Роздрукувати сторінку

Національний фармацевтичний університет, НФаУ

« Назад

Національний фармацевтичний університет — ВНЗ, державного зразка з IV рівнем акредитації, що підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України.

Національний фармацевтичний університет, НФаУ

Контакти НФаУ

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

Телефон: 8 (057) 706-35-81.

Електронна пошта: help@ukrfa.kharkov.ua.

Сайт: http://nuph.edu.ua.

НФаУ

Історія Національного фармацевтичного університету

На перших етапах розвитку фармації в 1805 році на факультеті фармація Харківського Імператорського університету розпочався набір фармацевтичних кадрів.

Вже через 5 років відбувся перший випуск дипломованих магістрів фармації.

Відкриття фармацевтичної лабораторії сталося в 1812 році, де почалася підготовка науковців з натуральної хімії і фармакогнозії.

В 1921 році в Харкові при медично-фармацевтичному факультеті Харківського Імператорського університету було відкрито Харківський фармацевтичний інститут. Ректором було призначено Валяшко М.О., а педагогами і засновниками – відомі професори та діячі науки Розенфельд А. Д, Бокаріус М. С., М.А. Ангарська.

За час існування університету можна простежити його керівників:

- Борисюк Ю Г. очолював університет з 1941-1942, 1944-1959;

- Півненко Г. П з 1960-1971;

- Сало Д. П. з 1971-1980;

- Черних В.П з 1980 до нинішнього часу.

Національний фармацевтичний університет, НФаУ

Займаючи керівні та викладацькі посади, вони розвинули університет у кращий напрямок та внесли знання та відкриття у розвиток фармацевтичної освіти і науки та в підготовку кадрів медичної сфери.

У 1937 році досвідчена рада інституту отримала право надавати наукові ступені кандидата, а згодом і доктора фармацевтичних наук.

З'являються нові факультети з підготовки військових провізорів, з підготовки іноземних громадян, факультет поліпшування провізорів ( який у 1993 році перетворюється на інститут із статусом Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації).

І вже з 2001 року в структурі НФаУ відкривають коледж, який починає свою діяльність.

Пріоритети Національного фармацевтичного університету

Основним спрямуванням роботи колективу університету є підготовка спеціалістів висотної якості, розробка наукових робіт, поліпшення зв’язку з практичною системою охорони здоров’я, енергійна інтеграція у всесвітню освітянську, наукову, культурну та інформаційну сфери.

Університет вдало співпрацює із закладами та науковими організаціями з 26 країн Європи, Азії, Африки. Студенти проходять навчання стажування а практику в цих країнах, обмінюючись досвідом. В зарубіжних країнах студенти приймають участь у конференціях, виставках, надаючи інформацію про освітній та навчальний процес в Україні в медичній cфері.

Національний фармацевтичний університет є представником або урядовим наглядачем великої кількості міжнародних університетських і професіональних асоціацій, в тому числі , Інтернаціональної асоціації університетів, Європейської асоціації фармацевтичних факультетів, Міжнародної фармацевтичної федерації.

 У вересні 2013 року НФаУ приєднався до Великої хартії університетів – найбільш вагома, сильне і впливова асоціація ВНЗ світу.

НФаУ має високий міжнародний рейтинг:

- за програмою «Компас» щодо підготовки спеціалістів бізнес-економічних спеціальностей серед 232 ВНЗ України НФаУ знаходиться на 8 місце;

- за рейтингом «Scopus» серед 19 медичних ВНЗ України посідає 7 місце.

Кожного року приймаючи участь у встановленні рейтингу університету, він тільки підтверджує статус центрального національного навчального закладу.

Національний фармацевтичний університет

Підготовка кадрів в НФаУ

Відповідно до ліцензії, що видана Міністерством освіти і науки України від університет веде підготовку спеціалістів кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за 14 спеціальностями.

В університеті функціонують 7 факультетів:

1. факультет фармації;

2. медично-фармацевтичний факультет;

3. факультет промислової фармації;

4. факультет економіки та менеджменту;

5. факультет ступеневої фармацевтичної освіти;

6. факультет з підготовки іноземних громадян;

7. коледж Національного фармацевтичного університету.

В університет утворено 49 кафедр, які мають потужно матеріально-технічну базу. На кожній кафедрі працюють досвідчені викладачі, які здійснюють необхідну підготовку професійних кадрів. При університеті діє Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, що дозволяє проводити підготовку спеціалістів для сфери за повною схемою: підготовка кадрів – підвищення кваліфікації – перепідготовка – отримання другої освіти – підготовка науково-педагогічних кадрів.

Середня вартість навчання:

- спеціальність «Фармація» - 14000 тисяч гривень;

- спеціальність «Клінічна фармація» - 14000 тисяч гривень;

- спеціальність «Технології парфумерно-косметичних засобів» - 13000 тисяч гривень;

- спеціальність «Технології фармацевтичних препаратів» - 8000 тисяч гривень;

- спеціальність «Лабораторна діагностика» - 8000 тисяч гривень;

- спеціальність «Біотехнологія» - 5000 тисяч гривень;

- спеціальність «Економіка підприємства» - 5000 тисяч гривень;

- спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» - 5000 тисяч гривень;

- спеціальність «Якість, стандартизація і сертифікація» - 7000 тисяч гривень;

- спеціальність «Педагогіка вищої школи» 5000 тисяч гривень;

- спеціальність «Адміністративний менеджмент» 8000 тисяч гривень.

Національний фармацевтичний університет, НФаУ

Матеріально-технічна база Національного фармацевтичного університету

Загальна площа території становить 105 тис. м2. У цю площу входять: 6 навчальних корпусів, сучасна аудиторно-лабораторна база, яка налічує 15 аудиторій, ботанічний сад, фізкультурно-оздоровчий та харчувальний комплекси, пункт первинної медико-санітарної допомоги студентам, видавничий центр, комп’ютерний центр (з 26 комп’ютерними класами, що мають автоматизовану систему управління навчальним закладом) та пункт дистанційних технологій.

Університет має 5 гуртожитків, які обладнанні сучасними меблями та нещодавно зазнали ремонту. Іногородні студенти мають можливість отримати місця в них.

В склад бібліотеки входить велика кількість літератури, серед якої багато українських, міжнародних видань, забезпечена науково-методичною літературою. Бібліотека передплачує велику кількість періодичних видань за спеціалізація університету.

До користування надається 6 абонементів (наукової, навчальної, довідкової, зарубіжної літератури, електронних інформаційних ресурсів, періодичних видань), 10 читальних залів та 2 електронних читальних зали, а також бібліотечні відділи на кафедрах і в гуртожитках.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!