Роздрукувати сторінку

Херсонський державний університет, ХДУ

« Назад

Херсонський державний університет - це широкопрофільний науково-педагогічний, а також культурно-освітній центр південної частини України. Один із самих старших на півдні України. Підготовляє спеціалістів із 34 спеціальностей. Це вчителі з усіх предметів, які здобувають знання в школах, вихователі дитячих закладів, а також інженери-педагоги, юристи, екологи, психологи, економісти, журналісти, соціальні працівники, перекладачі і так далі. 45 кафедр надають підготовку та навчання студентів, слідкують за їхньою науковою та практичною діяльністю.

 Херсонський державний університет, ХДУ

Крім 5 навчальних та освітніх корпусів, ще в університеті присутні спортивний і оздоровчий комплекс "Буревісник", що знаходиться на Чорному морі, навчально-тренувальний центр підготовки на Дніпрі, а також, ботанічний сад — агробіостанція у м. Херсоні.

В ХДУ є 14 факультетів:

- Біології, географії і екології;

- Психології, історії та соціології;

- Довузівської підготовки;

- Перекладознавства;

- Іноземної філології;

- Культури та мистецтв;

- Природознавства, здоров’я людини і туризму;

- Філології і журналістики;

 -Технології та сфери обслуговування;

- Фізики, математики та інформатики;

- Економіки та менеджменту;

- Дошкільної та початкової освіти;

- Фізичного виховання та спорту;

- Дошкільної та початкової освіти;

- Юридичний факультет.

ХДУ

Найбільший ВНЗ міста Херсона, його акредитація IV рівня. Рахується одним із найстаріших на південній Україні. Готує професійний спеціалізованих спеціалістів по 34 напрямкам. А саме такі як вчителі з усіх предметів, які вивчаються в школах, вихователі дитячих закладів для дітей, інженери та педагоги, юристи та економісти, екологи та психологи, соціальні працівники, наукові співробітники, журналісти, перекладачі та інші. викладацько-професорський колектив складається із 56 професорів, 228 доцентів, докторів наук, кандидатів наук, 105 асистентів та старших викладачів.

Сорок п'ять випускаючих кафедр надають для студентів підготовку, керують їхньою науковою діяльністю. На всіх формах навчання: денній та заочній, екстернатній налічується майже 8 тисяч студентів, приблизно 1400 із них щороку випускаються з високими навиками дипломованими спеціалістами: бакалаврами, спеціалістами та магістрами. 70% наших студентів із високим рівнем знань денної форми навчання, вивчаються за кошти державного бюджету. В студентських гуртожитках проживає приблизно 1500 з інших міст студентів. Бібліотека складається з 5 читальними приміщеннями університету, в ній нараховується 400 000 одиниць зберігання, вона без вихідних працює усі дні тижня.

У аспірантурі університету на 28 спеціальностях навчається 98 аспірантів (денна та заочна форма), в докторантурі на 5 спеціальностях підготовляють до захисту свої дисертаційної роботи дослідження 8 докторантів. А також діє 2 високо спеціалізовані вчені ради, щодо захисту дисертаційної роботи, а саме для здобуття наукового ступеня кандидата наук з 5 спеціальностей: 13.00.07 — теорія й методика виховання, 13.00.02 — теорія та методика навчання (українською мовою), 13.00.02 — теорія й методика навчання (російською мовою), 10.01.01 — українська література, 10.01.02 — російська література.

Херсонський державний університет, ХДУ

Також є центр підвищення рівня кваліфікації та перепідготовки кадрів. При університеті також працює і Херсонський академічний ліцей, центр перед вузової підготовки.

Один з пріоритетних напрямків в університеті — підготовки та реалізації міжнародних проектів у сферах науки та освіти, із залученням коштів міжнародних фондів й організацій. На сьогоднішній день у фокусі міжнародних зв'язків — багатострокові програми і проекти, закликанні забезпечувати та підвищувати ефективності навчально-освітньої і науково-аналітичної діяльностей та якостей освіти до рівнів світового стандарту.

Життя інституту в 20-30-х роках.

На початках 20-х років Херсонський державний педагогічний інститут вже був перейменований на ХІНО - Херсонський інститут для народної освіти. Також йому віддають усе майно і навчального обладнання з колишнього комерційного училища. За 1924 рік в інституті нараховувалося приблизно 241 студент. Була також заснована Рада студентів, а також створені різноманітні гуртки та кабінети. Саму більшу громадсько-просвітительську роботу виконували викладачі а разом і з ними студенти серед населення, виступали з лекціями, концертами, займалися ліквідацією неписьменності. В жовтні 1924 року на конференції професорсько-викладацького складу інституту колектив поставив питання за присвоєння вищому навчальному закладу імені Надії Крупської, Херсонський інститут народної освіти з листопада 1924 року став носити її ім'я.

В школі 30-х років у країні ввели обов'язковим семирічним початковим навчанням дітей. В зв'язку з цим відбувалася переорганізація педагогічних інститутів. Тому в 1920 році ХІНО вже був перероблений у 3-річний інститут соціального виховання, а з 1933 року він разом із іншими інститутами цього профілю також були вже реорганізовані у4-річні педагогічні інститути. В кінці 30-х років в Херсонському педагогічному інституті Н. К. Крупської функціонувало 32 лабораторії та кабінети, зоологічний музей, метеорологічна станція, ботанічний сад. У 4 гуртожитках були розташовані студенти. Також при інституті на 100 місць функціонувала їдальня. За одне також збільшився й контингент студентів.

