Роздрукувати сторінку

Чернівецький індустріальний коледж, ЧІК

« Назад

Історія заснування Чернівецького індустріального коледжу

Чернівецький-індустріальний-коледж, ЧІК

Чернівецький індустріальний коледж заснований в серпні 1940 р., як Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів і функціонував до початку 1941 року.

ЧІК, як юридична особа, приєднаний до Єдиного державного реєстру організацій та установ України (сертифікат № 1102 від 17.09.2007 року).

Коледж діє за новітніми учбовими планами згідно з галузевими стандартами освіти.

Напрями підготовки Чернівецького індустріального коледжу

Традиційними напрямками, за якими відбувається формування молодших фахівців є кваліфікації:

- Встановлення, обслуговування засобів і структур автоматизації технологічного виробництва;

- Встановлення і використання електрообладнання організацій і цивільних споруд;

- Організація обслуговування в готелях і туристичних структурах.

У 1995 році заклад одержав сертифікат на право формування молодших фахівців за кваліфікацією "Біржова робота" (2008р. - «Маркетингова праця»), у 2000 р. за кваліфікацією "Банківська діяльність" (2008р. - "Фінанси і кредит»), у 2003 році по кваліфікації "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих структур" (2008р. - «Створення програмного забезпечення»), у 2004 році за кваліфікаціями "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних структур і мереж" (2008р. - «Обслуговування комп'ютерних структур і мереж») і "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації" (2008р. - «Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»).

З 1998 року формування молодших фахівців проводиться також на заочному підрозділі за всіма кваліфікаціями, окрім "Обслуговування комп'ютерних структур і мереж», "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

Учбовий заклад здійснює формування молодших фахівців на денному підрозділі на базі повної та основної загальної середньої освіти.

Коледж формує спеціалістів за держзамовленням, так і на платній основі, питома вага яких складає 75% за державним замовленням і 25% на платній основі.

Чернівецький-індустріальний-коледж ЧІК

Головні напрямки роботи ЧІК:

а) формування відповідно до договірних зобов'язань високоосвічених спеціалістів для Західного регіону України;

б) навчання головних професійних характеристик особистості, становлення мотивації навчання, цільова направленість на вищий щабель професійного росту;

в) науково-методична діяльність із запровадженням в учбовий процес інтерактивних технологій навчання з застосуванням мультимедійних засобів і телекомунікаційних структур, а також запровадження програмно-модульного навчання;

г) культурно-навчальна, виховна;

д) фінансово-господарська;

ж) становлення контактів з вузами III - IV рівня акредитації.

Співпраця Чернівецького індустріального коледжу з вищими учбовими закладами ІІІ-ІV рангу кваліфікації

У 1997 році утворено учбовий комплекс «Економіст» з Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, який забезпечує управління спільної роботи з формування фахівців за напрямами «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент». З 2001 року створено зменшену форму отримання повної вищої освіти з кваліфікацій: «Нетрадиційні джерела енергії», «Фізика твердого тіла», «Радіотехніка».

У 2000 році укладено угоду із Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, в якому студенти закладу продовжують отримувати повну вищу освіту за спеціальностями «Туризм», «Економіка та підприємництво» і «Менеджмент».

У 2000 році в межах управління загальною роботою з формування фахівців за напрямком менеджер, менеджер-економіст, інженер-механік, інженер-технолог-еколог, сформовано учбово-виробничу структуру «Техніка – Технологія – Екологія» із Національним університетом «Харківський політехнічний інститут».

У 1994 році утворено освітній комплекс «Індустрія» з Національним університетом «Львівська політехніка», де відбувалось безперервне ступеневе формування спеціалістів з інженерних кваліфікацій. У 2001 році ці контакти призвели до утворення Чернівецького учбово-консультаційного центру Національного університету «Львівська політехніка», в якому на даний період здобуває освіту понад 700 студентів учбових закладів міста та регіону.

ЧІК

Міжнародна співпраця ЧІК

За егідою Генерального консульства України в м. Сучава в грудні 2003 року було укладено договір між ЧІК та Ботошанським економічним коледжем, яка має за ціль обмін досвідом з формування учбово-методичної та виховної діяльності, здійснення спільних фестивалів та конкурсів із залученням студентів, обмін педагогами та студентами.

Освітньо-методичне забезпечення навчального процесу ЧІК

Комплексним учбово-методичним і програмним забезпеченням закладу – є сукупність взаємозв’язаних учбово-методичних матеріалів на різноманітних носіях інформації з учбового предмету певного освітнього плану кваліфікації (напряму) потрібних для створення освітнього процесу незалежно від форми і технології навчання. Освітні комплекси створюють визначні педагоги індустріального коледжу, а згодом ці комплекси здійснюють перевірку в навчальному процесі, у тому числі і при застосуванні дистанційних навчальних технологій.

Учбовими посібниками є освітньо-теоретичні видання в поліграфічному виконанні, що частково або цілком замінюють або доповнюють основну книгу з предмету. Змістовна частина учбових посібників відповідає Державному навчальному стандарту професійної освіти певного предмету по кваліфікаціях закладу.

Електронні учбові посібники – це мережеві учбові курси, створені для здійснення освітнього процесу. Електронний підручник структурований на модулі, що формуються з фрагментів тексту, малюнків, відео роликів, аудіо файлів, Flash-анімації, віртуальних лабораторних робіт. Після кожного модуля відбувається тестовий контроль знань. Електронні підручники здійснюють перевірку в системі on-line навчання.

Мультимедійні учбові посібники – це комп’ютерні учбові програми, створені для проведення процесу навчання на комп’ютері студента.

Підручники реалізовані із використанням технології мультимедіа і гіпертексту з великою кількістю інноваційних тренажерів, які формують генерацію завдань, покроковий контроль їх здійснення, визначення помилок при розв’язанні завдань, і віртуальних лабораторних робіт. Всі мультимедійні учбові посібники постачаються на компакт-дисках і випробувані в реальному освітньому процесі.

Комп’ютерне тестування знань – це комп’ютерні освітні програми, створені для здійснення проміжного і підсумкового іспиту знань в денній або заочній формі навчання. Комп’ютерні тести сформовані в двох видах: база тестових питань стала і база питань, що створюється для кожного студента персонально, на основі використання генераторів тестових завдань. Тестові питання мають відкриту і закриту форму написання відповіді і можуть мати текст, малюнки, формули, таблиці. Дані комп’ютерні тести використані в реальному навчальному процесі.

Отже, ЧІК – це сучасний заклад, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними фахівцями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!