена добра та взаєморозуміння між усіма учасниками навчально-виховного процесу, атмосфера, яка тільки сприяє високому рівню бажання здобувати освіту у студентів.

Студентам коледжу надається можливість здобувати не тільки основну спеціальність, але й мати додаткову. Викладачі коледжу активно займаються впровадженням у освітній процес інтерактивних методів та форм навчання, що сприяє кращому засвоєння знань та умінь студентами коледжу. Керівництво закладу здобуття освіти та педагогічні кадри постійно вносять поправки та удосконалюють системи контролю знань та умінь своїх вихованців. Керівництво закладу постійно стежить за оновленням змісту навчальних програм згідно нашого часу.

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, НПК ОНПУ

Навчальна діяльність Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету

Одне із важливих місць у навчальній діяльності коледжу посідають інформаційні технології, які дають можливість студентам коледжу максимально використовувати свої набутті знання у майбутній професійній діяльності. Згідно спеціальності, яку отримує студент, вивчаються ним ще відповідні комп’ютерні програми. Крім всього вище сказаного студенти Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету старанно вивчають основні правила та вимоги роботи за комп’ютером.

Навчальна діяльність коледжу спрямована на підготовку для нашої держави висококваліфікованого та компетентного фахівця. Особисті тп професійні якості студентів відповідають усім вимогам майбутньої професійної діяльності. Уміння та навички, які здобуваються студентами коледжу, дають змогу випускникам якісно виконувати свої професійні обов’язки та завдання.

Навчальна діяльність коледжу здійснюється завдяки наполегливій співпраці педагогічного колективу та студентів, які бажають отримати спеціальність. Навчальна функція проходить у формі лекційних занять та індивідуальних завдань. Також навчальна робота здійснюється на семінарах та практичних роботах, завдяки яким студенти отримують знання та уміння високого якісного рівня.

Протягом навчання студенти неодноразово виконують курсові роботи, під час виконання яких студенти Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету удосконалюють свої знання та уміння ,які необхідні їм для майбутньої професійної діяльності. Також під час виконання подібних робіт студенти вчаться самостійно мислити та робити фундаментальні для науки дослідження та експерименти.

Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

Виховний процес Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету

Навчання із виховним характером використовувалося у всі періоди розвитку педагогічної науки. Педагогічний колектив дуже багато зусиль покладає на розвиток активної та творчої особистості, яка спроможна критично мислити та знаходити вихід у своїх професійних труднощах. Студенти коледжу є внутрішньо вільними особистостями, яка впевнена, що вона є унікальною та неповторною.

Виховна діяльність коледжу направлена на формування та виховання соціально та морально зрілої особистості, яка усвідомлює свою необхідність своїй державі та співвітчизникам. Співробітники коледжу намагаються виховати особистість, яка володіє високим рівнем духовної культури та моральних цінностей. Випускники коледжу мають виражене почуття патріотизму та володіють чітким державним світоглядом.

Неабияку роль у вихованні молоді коледжу відіграє бібліотека, оскільки саме бібліотека гармонійно поєднує багато видів розповсюдження інформаційних ресурсів. Співробітники бібліотеки коледжу намагаються ціленаправлено поєднати інформацію, дозвілля, освітню діяльність та виховний процес коледжу. Нині саме читання основним змістом діяльності студентів та працівників у бібліотеці. Співробітники бібліотеки коледжу намагаються процес читання у бібліотеці трансформувати ціленаправлену взаємодію, яка здійснюється завдяки гармонійному використанні багатьох видів комунікаційної інформації.

 Цей навчальний заклад виконує ряд важливих функцій, а саме:

- навчальна;

- координаційна;

- виховна;

- організаційна;

- методична;

- наукова.

Методична функція НПК ОНПУ

Методична діяльність цього закладу освіти направлена на удосконалення навчальних методик, за допомогою яких студентам надаються усі необхідні знання та уміння. Адміністрація коледжу дбає про те, щоб знання та уміння,які отримають у стінах коледжу міцними та якісними. Для цього педагогічні кадри постійно проходять курси підвищення педагогічної майстерності. Педагогічні працівники активно займаються розробленням новітніх та цікавих форм навчання студентів.

Дозвілля студентської молоді НПК ОНПУ

Колектив коледжу вважає, що саме залучення студентської молоді до різних сфер суспільного життя сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості.

Для того, щоб студенти згадували роки навчання із радістю та теплом у душі, адміністрація та працівники коледжу створили усі необхідні умови та заходи. У коледжі регулярно проводять спортивні змагання та олімпіади, які підвищують рівень студентів у дотриманні здорового способу життя. Неабияка увага у коледжі приділяється художній самодіяльності, де студенти можуть показати свої таланти та можливості. Для тих студентів, які захоплюються грою на музичних інструментах функціонують різноманітні музичні гуртки.

Отже, навчальний процес у коледжі є надзвичайно цікавим та різноманітним. Навчання у коледжі проходить цікаво та насичено, що й доводить престижність навчального закладу серед абітурієнтів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!