Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Херсонської області \ ЗВО (ВНЗ) Херсонської області та їх рейтинг \ 06. Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, ХПК ОНПУ

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, ХПК ОНПУ

« Назад

Історія створення Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, ХПК ОНПУ

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, ХПК ОНПУ

ХПК ОНПУ являється одним із найстаріших закладів здобуття освіти на території Південної України, який заворожує жителів херсонщини своєю унікальністю та неповторністю. Історія коледжу є однією із складових та невід’ємних часточок багатої історії нашої батьківщини, яка на сьогоднішній день є живою та незалежною. Історія цього навчального закладу є історією створення та збагачення в нашій країні освіти нової, високої якості, яка відповідає вимогам сьогоднішньому ринку праці України. Напрямок освітньої діяльності, яку здійснює коледж, направлений на формування духовної особистості висококваліфікованого фахівця.

Шлях розвитку історії цього навчального закладу витікає із жовтня місяця 1920 року. У цьому році розпочала свою педагогічну діяльність Херсонська професійна школа сільгоспмашинобудування. У цій школі старанно готували фахівців для сільськогосподарської сфери нашої країни, які відзначалися високим рівнем знань та високим показником якісної практичної діяльності.

1930 року – цей заклад здобуття освіти був змушений реорганізуватися у технікум, у якому здійснювали підготовку кадрів машинобудівної сфери. У зв’язку із лихоліттям Вітчизняної війни технікум перенесли із міста Херсон.

1944 року місто Херсон, завдяки героїчним подвигам та вчинкам наших прадідів, було звільнене від загарбницьких рук німецьких окупантів. Влада міста Херсон вважала за потрібне першочергово відновити освітню діяльність міста. Завдяки такому напрямку діяльності тодішньої влади міста, відновили свою освітню діяльність усі навчальні заклади міста, у тому числі і машинобудівний технікум.

19 травня 1944 року посаду директора обійняла Таранова. Е. П., яка визначалася високим рівнем професіоналізму та була дуже шанованою людиною у місті Херсон.

Роки, яки тривали після закінчення війни були надзвичайно важкими та ламали долю не одного навчального закладу Херсонщини. У той час технікум пережив надзвичайно важкий період, сповнений чималою кількістю перешкод та випробувань,але все ж зумів зберегти своє право на існування та здійснення професійної діяльності. Не зважаючи на нестачу продовольчого матеріалу та, практично знищені у роки війни матеріальну та технічну бази навчального закладу, Херсонський машинобудівний технікум здійснював свою навчальну та виховну функції та зумів здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців для нашої бідної у той час країни.

ХПК ОНПУ

У роки Вітчизняної війни було зруйновано чимало корпусів навчального закладу та було втрачено чималу кількість педагогічних кадрів технікуму. Студенти та викладачі технікуму у той час отримували спеціальні картки для одержання хліба та промислових товарів, необхідних для виживання у той важкий час для всіх жителів нашої країни.

Із 1950 року студенти технікуму здобували практичні уміння на базі комбайнового заводу, який надавав студентам високий рівень професійних умінь та навичок професійної діяльності. Завдяки наполегливій та непосильній праці студентів та викладачів технікуму при заводі був збудований навчальний корпус, який міг розмістити у собі понад 500 осіб. Саме із цього часу технікум мав нове місце розташування за адресом вул.. Декабристів 20. Вже 1951 року керівництво технікуму мало у своєму розпорядженні одинадцять кабінетів та лабораторій, у яких студенти навчалися практичних умінь професійної діяльності. Навчальну діяльність у той час забезпечували 25 педагогічних працівників.

1979 року посаду директора навчального закладу очолив Кіданов В’ячеслав Васильович.

Із роками визнання України незалежною державою, технікум був реорганізований у Херсонський політехнічний коледж. Неабиякий внесок у розвиток коледжу здійснив Ковальчук Віктор Петрович, який був призначений директором коледжу 1993 року. Завдяки його чіткому та професійному керівництву, у коледжі було відкрито нових сім спеціальностей, які відповідали усім вимогам часу.

За потребою держави удосконалення якості вищої освіти в Україні, коледж у 2004 році реорганізувався у Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету та зберіг своє право юридичної особи.

Адреса: м. Херсон, вул. 40 річчя Жовтня, 23.

Телефон: (0552) 22-32-55.

Сайт: college.ks.ua.

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, ХПК ОНПУ

Сьогодення Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету, ХПК ОНПУ

На сьогодення цей навчальний заклад є одним із найкращих центрів на території Південної України, саме у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Сьогодні керівництво закладу докладає дуже багато зусиль на удосконалення зовнішнього та внутрішнього вигляду коледжу.

У коледжі здобувають професійні уміння 1334 особи не тільки із України, але й з-за меж нашої держави. Навчальна діяльність коледжу здійснюється за денною та заочною формами навчання. У коледжі функціонують підготовчі відділення, які охоплюють навчальним процесом більше 160 учнів Херсонщини.

Навчальна діяльність коледжу функціонує згідно ступеневої системи освіти в Україні.

Спеціальності Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету:

- Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;

- Обслуговування комп’ютерних систем і мереж;

- Розробка програмного забезпечення;

- Виробництво двигунів;

- Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях;

- Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів;

- Бухгалтерський облік;

- Економіка підприємств;

- Інформаційна діяльність підприємства.

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

Навчальний процес Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету

Навчальний та виховний процес та виробничий процес у коледжі функціонує завдяки наполегливій праці педагогічного колективу, учасники якого відрізняються своїм професіоналізмом та відданістю своєму покликанню. Лекційні заняття коледжу здійснюються за присутності видатних вчених Одеського національного політехнічного університету.

Лекційні заняття проходять у аудиторіях, які на сьогоднішній день обладнанні матеріальними та технічними матеріалами, які необхідні коледжу для надання своїм вихованцям освіти високої якості. Також сьогодні фонд бібліотеки коледжу є одним із найбагатших на території Південної України.

Найголовнішим завданням виховної роботи коледжу є виховання гармонійно-розвиненої особистості громадянина України, яка спроможна самостійно приймати рішення у важких ситуаціях дорослого життя. Колектив коледжу докладає дуже багато зусиль, аби випускники коледжу володіли високим рівнем професійної грамотності та творчим мисленням. Студенти, які здобувають освіту у коледжі володіють високим рівнем духовної та моральної чистоти та професійною компетентністю.

Виховна робота ХПК ОНПУ

Напрямки виховної роботи коледжу:

- національне та патріотичне виховання, яке направлене на виховання у студента відчуття патріота своєї країни;

- морально-етичне виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- інтелектуальне виховання;

- духовне виховання;

- фізичне виховання;

- екологічне виховання та професійне.

Здійснюючи свої професійні завдання адміністрація та педагогічні працівники у своїй діяльності опираються на той факт, що кожен спеціаліст навчального закладу має володіти кваліфікованими навичками та вміти здійснювати свою професійно діяльність у сьогоднішніх умовах , які створює ринкова економіка нашої держави.

Громадяни України, які бажають ближче ознайомитися із навчальною діяльністю коледжу можуть відвідати день відкритих дверей, який проводить адміністрація коледжу кожен рік. На день відкритих дверей проводять екскурсію по корпусах та аудиторіях начального закладу.

Отже, Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, є сучасним та популярним закладом здобуття освіти, який дає студента знання та уміння високої якості. Коледж надає своїм студентам допомогу із працевлаштуванням у майбутньому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!