Роздрукувати сторінку

Херсонський державний аграрний університет, ХДАУ

« Назад

Херсонський державний аграрний університет — вищий учбовий заклад IV рівня акредитації. ВНЗ належить державному Міністерству аграрної політики і продовольства України. У на сьогодні в складі університету також є: 5 факультетів, 24 філії кафедр на виробництві а також 32 кафедри. Працює завжди магістратура, аспірантура, докторантура. Форми навчання такі як: денна, заочна, дистанційна, екстернатна.

Херсонський державний аграрний університет, ХДАУ

В 1874 році – було також відкрито Херсонське на той час земське сільськогосподарське аграрне училище III ступеню із трирічним, пізніше чотирирічним терміном навчання (залучена губернського земського зібрання сесії у 1872 р.). Училище було підлегле Міністерству народної освіти.

В 1883 році – відбулася одноразова реорганізація училища в середній навчальний заклад II ступеня із шестирічним терміном навчання та сьомим – практичним (згідно з розпорядженням самого Імператора а також постанови Державної Ради від 22.05.1882р.). Підпорядкований Міністерству Державного майна (департамент земельних виконавчих робіт і селянської промисловості).

1919 рік – перетворення з училища на перспективний Херсонський, знову також, сільськогосподарський інститут було прийнято таке рішення об'єднаного засідання Херсонського губернського і повітряного, а також  земельного відділів і Ради агрономів (від 15 червня). Працював декілька місяців.

1920 рік – об'єднання Херсонського сільськогосподарського інституту із Політехнічним Інститутом разом із сільськогосподарський технікум разом з статусом вузу (наказ від Миколаївського губнаросвіти).

1928 рік – сільськогосподарський народний технікум було реорганізовано на Херсонський сільськогосподарський, так званий, інститут ім. О. Д. Цюрупи (рішення Ради наркомів УРСР від 11 серпня 1929 р.).

1996 рік – на базі інституту був створений навчально-учбово-виробничий заклад (ННВК) Зрошення, агротехнологій якості самої продукції (Регіональний Центр «Зрошення»).

1998 рік – перетворення із сільськогосподарського інституту на Херсонський народний державний аграрний так званий університет (Постанова Кабінету Міністрів України наказом № 767 від 02.06.1998 року).

ХДАУ

В Херсонському державному аграрному університеті є такі факультети:

- агрономічний;

- біолого-технологічний;

- рибогосподарсько-екологічний;

- будівельно-гідромеліоративний,

- економічний.

Херсонський державний аграрний університет, ХДАУ

Також в університеті, ще здійснюється довузівська підготовка (очно-заочні підготовчі курси, підготовче відділення). Нашим випускникам установлюються дуже особливі умови участі в конкурсі.

Перелік документів, необхідних для вступу до вузу:

Вступники подають до приймальної комісії Херсонського державного університету:

- заява завжди на ім'я ректора (бланк заяви всі абітурієнти отримують зразу університеті в нашій приймальній комісії);

- медична готова довідка за такою формою 086-У (з точним календарем щеплень);

- 6 фотокарток за розміром 3х4 (кольорових, без куточка для печатки);

- сертифікати мають бути Українського центру оцінювання і якості освіти;

- копія і оригінал паспорту;

- копія довідки про наявність свого ідентифікаційного коду;

- оригінал військового квитка (якщо є посвідчення про приписку до призовної дільниці);

- копія трудової книжки, завірена керівником підприємства (для абітурієнтів, які працюють);

- наявність паспорта одного з батьків (в разі укладання договору на оплату за навчання).

Херсонський державний аграрний університет

Особам, що мають розбіжності прізвищ у своїх документах, також треба мати із собою документ про зміну свого прізвища.

Термін здачі документів на вступ:

Прийом усіх документів за денною формую навчання розпочинається не скоріше як за 30 днів до самого початку нашого відбіркового конкурсу, буде закінчуватися 22 липня.

Інформація для вступу:

На такі напрями, як "Агрономія", "Технологія виробництва а так і переробки продукції тваринництва", "Водні біоресурси і аквакультура", "Екологія-це охорона навколишнього середовища а також збалансоване природокористування" необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:

- українська мова та література;

- біологія.

В результатів конкурсних іспитів приймальна комісія виносить рішення щодо кожного вступника. При рівності конкурсних балів переважне право при зарахуванні мають особи:

- рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою ДВНЗ «ХДАУ» або вченою радою іншого вищого навчального закладу;

- рекомендовані кафедрою, радою факультету ДВНЗ «ХДАУ»;

- мають публікації у фахових та інших виданнях;

- повністю та частково склали кандидатські іспити;

- є переможцями чи призерами Всеукраїнських олімпіад а також Всеукраїнських конкурсів студентських на науково-дослідних робіт;

- мають затвердження для кандидатської дисертації.

Херсонський державний аграрний університет, ХДАУ

Зарахування до аспірантури завжди проводиться наказом ректора ДВНЗ «ХДАУ». Рішення про весь прийом до аспірантури або відмова у прийомі повідомляється на вступникові у п’ятиденний такий термін після того прийняття рішення самою приймальною комісією.

Прийом до аспірантури (здобувачі)

Здобувачі самого наукового ступеня усіх кандидата наук, які працювали і працюють над дисертаціями навіть поза аспірантурою прикріплюються до відповідних кафедр ДВНЗ «ХДАУ» дається на термін до 3 років. Здобувачі які вивчають необхідні дисципліни, складають кандидатські іспити.

Громадські особи, які повністю використали ввесь термін прикріплення так як здобувачі, наділенні правом повторного прикріплення не користуються.

ХДАУ

Також науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило завжди доктори наук або за рішенням вченої ради, як правило, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного професійного  керівника, не має перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи також аспірантів і докторантів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!