Херсонський державний університет

Але прийшла війна...

Основна робота у творчого колективу була Великою Вітчизняною війною. 19серпня 1941 року в місто зайшли німці, тому евакуювати інститут до того часу не встигли. З серпня 1941 року аж до березня 1944-го змушений припинити свою роботу. Дуже велика кількість студентів а також і викладачів пліч опліч воювали на фронтах війни, більшість з них загинуло. Відважно загинули викладачі Єгоров, Торковський, Воловник та багато інших, а студенту фізико-математичного факультету Михайлу Москаленку було присвоєне звання тодішнього  Героя Радянського Союзу. В період недовгої окупації німецько-фашистські загарбники безжалісно розграбувавши інститут, його кабінети та лабораторії, музей та бібліотеку, в будівлі головного корпусу влаштували велику конюшню.

Роки відбудови

Почавши з березня 1944 року після звільнення Херсона від фашистів відновилася діяльність педагогічного інституту. Тільки 200 із 1500 тисячі студентів вернулися до інституту, які навчалися до війни. У зв'язку з нестачею педагогічних кадровиків у вересні

1944 року при педагогічному інституті вже наново був відкритий педагогічний  інститут. В перші ж повоєнні роки інститут мав величезні труднощі та нестатки. Студенти тих рокі згадують що, не вистачало ні парт, ні стільців, навіть стоячи доводилося вчитися. За брак паперу студенти писали на газетах між рядків. Окрім того, було дуже холодно, у вікна вставляли консервні бляшки замість скла, а студентки заготовляли дрова власноруч. Вже перший післявоєнний випуск відбувся у серпні

1945 року інститут закінчило всього 34 студенти.

Херсонський державний університет, ХДУ

Від 50-х років і аж до незалежності

З 1956-57 рр. інститут нарешті розпочав підготовку вчителів великого профілю (наприклад, майбутній викладач мови та літератури одним махом набував спеціальності вчителя музики та співів). 4 листопада 1967 року у зв'язку з 50-річчям заснування інститут було заохочено Почесною грамотою Президії Верховної Ради України. У1974 році у інституті було також відкрито загальнотехнічні факультети, у 1977 - педагогічний, а у 1986 році - факультет іноземних мов. У 1978 році стало нове студентське містечко. 1989 рік - було збудовано новий заклад з філологічного факультету. Разом з навчальним корпусом з'явилися також вже два корпуси гуртожитків. Запрацювала їдальня разом з профілакторій, спортивним і оздоровчий комплексом „Буревісник" в Лазурному, що на березі Чорного моря. В 1992 році відкрита вже аспірантура. До 40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні створили історичний музей  інституту. І не оминула, ще й наш вищий навчальний заклад і  афганською трагедією. В Афганістані трагічно загинув студент філологічного факультету Ергашев Шермахамед, якого вже посмертно нагородили орденом Червоної зірки.

ХДУ

Що у нас є на сьогодні...

В роки нашої незалежності Херсонський державний університет продовжував набувати свого розвитку. Були відкриті та засновані Академічний ліцей при ХДУ, економіко-юридичний факультет, а також, культури і мистецтва, фізичного виховання та спортивного розвитку. У 2002 році Херсонський державний педагогічний університет одержав статус державного.

На сьогодні це надзвичайно великий, сучасний та модернізований навчальний заклад, в якому залучені 4 інститути (історії і соціології; природознавства;  психології, філології, а також журналістики), 6 факультетів (економіко-юридичний; інженерно-технологічний; фізичного виховання та спорту;  фізики, математики й інформатики; дошкільної та початкової освіти; культури і мистецтв). В університеті працює 46 кафедр, центр перепідготовки та підвищенної кваліфікації кадрів, науково-дослідницький інститут інформаційних технологій. Приблизно 9 тисяч студентів в ньому навчаються за 36 спеціальностями а також спеціалізаціями, отримують освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, магістра та спеціаліста на денній, заочній та екстернатній формі.

На теперішній базі університету відкрито аспірантуру, докторантуру, спеціалізовані науковці ради по захисту кандидатських дисертацій. Матеріально-технічну базу ХДУ нараховують 5 навчальних корпусів, 3 студентські гуртожитки, бібліотека з 5 читальними приміщеннями та із абонементами навчальної літератури, 2 актові, а також 3 тренувальних зали, спортивно-оздоровчий табір чи комплекс „Буревісник", що знаходиться на березі Чорного моря, навчально-тренувальний центр із водних видів спорту, ботанічний сад, обсерваторія, музей історії університету і парк сільськогосподарської техніки. Видавництво університету видає 6 наукових збірників. ХДУ має розгалужені закордоні зв'язки, точніше із університетами Польщі, Іспанії, Франції, Туреччини, Великої Британії, Нью-Йорка. Університет має змогу похвалитися ще й такими визначними теперішніми, сучасними та колишніми студентами, як Катерина Самойлик (депутат), Олександр Береш (спортсмен, олімпійський чемпіон), Анатолій Кичинський (поет), Олексій Журавко (засновник Співдружності ініціативних працездатних інвалідів) та багато інших. Сьогоднішнім днем Херсонський державний університет - один з найкращих вищих.

Херсонський державний університет

Отже, Херсонський державний університет має багато перспектив, сучасним та молодіжним, для юного розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!