Роздрукувати сторінку

Буковинський державний фінансово-економічний університет, БДФЕУ

« Назад

Буковинська державна фінансова академія, яку згодом перейменували у державний фінансово-економічний університет - вищий державний навчальний заклад міста Чернівці економічного профілю.

БДФЕУ

Контакти БДФЕУ

Адреса: Чернівці, вул. Штерна, 1.

Телефон: 8 (0372) 55-38-26, 52-62-17.

Навчання у Буковинському державному фінансово-економічному університеті ведеться за напрямками:

- фінанси і кредит;

- правознавство;

- соціальна робота;

- економіка підприємства;

- облік і аудит;

- соціальна діяльність;

- комп'ютерні науки.

Буковинський-державний-фінансово-економічний-університет

Історія становлення БДФЕУ

ВНЗ створений в 1944 році, тоді він називався фінансовий технікум, незабаром перетворений в коледж.

У 1998 році навчальний заклад акредитовано як вищий, ліцензовано 3-м рівнем акредитації, в 2011 році академія стала університетом з 4-им вищим рівнем акредитації.

На відміну від комерційних вузів, Буковинська державна фінансова академія будує навчальний процес з ухилом в діяльність бюджетних організацій – податкових служб, фінансових органів держави, органів соціального страхування і Пенсійного фонду.

Очолює академію ректор – доктор економічних наук, професор Прядко В. В.

У БДФЕУ діють 3 підрозділи: фінансово-економічний, обліково-економічний, підрозділ формування молодших спеціалістів, на яких навчається 2500 студентів.

В академії ведеться навчання спеціалістів за очною та заочною формою навчання наступних освітньо-спеціалізованих рангів: молодший спеціаліст, бакалавр, фахівець, магістр на підрозділах:

- Фінансово-економічний підрозділ:

Кваліфікації:

1. «Фінанси» (спеціальність: державні фінанси, митна діяльність, фінанси підприємств, податкова робота, казначейська діяльність);

2. «Оподаткування».

- Обліково-кредитний підрозділ:

Кваліфікації:

1. «Облік і аудит»;

2. «Банківська діяльність»;

3.«Економіка підприємства».

- Підрозділ підготовки молодших фахівців:

Кваліфікація:

1. «Фінанси».

- Заочний підрозділ:

Кваліфікації:

1. «Фінанси» (спеціальність: державні фінанси; податкова діяльність; фінанси підприємства);

2. «Облік і аудит».

Буковинський-державний-фінансово-економічний-університет, БДФЕУ

При ВУЗі також діє військова кафедра, факультет післядипломної освіти.

Іногороднім студентам надаються місця у комфортабельному гуртожитку.

Можливо навчання на основі 9-ти класів за напрямками: фінанси і кредит, правознавство. Випускники отримують ступінь молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра в залежності від терміну навчання.

Прийом до магістратури на спеціальність «Державна служба» можливе після проходження конкурсу та співбесіди.

80% педагогічного колективу - доктора або кандидата наук.

Буковинська державна фінансова академія володіє міцною матеріально-технічною структурою, наприклад, в комп'ютерних лабораторіях університету знаходиться близько 200 комп'ютерів. Друкований орган вузу, газета «Фінансист», отримала золоту медаль на Загальноукраїнському конкурсі в 2008 році.

Понад 98% випускників працевлаштовані за фахом.

Газета «Фінансист» Буковинського державного фінансово-економічного університету

Газета Буковинського державного фінансово-економічного університету «Фінансист» створена 2002 року. Перший її випуск видався у світ 25 грудня як правонаступник стіннівки «Фінансист», що розпочала публікуватися в 40-их роках минулого століття у колишньому фінансовому технікумі. Постійне зростання та високоякісне поновлення освітнього закладу від технікуму – до інституту, академії, а згодом й університету, зумовлювало підвищення та урізноманітнення учбового, громадського, наукового та культурного життя студентів і педагогів. Тож щаблі цього становлення вимагали належного висвітлення, видавничої підтримки та розповсюдження. Тому й важливою ціллю друкованого органу БДФЕУ стало якнайширший показ життя учбового закладу, в першу чергу покращення організації учбово-виховного процесу, високоякісного навчання кадрів для різноманітних областей економіки держави, формування в молодої генерації фінансистів нестандартного розуму і можливості приймати персональні рішення у важких життєвих ситуаціях.

Нещодавно, завдячуючи зацікавленості керівництва, придбано устаткування і запроваджено в дію друкарню. І газета з двоколірності реорганізувалася у повноколірний друк, підвищила періодичність, запровадила персональні інтернет-сайти. Вона й надалі збільшує тематику виступів, покращує оперативність публікацій та аналітично-довідкової інформації.

Принципова, відверта і в той же час конструктивна розмова на шпальтах «Фінансиста» сприяє становленню й обґрунтуванню важливих тенденцій, ідей і завдань роботи педколективу, окресленню резервів здобуття головних цілей, що надає змогу надіятись також на активну участь друкованого університетського органу у вдалій їх реалізації, поновленні структури освіти з врахуванням модерних потреб, забезпеченні ролі викладача, професійній самореалізації студентів.

Буковинський-державний-фінансово-економічний-університет БДФЕУ

Студентський клуб Буковинського державного фінансово-економічного університету

Студентський клуб БДФЕУ утворено у вересні 2002 року.

У своїй роботі студентський клуб перебуває у підданстві ректора та у поточній праці безпосередньо – проректора з науково-педагогічної діяльності з гуманітарної освіти і виховання закладу; тісно підтримує контакти із підрозділом гуманітарно-виховної діяльності, всіма іншими функціональними відділеннями, структурами студентського самоврядування та профспілковими закладами учбового закладу.

Головними положеннями студентського клубу є:

- створення та здійснення різноманітної за формами і змістом виховної, культурно-масової, культурно-просвітницької діяльності, направленої на усесторонню підтримку і становлення студентської аматорської креативності, культурних, духовних і громадських суспільно корисних ініціатив, формування високоосвіченої і висококультурної особистості, дійсного спеціаліста і жителя країни;

- створення та здійснення заходів щодо змістовного вільного часу та культурного дозвілля студентської молоді закладу;

- формування, проведення та забезпечення роботи гуртків та колективів художньої творчості, креативних студентських аматорських колективів, всебічна підтримка та допомога креативній і талановитій студентській молоді закладу в реалізації їх творчих потреб і ініціатив;

- активна участь, у рамках своїх завдань і функцій, у становленні та реалізації всього комплексу учбово-виховної діяльності із студентською молоддю закладу.

Отже, Буковинський державний фінансово-економічний університет – це єдиний заклад економічного напрямку міста Чернівці, який завжди користувався популярністю у студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!