Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Чернівецької області. Рейтинг ВНЗ Чернівецької області \ ВНЗ Чернівецької області. Рейтинг ВНЗ Чернівецької області \ 9. Фінансово-економічний коледж Буковинського державного фінансово-економічного університету, ФЕК БДФЕУ

Фінансово-економічний коледж Буковинського державного фінансово-економічного університету, ФЕК БДФЕУ

« Назад

24.06.2015 08:49

Загальна інформація про Фінансово-економічний коледж

З листопада 2012 року в Буковинському державному фінансово-економічному університеті внаслідок перейменувань на основі факультету формування молодших фахівців утворено Фінансово-економічний коледж БДФЕУ (без рангу юридичної особи), важливим завданням якого є забезпечення якісного навчання фахівців для структур фінансової системи.

 Фінансово-економічний-коледж-Буковинського-державного-фінансово-економічного-університету

Фінансово-економічний коледж БДФЕУ забезпечує навчання спеціалістів за освітньо-спеціалізованим рангом "молодший фахівець" зі сфери знань "Економіка і підприємництво" за кваліфікацією "Фінанси і кредит", сфери знань "Право" за спеціальністю "Правознавство" та з сфери знань "Інформатика та обчислювальна техніка" за кваліфікацією "Обслуговування програмних структур і комплексів".

Прийом вступників відбувається на базі основної загальної середньої освіти (9-ти класів). Термін навчання в Фінансово-економічному коледжі нараховує по кваліфікації: "Фінанси і кредит" - 2 роки і 10 місяців; по кваліфікаціях "Правознавство" та"Обслуговування програмних структур і комплексів" - 3 роки і 10 місяців.

Формування спеціалістів в коледжі закладу відбувається за очною формою навчання за кошти державного бюджету, а також за кошти фізичних і юридичних осіб.

Студентам закладу, які здійснили всі вимоги учбового плану, склали державні іспити та захистили виробничу практику, надається диплом молодшого фахівця з кваліфікації "Фінанси і кредит", "Правознавство" та "Обслуговування програмних структур і комплексів" і разом з цим студент одержує атестат про повну загальну середню освіту.

Після завершення навчання в Фінансово-економічному коледжі студенти мають можливість:

- здобувати освіту в лавах БДФЕУ за освітньо-спеціалізованим рангом "бакалавр", а далі за освітньо-спеціалізованими рангами "спеціаліст" або "магістр" за очною та заочною формою навчання;

- віднайти роботу відповідно до направлення в заклади фінансової системи держави.

Фінансово-економічний-коледж-Буковинського-державного-фінансово-економічного-університету, ФЕК-БДФЕУ

Організація учбового процесу в Фінансово-економічному коледжі Буковинського державного фінансово-економічного університету

Формування спеціалістів в Фінансово-економічному коледжі БДФЕУ проводять 5 циклових комісій:

1. Фінансово-економічних предметів (керівник комісії – Вікнянська А.О.).

2. Правових предметів (керівник комісії – Погребенник А.І).

3. Комп'ютерних і математичних предметів (керівник комісії – Лаврук З.В.).

Циклова комісія комп’ютерних і математичних предметів закладу – це функціонально-методичне відділення, що здійснює виховну, освітню та методичну діяльність з предметів свого циклу. Вона забезпечує формування студентів всіх кваліфікацій закладу.

Циклова комісія діє над покращенням фізико-математичних , та комп’ютерних предметів згідно з новими учбовими планами та широким застосуванням інноваційних педагогічних технологій.

Головні завдання циклової комісії:

- забезпечення виконання учбових планів і освітніх програм предметів;

- поновлення та покращення учбової структури;

- здійснення групових та персональних консультацій для студентів;

- формування студентів до олімпіад різноманітних рангів;

- здійснення гурткової діяльності;

- створення завдань для вступних іспитів.

Педагоги циклової комісії займаються підготовкою до публікації навчальних посібників, конспектів лекцій, робочих зошитів для здійснення лабораторних та практичних робіт, методичних вказівок і завдань для індивідуальної діяльності студентів.

З ціллю становлення пізнавальної і науково-технічної творчості студентів і учнів плідна увага надається гуртковій та науково-дослідній діяльності, підготовці до участі в конкурсах, науково-теоретичних семінарах.

Викладачі з великим педагогічним досвідом надають допомогу молодим педагогам, передають свій досвід діяльності, здійснюючи відкриті уроки.

Фінансово-економічний-коледж-Буковинського-державного-фінансово-економічного-університету ФЕК-БДФЕУ

4. Філологічних предметів (керівник комісії – Заяць В.Г.).

Головна ціль діяльності педагогів циклової комісії філологічних предметів полягає у збільшенні рангу мовленнєвої культури студентів та покращення якості гуманітарного навчання фахівців, спроможних діяти у нових соціально-економічних умовах. Своїм завданням вважають навчити студентів використовувати здобуті в школі знання з теорії і практики філологічних предметів для мовного вираження своєї подальшої спеціальності.

Діяльність циклової комісії філологічних предметів також направлена на збільшення психологічної культури молоді. Якісно створені виховні заходи надають допомогу забезпечити належні умови для виявлення і становлення креативної активності й зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх мовленнєво-комунікативної якості, наукового світогляду, а також багатогранному самовираженню молодої людини в модерному світі.

Члени комісії кожного разу проводять пошук нетрадиційних форм та методів організації навчання, активно запроваджують на заняттях новітні та мультимедійні технології, креативне використання яких надає можливість покращенню навчання студентів, їхньої зацікавленості та успішності. Також у центрі уваги циклової комісії – самостійна діяльність педагогів зі студентами, зокрема опанування та узагальнення досвіду діяльності з талановитою молоддю, методики персональних консультацій тощо.

5. Загальноосвітніх предметів (керінвик комісії – Колотило І. Л.).

Учбовий процес закладу формує високоосвічений викладацький склад педагогів Буковинського державного фінансово-економічного університету. Студенти закладу опановують предмети, які розподіляються на цикли: загальноосвітній, цикл гуманітарного та соціально-економічного навчання, цикл фундаментального та спеціального навчання, цикл професійного та практичного навчання та предмети за вибором учбового закладу.

Навчання в закладі відбувається за інноваційними освітніми технологіями. Студенти закладу мають можливість одержати високі знання з закордонних мов за допомогою високоосвічених педагогів, які діють у численних лінгафонних класах. В закладі активно діють науково-дослідні секції та спілки.

За відмінне навчання, активну участь у громадському житті коледжу та університету студенти одержують вищі стипендії, стипендії Президента, КМУ, ВРУ, обласну іменну стипендію, стипендію керівника Університету.

Становлення почуття гідності, персональної відповідальності, взаємодопомоги є головним у діяльності співробітників керівництва закладу. Студенти приймають активну участь у громадському житті університету та коледжу в першу чергу, займаються художньою творчістю та спортом, є членами органів студентського самоврядування – студентського парламенту, студентської профспілки та старостату.

ФЕК-БДФЕУ

Отже, Фінансово-економічний коледж БДФЕУ – це новітній заклад у галузі професійної освіти, який користується популярністю серед учнів та їх батьків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!